Re-integratie van de zieke werknemer

Re-integratie van de zieke werknemer

Online Cursus
In bedrijf
Online – U neemt deel op afstand

Veel voorkomende vragen en aandachtspunten bij re-integratie van een zieke werknemer.

Een zieke werknemer. Elke organisatie heeft daar mee te maken. Vervelend voor alle partijen, maar stilzitten is geen optie. De werkgever, de HR-manager, de arboprofessional en ook de werknemer moeten hiermee samen aan de slag. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Een goed verzuimbeleid en voldoende kennis van wet- en regelgeving zijn de basis voor het kunnen uitvoeren van de re-integratie.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreekt de docent de veel voorkomende vragen en aandachtspunten bij re-integratie van een zieke werknemer. Een duidelijk stappenplan laat u zien welke taken ieder in het re-integratieproces heeft en wat er moet gebeuren als het proces niet volgens plan verloopt. Ook de perikelen rondom een arbeidsconflict, hoe om te gaan met medische gegevens en de ontslagmogelijkheden komen aan de orde. Tevens is er ruimte om uw vragen uit de praktijk voor te leggen.

Na het volgen van deze training:

 • Bent u op de hoogte van het wettelijk kader omtrent ziekmelding
 • Weet u hoe u zelf de regie kunt houden
 • Kunt u het verzuimbeleid vormgeven en uitvoeren
 • Weet u hoe u kunt omgaan met het proces van re-integratie
 • Bent u op de hoogte van wat wel en niet is toegestaan bij het verwerken van medische gegevens
 • Weet u hoe u kunt omgaan met een arbeidsconflict met een zieke werknemer
 • Bent u op de hoogte van de ontslagmogelijkheden bij een zieke werknemer

Incompany
Deze training wordt ook incompany gegeven. Eventueel in combinatie met trainingsacteur, in dat geval duurt de training een dag. Dan zal worden besproken en geoefend:

 • Oefenen (communicatie)
  o Hoe om te gaan met ziekmelding
  o Opvolging na ziekmelding
  o Bedrijfsarts vindt dat werknemer weer kan re-integreren. Werknemer heeft geen zin. Gedrag verandert. Hoe kunt u de werknemer toch begeleiden
  o Conflict met zieke werknemer>

Voor een incompanytraining kunt u contact opnemen met klantenservice@kerckebosch.nl

Programma
-
-
-
 • Het wettelijk kader
 • Afspraken in de arbeidsovereenkomst
 • Uitvoeren van het verzuimreglement
 • Afspraken met de arbodienst
 • Loonverplichtingen
 • Verzuimverzekering
-
 • Ziekmelding; wat houdt ziek in?
 • Het stappenplan bij re-integratie
 • Bedongen arbeid en passende arbeid
 • Eerste en tweede spoor
 • Ziek en vakantie
 • Voorkomen loonsanctie
 • Second opinion en UWV-deskundigenoordeel
 • WGA-aanvraag
 • Ziek en arbeidsongeval
-
-
 • Verschillende rollen; wie heeft welke verantwoordelijkheden en verplichtingen
 • Privacyreglement
 • Uitwisseling van (medische) gegevens
 • Rechten van (zieke) werknemers
-
 • Ziekmelding na arbeidsconflict
 • Arbeidsconflict tijdens re-integratie
 • STECR Werkwijzer en richtlijn Conflicten in de werksituatie
 • Rol van de vertrouwenspersoon
 • Rol van de mediator
-
 • Opzegverbod en reflexwerking
 • Ontslag van een zieke werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Gedeeltelijk ontslag/vermindering uren
 • Ontbinding via kantonrechter
 • Beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)
-
Sprekers
Bestemd voor
 • HR-managers
 • Afdelingsmanagers
 • Arbo-adviseurs
 • Ondernemers
 • Veiligheidskundigen
 • Preventiemedewerkers
 • Ondernemingsraden
Data & Locatie
Online – U neemt deel op afstand
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 385,00 excl. BTW per persoon.

Inclusief digitaal documentatie materiaal.

Bent u abonnee op een van onderstaande platformen dan ontvangt u 5% korting. Gebruik bij uw aanmelding de kortingscode: VT17AB10 (uitgezonderd proefabonnees).

Arbeidsveiligheid.net
VCAnieuws.nl
Werk & Veiligheid

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.