Fraudediagnostiek: analyse van fraudeproblematiek

Fraudediagnostiek: analyse van fraudeproblematiek

On Demand college
In bedrijf
Direct beschikbaar
Online Leeromgeving

Welke afwegingen maakt u voordat u met een complex fraudeonderzoek start?

Effectieve fraudebestrijding is alleen mogelijk als eerst duidelijk is door welke factoren een fraudeprobleem ontstaat en in stand blijft. De keuze welk probleem moet worden aangepakt en welke fraudesignalen onderzocht moeten worden, hangt sterk samen met die eerste beeldvorming. Wat zijn de oorzaken en gevolgen en wat is dús een goed werkende oplossing? En welke maatregelen neemt u?

Fraudediagnostiek op basis van intelligence, data analyse en een duidelijk beleid, vormt de sleutel voor een evenwichtige fraudebeheersing en daarop gebaseerde keuzes en beslissingen.

In dit On Demand college behandelen we onder meer:

 • Fraudesignalen en patronen
 • Diagnosticeren: methode en aanpak
 • Probleemoriëntatie
 • Data analyse
 • Afwegingen en te nemen keuzes

U leert:

 • Fraudeproblemen systematisch te analyseren
 • Diagnosticeren als basis voor beslissingen bij fraudeonderzoeken

Opbouw:
Fraudediagnostiek

 1. Het belang van een fraudediagnose
 2. Indicatoren /signalen /red flags
 3. Probleem analyse
 4. Risico analyse
 5. Sterkte zwakte analyse
 6. Kosten baten analyse
 7. Probleem waardering
 8. Hoe verder na diagnose?

Collegereeks Fraude & Samenwerking
De samenleving verwacht in toenemende mate dat partijen samenwerken om fraude en criminaliteit gecoördineerd aan te pakken. Hoe kunnen private en publieke organisaties de krachten zo bundelen dat zij optimaal en rechtmatig gebruik kunnen maken van elkaars mogelijkheden en bevoegdheden? Dit staat centraal in de Reeks Fraude en Samenwerking. Dit is college 3. Volg ook:

Accreditatie/PE-punten

NOvA 3.00 PO-punten

Nederlandse Orde van Advocaten

3 PO (2 PO-punten voor de online bijeenkomst, mits geslaagd voor de afsluitende toets + 1 extra PO-punt voor afronding van de opdracht in de online leeromgeving)

Programma

Tijdsbesteding: 2-3 uur

Blok I

 • Het onderkennen van fraude
 • Aanwijzingen, signalen en typologieën
 • Frauderisico-analyses trendanalyses
 • Herkenning fraudepatronen en –trends
 • Diagnosticeren – deel 1
 • Probleem oriëntatie

Blok II

 • Diagnosticeren - vervolg
 • Probleemanalyse
 • Risicoanalyse
 • SWOT-analyse en kosten-baten-afwegingen
 • Probleemwaardering
Sprekers
Bestemd voor

Private sector:
(fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance; alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen

Publieke sector:
onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM

en

Adviseurs:
specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Data & Locatie
Direct beschikbaar
Online Leeromgeving

Werkwijze On Demand college
Na aanschaf van een On Demand college kunt u de video direct kijken of op een later moment wanneer het u uitkomt. De tijdsbesteding per college is 2 tot 3 uur.

Het college wordt aangeboden via de besloten, beveiligde leeromgeving van Kerckebosch. In de omgeving is ook aanwezigheidsregistratie geregeld en kan de stof getoetst worden. Dit is van belang bij sommige colleges waar punten en certificaten worden behaald.

In de leeromgeving kunt u ook, indien beschikbaar, het cursusmateriaal (de handout en voorbeelden) en extra lesststof bekijken.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 199,00 excl. BTW per persoon.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.