studiedag kerckebosch

SchuldInfo Jaarcongres 2023

Congres op locatie
In voorbereiding
Theater en Congrescentrum Orpheus

De 7e editie van het Schuldinfo Jaarcongres is in voorbereiding.

Schulden klein houden en perspectief bieden
Bij problematische schulden werken de systemen niet goed. Schuldeisers gaan door met invorderen, rechters blijven vonnissen produceren en schulden blijven verder oplopen. Daarnaast blijkt het moeilijk om burgers richting schulddienstverlening te krijgen, terwijl dit juist van belang is om weer perspectief te krijgen. Wat gaat er mis en hoe kunnen we dit verbeteren? André Moerman en Nadja Jungmann presenteren de resultaten van hun onderzoek.

Grote ambities in het terugdringen van problematische schulden
Schuldenproblematiek staat volop in de politieke belangstelling. Er zijn grote ambities. In 2030 moet het aantal mensen met problematische schulden zijn gehalveerd. De toegang tot schuldhulpverlening moet worden verbeterd, er moet meer ingezet worden op saneringskredieten en de duur van de Wsnp en het minnelijk traject wordt verkort van 36 naar 18 maanden. Hoe houden we klant vast en voorkomen we recidive?

Goede begeleiding
Om stappen te maken in de begeleiding van mensen komt het ook aan op goede methodische interventies. Een persoonlijk aanpak kan het verschil maken. Hoe ga je om met cliënten met ADHD/ADD? Hoe krijgen we mensen in beweging om de stap naar schuldhulpverlening te zetten? Waaraan merk je laaggecijferdheid en waar moet je dan op letten?

Ook dit jaar bestrijkt het congres weer een veelheid aan actuele onderwerpen, zowel juridisch als methodisch, zodat je weer helemaal ‘up-to-date´ bent. Schrijf je in voor de gratis update om op de hoogte te blijven!

Congreswebsite: www.schuldinfojaarcongres.nl.

Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-
-
-

Nooit, maar dan ook nooit, wordt van een ondernemer met zware schulden verlangd dat hij jarenlang op een minimum leeft. Maar waarom eisen we dat wel van burgers en kleine ondernemers met privéschulden? Er bestaat kennelijk veel minder sympathie voor natuurlijke personen met schulden dan voor bedrijven die het even tegenzit. Dat komt onder meer tot uitdrukking in de juridische middelen die beschikbaar zijn om van schulden af te komen. Er zijn echter goede redenen om natuurlijke personen ten minste dezelfde bescherming tegen uitzichtloze schulden te bieden als ondernemingen.

-
-
-

Er vinden twee rondes themasessies plaats. U kunt de twee sessies van uw keuze opgeven bij uw aanmelding via de website. Met uw keuze zullen wij zoveel mogelijk rekening houden. Kijk voor een uitgebreide toelichting op de onderwerpen van de themasessies op www.schuldinfojaarcongres.nl.

1. Beter niet betalen

Sommige schulden kun je als bewindvoerder of schuldhulpverlener beter niet betalen. Waar moet je op letten bij:
· Mogelijk verjaarde vorderingen
· Verkochte vorderingen
· Schulden aangegaan tijdens een geestelijke stoornis
· Schulden aangegaan tijdens bewind en curatele
· Consumentenkoop

2. Verkorting van het minnelijk (Msnp) en wettelijk traject (Wsnp) en meer actualiteiten

In februari 2023 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wsnp aangenomen door de Eerste Kamer. Naar verwachting zal de gewijzigde wet op 1 januari 2024 in werking treden. Met name de verkorting van de termijn van 36 naar 18 maanden in de Wsnp springt in het oog. Dit zal doorwerken in het minnelijk traject. De NVVK adviseert haar leden om al per 1 juli de verkorting van het minnelijk traject naar 18 maanden in te voeren. Wat betekenen deze wijzigingen voor de hulp die geboden gaat worden nu de trajecten gehalveerd gaan worden? Welke knelpunten kunnen we verwachten bij de invoering? Aan bod komt:
· Verkorting looptijd Msnp: inhoud en gevolgen, huidige stand van zaken
· Verkorting looptijd Wsnp: wet, planning, verwachtingen
· Overige wijzigingen Wsnp
· Het vtlb en de verkorte looptijd
· Mogelijke gevolgen nieuwe pensioenwet voor 60-plussers bij start Msnp/Wsnp
· Overige last minute ontwikkelingen op het Msnp/Wsnp-werkgebied

3. Hoe krijgen we mensen met schulden in beweging?

Veel mensen met schulden zetten de stap naar een schuldregeling niet. Misschien gaat de halvering van de looptijd van die regeling helpen om de drempel te verlagen. En?tegelijkertijd?blijft de vraag hoe we mensen zover krijgen dat ze de stap naar hulp zetten. Motivatie is daarbij de belangrijkste voorspeller voor actie. Maar hoe zit dat eigenlijk met motivatie? Wat is de veranderbaarheid en?beïnvloedbaarheid ervan? En hoe kunnen wij in onze dagelijkse werkpraktijk de motivatie van iemand onderzoeken en versterken??Na deze workshop ben je in staat om vaker, sneller, makkelijker mensen te bewegen de stap naar een schuldregeling te zetten. Aan bod komt onder andere:?
-Hoe ben je op dit moment geneigd mensen te motiveren??
-Wat zegt de literatuur over de?veranderbaarheid en?beïnvloedbaarheid van motivatie??
-Welke bewezen effectieve gesprekstechnieken en -strategieën?helpen jou om vaker, sneller, makkelijker mensen te motiveren?

4. Cliënten met ADHD/ADD en financiële problemen: hoe gaat u hiermee om?

Als financieel hulpverlener ontmoet u dagelijks veel mensen. Onder hen bevinden zich mogelijk ook mensen met ADHD/ADD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder en Attention Deficit Disorder). Veel studies naar ADHD/ADD onder volwassenen wijzen uit dat zij vaak grote problemen hebben met alle aspecten van het beheren van geldzaken. Omdat de beperking niet direct zichtbaar is, herkent u deze niet altijd direct. Mensen met ADHD/ADD lopen een verhoogd risico op financiële problemen, zoals rood staan, onbetaalde rekeningen en creditcard schulden. Dit heeft niet alleen te maken met te veel uitgeven, maar ook met gebrek aan overzicht over uitgaven. Kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met ADHD/ADD kan u helpen om de ander beter te begrijpen en de communicatie soepeler te laten verlopen. Aan bod komt:
· Wat komt u in de praktijk tegen en hoe gaat u daar nu mee om?
· ADHD/ADD bij volwassenen, wat is het eigenlijk en hoe herken je het?
· ADHD/ADD en financiële problemen: oorzaak en gevolg
· Stress-sensitieve hulpverlening met motiverende gespreksvoering: de gouden standaard voor de methodische aanpak voor cliënten met ADHD/ADD?

5. Aan(ge)slagen na nabetaling: wat is de schade?

Een nabetaling van een werkgever of uitkeringsinstantie kan een mooie of broodnodige
meevaller zijn. Maar als de fiscus daarna een aanslag oplegt is dat een tegenvaller. Hoe komt
het dat een aanslag wordt opgelegd? Zou iemand netto meer hebben overgehouden wanneer
de betaling tijdig was gedaan? Hoe zit het eigenlijk met de toeslagen? Aan bod komt:
-Fiscale schade
-Toeslagschade
-Vergoeding van de schade
Een heel eenvoudige themasessie over een best wel ingewikkeld onderwerp! Enige kennis van
het stelsel van inkomstenbelasting wordt aangeraden.

6. Nader in te vullen
7. Nader in te vullen
8. Nader in te vullen
9. Nader in te vullen
-
-
1. Beter niet betalen

Sommige schulden kun je als bewindvoerder of schuldhulpverlener beter niet betalen. Waar moet je op letten bij:
· Mogelijk verjaarde vorderingen
· Verkochte vorderingen
· Schulden aangegaan tijdens een geestelijke stoornis
· Schulden aangegaan tijdens bewind en curatele
· Consumentenkoop

2. Verkorting van het minnelijk (Msnp) en wettelijk traject (Wsnp) en meer actualiteiten

In februari 2023 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wsnp aangenomen door de Eerste Kamer. Naar verwachting zal de gewijzigde wet op 1 januari 2024 in werking treden. Met name de verkorting van de termijn van 36 naar 18 maanden in de Wsnp springt in het oog. Dit zal doorwerken in het minnelijk traject. De NVVK adviseert haar leden om al per 1 juli de verkorting van het minnelijk traject naar 18 maanden in te voeren. Wat betekenen deze wijzigingen voor de hulp die geboden gaat worden nu de trajecten gehalveerd gaan worden? Welke knelpunten kunnen we verwachten bij de invoering? Aan bod komt:
· Verkorting looptijd Msnp: inhoud en gevolgen, huidige stand van zaken
· Verkorting looptijd Wsnp: wet, planning, verwachtingen
· Overige wijzigingen Wsnp
· Het vtlb en de verkorte looptijd
· Mogelijke gevolgen nieuwe pensioenwet voor 60-plussers bij start Msnp/Wsnp
· Overige last minute ontwikkelingen op het Msnp/Wsnp-werkgebied

3. Hoe krijgen we mensen met schulden in beweging?

Veel mensen met schulden zetten de stap naar een schuldregeling niet. Misschien gaat de halvering van de looptijd van die regeling helpen om de drempel te verlagen. En?tegelijkertijd?blijft de vraag hoe we mensen zover krijgen dat ze de stap naar hulp zetten. Motivatie is daarbij de belangrijkste voorspeller voor actie. Maar hoe zit dat eigenlijk met motivatie? Wat is de veranderbaarheid en?beïnvloedbaarheid ervan? En hoe kunnen wij in onze dagelijkse werkpraktijk de motivatie van iemand onderzoeken en versterken??Na deze workshop ben je in staat om vaker, sneller, makkelijker mensen te bewegen de stap naar een schuldregeling te zetten. Aan bod komt onder andere:?
-Hoe ben je op dit moment geneigd mensen te motiveren??
-Wat zegt de literatuur over de?veranderbaarheid en?beïnvloedbaarheid van motivatie??
-Welke bewezen effectieve gesprekstechnieken en -strategieën?helpen jou om vaker, sneller, makkelijker mensen te motiveren?

4. Cliënten met ADHD/ADD en financiële problemen: hoe gaat u hiermee om?

Als financieel hulpverlener ontmoet u dagelijks veel mensen. Onder hen bevinden zich mogelijk ook mensen met ADHD/ADD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder en Attention Deficit Disorder). Veel studies naar ADHD/ADD onder volwassenen wijzen uit dat zij vaak grote problemen hebben met alle aspecten van het beheren van geldzaken. Omdat de beperking niet direct zichtbaar is, herkent u deze niet altijd direct. Mensen met ADHD/ADD lopen een verhoogd risico op financiële problemen, zoals rood staan, onbetaalde rekeningen en creditcard schulden. Dit heeft niet alleen te maken met te veel uitgeven, maar ook met gebrek aan overzicht over uitgaven. Kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met ADHD/ADD kan u helpen om de ander beter te begrijpen en de communicatie soepeler te laten verlopen. Aan bod komt:
· Wat komt u in de praktijk tegen en hoe gaat u daar nu mee om?
· ADHD/ADD bij volwassenen, wat is het eigenlijk en hoe herken je het?
· ADHD/ADD en financiële problemen: oorzaak en gevolg
· Stress-sensitieve hulpverlening met motiverende gespreksvoering: de gouden standaard voor de methodische aanpak voor cliënten met ADHD/ADD?

5. Aan(ge)slagen na nabetaling: wat is de schade?

Een nabetaling van een werkgever of uitkeringsinstantie kan een mooie of broodnodige
meevaller zijn. Maar als de fiscus daarna een aanslag oplegt is dat een tegenvaller. Hoe komt
het dat een aanslag wordt opgelegd? Zou iemand netto meer hebben overgehouden wanneer
de betaling tijdig was gedaan? Hoe zit het eigenlijk met de toeslagen? Aan bod komt:
-Fiscale schade
-Toeslagschade
-Vergoeding van de schade
Een heel eenvoudige themasessie over een best wel ingewikkeld onderwerp! Enige kennis van
het stelsel van inkomstenbelasting wordt aangeraden.

6. Nader in te vullen
7. Nader in te vullen
8. Nader in te vullen
9. Nader in te vullen
-
-
Sprekers
Bestemd voor
 • Beschermingsbewindvoerders, Wsnp-bewindvoerders
 • Bestuurders en medewerkers vrijwilligersorganisaties, kerken, e.d.
 • Budgetbeheerders, budgetcoaches en trajectbegeleiders, klantmanagers en coaches
 • Docenten HBO-opleidingen (SJD, Schuldbemiddeling, e.d.)
 • Gemeentelijke en regionale kredietbanken
 • (Gerechts)deurwaarders en medewerkers incassobureaus
 • Incassodiensten van woningcorporaties, energie- en telecombedrijven, thuiswinkelbedrijven
 • Maatschappelijk en sociaal werkers
 • Schulddienst- en schuldhulpverleners, schuldregelaars, schuldbemiddelaars en casemanagers
 • Sociaal raadslieden
 • Sociale wijkteams
 • Sociale zaken/Welzijn/Werk en Inkomen bij gemeenten
 • Schuldeisers
 • Verslavingszorg
Data & Locatie
Theater en Congrescentrum Orpheus
Theater en Congrescentrum Orpheus

Churchillplein 1
Apeldoorn 7314 BZ
Nederland

PARKEREN
Orpheus heeft twee parkeergarages op loopafstand: Orpheus en Museum Centrum. Beiden zijn dankzij een lift geschikt voor mindervalide gasten en rolstoelgebruikers. De garages zijn zeven dagen per week en vierentwintig uur per geopend en voorzien van camerabewaking.
Voor minder validen zijn er tevens enkele Parkeervakken bij ingang Zuid van Orpheus, aan Amphion.

LET OP! Vanaf 09.30 uur kunnen wij niet garanderen dat er voldoende ruimte is in Parkeergarage Orpheus, u kunt uitwijken naar Parkeergarage Museum Centrum.
Orpheus heeft een eigen ondergrondse parkeergarage naast het pand, hier kunt u parkeren en krijgt u achteraf een uitrijkaart van ons. Mocht de parkeergarage onverhoopt vol staan, dan kunt u ook nog parkeren in de openbare parkeergarage Museum Centrum op 10 minuten loopafstand. Ook bij late aankomst adviseren wij u om het eerst te proberen bij Orpheus, waar in principe voldoende plek is. Voor de parkeergarage Museum Centrum zijn helaas geen uitrijkaarten beschikbaar, maar kunt u de kosten achteraf bij ons declareren.

VOOR HET NAVIGATIESYSTEEM
Kies voor uw navigatiesysteem het adres van de Parkeergarage Orpheus of Museum Centrum:

Parkeergarage Orpheus (420 plaatsen, twee minuten lopen)
Soerenseweg 10, Apeldoorn (7314 CD)

Parkeergarage Museum Centrum (700 plaatsen, vijf minuten lopen)
Roggestraat 133, Apeldoorn (7311 CC)

ROUTEBESCHRIJVING PER AUTO RICHTING ORPHEUS

Vanuit Amersfoort A1
Op A1 afslag 18-Kootwijk, borden volgend richting Paleis t Loo en de Apenheul. Ga op de rotonde 1e afslag rechts en volg de Amersfoortseweg richting Paleis t Loo.
Bij Paleis t Loo schuin rechtdoor, doorgaande weg, Loolaan, volgen. Na paar honderd meter bij eerstvolgende kruising bij de Grote Kerk rechtsaf slaan, de Soerenseweg op. De parkeergarage bij Orpheus ligt aan uw linkerhand.

Vanuit Arnhem A50
Op A50 afslag 22-Hoenderloo/Beekbergen volgen richting Apeldoorn. Alsmaar de weg vervolgen over Arnhemseweg richting centrum en Koning Stadhouderlaan. Na de spoorwegondergang ook rechtdoor, langs Centraal Beheer Achmea. Aan het einde van de weg linksaf de Vosselmanstraat op, daarna weg vervolgen. Bij 2e kruising op Vosselmanstraat linksaf, de Soerenseweg op. De parkeergarage bij Orpheus ligt aan uw linkerhand.

Vanuit Deventer A1
Op A1 afslag 21-Voorst nemen, richting Apeldoorn. Achtereenvolgens volgt u de Zutphensestraat en Deventerstraat Apeldoorn in. Na oversteek van het Apeldoorns Kanaal, komt u bij de kruising voor het gemeentehuis, waar u rechtsaf slaat, de Regentesselaan op. Doorgaand verkeer volgen, langs Oranjepark. Na Oranjepark eerstvolgende mogelijkheid linksaf, de Canadalaan op. Daarna de grote kruising rechtover steken, naar de Soerenseweg. De parkeergarage bij Orpheus ligt aan uw linkerhand.

Vanuit Zwolle A50
Op A50 neemt u afslag 25-Apeldoorn Noord en houdt rechts aan richting Apeldoorn / Paleis t Loo / Apenheul. Bij Apeldoorns Kanaal Noord de weg vervolgen schuin rechts op Anklaarseweg. Bij T-splitsing linksaf de Zwolseweg op. Bij Paleis t Loo slaat u linksaf naar de Loolaan. Na paar honderd meter bij eerstvolgende kruising bij de Grote Kerk rechtsaf slaan, de Soerenseweg op. De parkeergarage bij Orpheus ligt aan uw linkerhand.

ROUTEBESCHRIJVING NAAR OVERIGE PARKEERMOGELIJKHEDEN
Komende vanaf parkeergarage Orpheus:

Naar Parkeergarage Museum Centrum:
Rij (terug) naar het kruispunt bij de Grote Kerk (u heeft dan de Kerk voor u, Chinees restaurant aan uw linkerhand, en Orpheus aan uw rechterhand). Sla rechtsaf en volg de borden Museum. Voorbij het politiebureau links aan houden. Na de brandweerkazerne linksaf.
Looproute naar Orpheus: Wanneer u vanuit de parkeergarage komt, gaat u linksaf op de Roggestraat en volgt u de zwarte bordjes richting Orpheus.

Naar Parkeergarage Marktplein:
Rij (terug) naar het kruispunt bij de Grote Kerk (u heeft dan de Kerk voor u, Chinees restaurant aan uw linkerhand, en Orpheus aan uw rechterhand). Steek rechtdoor het kruispunt over. Aan het einde van deze weg komt u bij het Stadhuis waaronder parkeergarage Marktplein gelegen is.

ROUTEBESCHRIJVING PER OPENBAAR VERVOER RICHTING ORPHEUS.
In de buurt van Orpheus bevinden zich diverse bushaltes. Vanaf busstation / treinstation Apeldoorn doet u ongeveer 5 minuten over de reis naar een halte in de directe omgeving van Congrescentrum Orpheus. Kijk op www.9292.nl voor actuele reistijden voor het openbaar vervoer.

Lopend
Vanaf het station NS loopt u (met het station achter u) linksaf langs het spoor. U loopt met de bocht mee door de Hoofdstraat. Dit is de winkelstraat van Apeldoorn, deze straat loopt u helemaal af. Ook aan het einde van het Caterplein wanneer de weg overloopt in de Vosselmanstraat, loopt u rechtdoor, Schouwburg en Congrescentrum Orpheus treft u aan uw linkerhand. De looptijd bedraagt ca. 20 minuten.

Taxi Centrale Apeldoorn Tel.: 055-541 34 13

Tarieven

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.