studiedag kerckebosch

Multidisciplinair samenwerken bij de aanpak van fraude en finec

On Demand college
In bedrijf
Direct beschikbaar
Online Leeromgeving

Hoe zet u meerdere rechtshandhavingssystemen in een (fraude)onderzoek – afgestemd op elkaar – in? Wat zijn daarbij de juridische mogelijkheden (en valkuilen)?

Een gedegen voorbereiding bepaalt vaak het succes van een multidisciplinaire aanpak van fraude. Bijvoorbeeld door, na een goede diagnose, de juridische mogelijkheden goed tegen elkaar af te wegen of op elkaar af te stemmen. En door daarbij gelijktijdig en proactief rekening te houden met uiteenlopende (on)mogelijkheden én potentiele risico’s. Het onderkennen van juridische (procedurele) valkuilen is daarbij essentieel.

In dit On Demand college behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Het organiseren van multi-disciplinair onderzoek
 • Bepalen van gewenst eindresultaat
 • Meerwaarde van andere rechtsgebieden
 • Gebruik van onderzoeksresultaten bij multidisciplinair samenwerken
 • Gevolgen voor organisatie en verslaglegging
 • Valkuilen en tips

U leert:

 • Hoe inhoudelijk invulling te geven aan ‘multidisciplinair samenwerken’
 • Hoe meerdere rechtshandhavingssystemen in een (fraude)onderzoek – afgestemd op elkaar – kunnen worden ingezet
 • Hoe u anders dan gebruikelijk een fraudeprobleem (juridisch) kunt aanpakken

Collegereeks Fraude & Samenwerking
De samenleving verwacht in toenemende mate dat partijen samenwerken om fraude en criminaliteit gecoördineerd aan te pakken. Hoe kunnen private en publieke organisaties de krachten zo bundelen dat zij optimaal en rechtmatig gebruik kunnen maken van elkaars mogelijkheden en bevoegdheden? Dit staat centraal in de Reeks Fraude en Samenwerking. Dit is college 2. Volg ook:

Accreditatie/PE-punten

NOvA 3.00 PO-punten

Nederlandse Orde van Advocaten

3 PO (2 PO-punten voor de online bijeenkomst, mits geslaagd voor de afsluitende toets + 1 extra PO-punt voor afronding van de opdracht in de online leeromgeving)

Programma

Tijdsbesteding: 2-3 uur

Blok I

 • Meerwaarde van multidisciplinair werken
 • Vormen van multidisciplinair werken
 • Voor en nadelen
 • Voorwaarde: een andere manier van denken en werken
 • Het organiseren van multidisciplinair onderzoek: de begeleiding van de Siamese fraude-tweeling
 • Korte inleiding interventiestrategie
 • Scenario gestuurd en methodisch kiezen
 • Bepalen gewenst eindresultaat
 • Targetting

Blok II

 • De inhoud van multidisciplinair onderzoek
 • (Onderkennen van) de meerwaarde van andere rechtsgebieden
 • Publiekrechtelijke reactiemogelijkheden op fraude: wat daarvoor nodig?
 • Privaatrechtelijke mogelijkheden op fraude: wat daarvoor nodig?
 • Privaatrechtelijke onderzoeksresultaten voor publiekrechtelijk gebruik
 • Private opsporing binnen het ultimum remediumconcept
 • Privaat onderzoek en onrechtmatig verkregen bewijs
 • De waarde van ‘vrij verkregen’ privaat onderzoek voor de publiekrechtelijke interventie
 • Publiekrechtelijke onderzoeksresultaten voor privaatrechtelijk gebruik
 • Perikelen rondom procesbewaking
 • De interventieswitch
 • Valkuilen en tips
 • Gevolgen voor organisatie en verslaglegging
Sprekers
Bestemd voor

Private sector:
(fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance; alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen

Publieke sector:
onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM

en

Adviseurs:
specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Data & Locatie
Direct beschikbaar
Online Leeromgeving

Werkwijze On Demand college
Na aanschaf van een On Demand college kunt u de video direct kijken of op een later moment wanneer het u uitkomt. De tijdsbesteding per college is 2 tot 3 uur.

Het college wordt aangeboden via de besloten, beveiligde leeromgeving van Kerckebosch. In de omgeving is ook aanwezigheidsregistratie geregeld en kan de stof getoetst worden. Dit is van belang bij sommige colleges waar punten en certificaten worden behaald.

In de leeromgeving kunt u ook, indien beschikbaar, het cursusmateriaal (de handout en voorbeelden) en extra lesststof bekijken.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 199,00 excl. BTW per persoon.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.