Huishoudelijke hulp: het ‘ondergeschoven kindje’ in de letselschaderegeling

Huishoudelijke hulp: het ‘ondergeschoven kindje’ in de letselschaderegeling

Specialisatie
Cursus op locatie
In bedrijf
Hotel Veenendaal

Krijgt een slachtoffer wel genoeg? Of is dit een extraatje als smeermiddel voor de schaderegeling?

Door het volgen van deze cursusmiddag leert u:

 • Hoe de belastbaarheid van het slachtoffer veel nauwkeuriger kan worden bepaald
 • Hoe op basis daarvan een nauwkeurige bepaling van de uitval voor huishoudelijke arbeid kan worden vastgesteld
 • In welke situaties een beoordeling door een verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige wel of niet verstandig is

Huishoudelijke hulp: het ‘ondergeschoven kindje
Vaak wordt de schadepost inzake de kosten voor vervangende hulp, in de onderhandelingen over de omvang van de schade, even snel geschat en berekend. Er wordt beslist, met name bij middelzwaar letsel, zonder dat een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld. De vraag is of dit wel verantwoord is en of dit niet tot een te lage vergoeding van deze schadepost leidt? In deze cursus krijgt u een overzicht van zowel de juridische als praktische aspecten rondom huishoudelijke hulp en de berekening van deze schadepost.

Aandachtspunten voor de belangenbehartiger
Is de benadeelde verplicht om bij de gemeente een beroep te doen op de Wmo? Tot welke leeftijd dient de schade te worden doorgerekend? Welk tarief voor de inzet van huishoudelijke hulp moet worden gehanteerd? Is de benadeelde verplicht om de werkzaamheden te herschikken in geval van de aanwezigheid van een mantelzorger? Al deze vragen komen tijdens deze praktijkmiddag aan de orde.

Werkwijze verzekeringsarts
Niet zelden is er bij blijvend fysiek en/of psychisch letsel sprake van uitval voor het verrichten van huishoudelijke arbeid. Of een dergelijke uitval zich voordoet en, zo ja, in welke mate, is afhankelijk van de vraag of er sprake is van beperkingen. Het is bij uitstek de verzekeringsarts, die deze vragen dient te beantwoorden. Van groot belang is daarbij, dat de onderzoekende verzekeringsarts niet zonder meer hetzelfde instrumentarium hanteert als de verzekeringsarts die bij het UWV werkt. Welke methode hanteert de onderzoekende verzekeringsarts bij de beoordeling inzake de beperkingen?

Werkwijze arbeidsdeskundige
Indien er inderdaad sprake is van beperkingen, is vervolgens de vraag tot welke uitval voor huishoudelijke arbeid deze leiden. Het is de arbeidsdeskundige die dit na onderzoek bepaalt. Welke werkwijze volgt de arbeidsdeskundige? Houdt deze ook rekening met de inzetbaarheid van huisgenoten of andere naasten? Dient er altijd een rapport van een verzekeringsarts beschikbaar te zijn? Hoe zit het systeem GITHA in elkaar en hoe werkt de arbeidsdeskundige met GITHA? Houdt de arbeidsdeskundige rekening met het verschil in taken die verhaalbare schade opleveren en taken waarvoor dit niet geldt? Houdt de arbeidsdeskundige rekening met de arbeid naast het huishouden?

U krijgt antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe richt de verzekeringsarts het onderzoek in? Kan een belastbaarheidsonderzoek een rol spelen?
 • Wordt de FML (bekend van de beoordeling door het UWV) toegepast?
 • In hoeverre speelt de geloofwaardigheid van de betrokkene een rol?
 • Doet de visie van partners, familieleden, docenten etc. over de belastbaarheid ertoe?
 • Hoe gaat de arbeidsdeskundige te werk?
 • Dient er altijd een rapport van een verzekeringsarts beschikbaar te zijn?
 • Worden beschikbare hulpmiddelen en/of aanpassingen van de woning bij de beoordeling betrokken?
 • Wordt een bepaalde methodiek gebruikt (zoals bijv. GITHA)?
 • Dient de betrokkene altijd een beroep te doen op de collectieve voorziening (PGB, Wmo)?
 • Welk tarief is redelijk in geval van een professionele hulp? En in geval van een onbetaalde hulp?
 • Kan de verzekeraar eisen dat het tot een herschikking van de taken met de partner komt?
 • Hoe worden werkzaamheden verdeeld in “verhaalbare” en “niet verhaalbare” taken?

Leestip! Interview docent Jasper Keizer
Huishoudelijke hulp; het ‘ondergeschoven kindje’ in de letselschaderegeling? Lees hier het hele interview

Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-
-
 • Definitie van het begrip ‘huishoudelijke hulp’ en algemene uitgangspunten
 • Looptijd: tot welke leeftijd moet de schade worden vergoed?
 • Schadebeperking: mag de benadeelde worden verwezen naar sociale voorzieningen?
 • Richtlijn huishoudelijke hulp van De Letselschade Raad
 • Redelijke uurtarieven
 • Praktische vragen en aspecten
 • Discussie aan de hand van enkele stellingen
-
-
 • De kaders
 • Hoe ziet het onderzoek eruit?
 • De plaats van informatie uit de behandelende sector dan wel expertises
 • Weging beperkingen en mogelijkheden
 • Wanneer geef je vanuit medische optiek een beperking en wat zegt dit?
 • Wat kunt u met de antwoorden van de verzekeringsarts?
 • Tips voor vraagstelling aan de verzekeringsarts
-
-
 • Het arbeidsdeskundig onderzoek
 • Systeem GITHA, demonstratie
 • Weging belasting en belastbaarheid
 • Voorzieningen, inzet van gezinsleden/mantelzorg
Sprekers
Bestemd voor
 • Advocatenkantoren
 • Letselschadebureaus
 • Rechtshulpverleners
 • Rechterlijke macht
 • Overige juridisch adviseurs
Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 525,00 excl. BTW per persoon.

€ 469,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Inclusief digitaal documentatiemateriaal.

Ook interessant: Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.