Publiek-private samenwerking bij fraudeonderzoek: organisatie (& inrichting)

Publiek-private samenwerking bij fraudeonderzoek: organisatie (& inrichting)

On Demand college
In bedrijf
Direct beschikbaar
Online Leeromgeving

Een aantal randvoorwaarden en (on)mogelijkheden voor succesvolle vormen van publiek-private samenwerking bij de aanpak van fraude nader onder de loep genomen.

Naast cultuurverschillen en regelgeving blokkeert onbekendheid met mogelijkheden en kritische succesfactoren vaak de publiek-private samenwerking. Het ‘niet weten’ blijkt vaker te spelen dan het ‘niet mogen’ of het ‘niet durven’! Vanuit een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kunnen afspraken gemaakt worden over de inrichting en aansturing van en de regievoering op het onderzoek. Daardoor blijkt vaak meer mogelijk dan wordt verondersteld.

We behandelen in dit On Demand college o.a. de volgende onderwerpen:

 • Vormen, verschillen en gevolgen van PPS
 • Randvoorwaarden, mogelijkheden en kritische succesfactoren
 • Verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Multidisciplinair onderzoek
 • Regievoering
 • Gevolgen voor organisatie van verslaglegging

U leert:

 • Hoe organisatie en aansturing van PPS bij fraudeonderzoeken kan worden verbeterd
 • Welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn voor succesvolle samenwerking

Over mogelijkheden en kritische succesfactoren bij de organisatie (en inrichting) van PPS en de regievoering op het onderzoek

Collegereeks Fraude & Samenwerking
De samenleving verwacht in toenemende mate dat partijen samenwerken om fraude en criminaliteit gecoördineerd aan te pakken. Hoe kunnen private en publieke organisaties de krachten zo bundelen dat zij optimaal en rechtmatig gebruik kunnen maken van elkaars mogelijkheden en bevoegdheden? Dit staat centraal in de Reeks Fraude en Samenwerking. Dit is college 1. Volg ook:

Accreditatie/PE-punten

NOvA 3.00 PO-punten

Nederlandse Orde van Advocaten

3 PO (2 PO-punten voor de online bijeenkomst +1 extra PO-punt bij het slagen van de afsluitende toets in de online leeromgeving)

Programma

Tijdsbesteding: 2-3 uur

Blok I
Kern-domeinen van samenwerking bij fraudeonderzoek

 • Binnen het publieke óf het private domein
 • Tussen toezicht, handhaving en opsporing
 • Mono- of multidisciplinair overheidsoptreden
 • Tussen het private en publieke domein
 • Private opsporing als onmisbare schakel in hedendaagse veiligheidszorg
 • Omgaan met variaties: van onderzoeksjournalistiek tot detectivewerk
 • Verschillen, overeenkomsten en hun gevolgen
 • Zicht op het waarom van samenwerken: over beweegredenen en belangen
 • Het organiseren van multidisciplinair onderzoek: de begeleiding van de Siamese fraude-tweeling

Blok II

 • De organisatie van de samenwerking
 • De juiste verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Schakeringen van multidisciplinair onderzoek
 • Multidisciplinaire samenwerking binnen het publieke domein
 • Private opsporing in opdracht van de overheid
 • Publiek onderzoek met geregisseerde inzet van private derden
 • Geregisseerde onderzoeksplanning op basis van vraagarticulatie
 • Onderzoekstructurering versus bewegingsvrijheid en professionele ruimte
 • Omgevingsrapport en onderzoeksanticipatie
 • Vooruitkijken in een onderzoek: anticiperen op ander gedrag
 • De effecten van invloedstrategieën op samenwerking
 • Gevolgen voor organisatie en verslaglegging
Sprekers
Bestemd voor

Private sector:
(fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance; alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen.

Publieke sector:
onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM

en

Adviseurs, specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Data & Locatie
Direct beschikbaar
Online Leeromgeving

Werkwijze On Demand college
Na aanschaf van een On Demand college kunt u de video direct kijken of op een later moment wanneer het u uitkomt. De tijdsbesteding per college is 2 tot 3 uur.

Het college wordt aangeboden via de besloten, beveiligde leeromgeving van Kerckebosch. In de omgeving is ook aanwezigheidsregistratie geregeld en kan de stof getoetst worden. Dit is van belang bij sommige colleges waar punten en certificaten worden behaald.

In de leeromgeving kunt u ook, indien beschikbaar, het cursusmateriaal (de handout en voorbeelden) en extra lesststof bekijken.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 199,00 excl. BTW per persoon.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.