studiedag kerckebosch

Termijnen in letselschadezaken: verdieping

Cursus op locatie
In bedrijf
Hotel Veenendaal

Tijdens deze cursus worden naast de veelvoorkomende praktijkgevallen ook de diverse nuances, uitzonderingen en overige bijzonderheden uitgediept aan de hand van relevante rechtspraak en literatuur.

In de dagelijkse personenschadepraktijk krijgt men onvermijdelijk met verschillende ‘fatale’ termijnen te maken. Naast de inhoudelijke behandeling van een letselschadezaak, is het bewaken van dergelijke termijnen van cruciaal belang. Indien bijvoorbeeld een verjaringstermijn verstrijkt, is het gevolg daarvan doorgaans immers dat de zaak als verloren kan worden beschouwd. Dat is niet alleen nadelig voor degene om wiens vorderingsrecht het gaat, maar ook voor degene die de rechtsbijstand verleent.

Naast verjaringstermijnen kunnen ook andere termijnen relevant zijn voor de zaak, zoals vervaltermijnen en de klachtplicht op grond waarvan ‘binnen bekwame tijd’ actie ondernomen moet worden. Ook voor een aangesproken partij is het relevant te weten welke termijnen gelden, en of met recht kan worden gesteld dat een fatale termijn is verstreken. Inzicht in en kennis van de voor de personenschadepraktijk relevante termijnen is dan ook onontbeerlijk voor het adequaat (kunnen) behandelen van letselschadezaken.

Tijdens deze cursus passeren de in het personenschaderecht meest voorkomende verjarings- en andere relevante termijnen de revue, zoals de algemene en bijzondere (verjarings)termijnen bij onrechtmatige daad, wanprestatie, verkeersongevallen, productenaansprakelijkheid en in het verzekeringsrecht. Ook wordt besproken hoe een termijn kan worden gestuit en wat de (on)mogelijkheden zijn als een belangrijke termijn onverhoopt is verstreken.

De verdiepingscursus is bestemd voor dossierbehandelaars, advocaten en andere letselschadeprofessionals, die naast de hoofdlijnen ook verdieping wensen.

Programma
-
-
  • Achtergrond en functie van verjaring
  • Verschillende termijnen per deelgebied
  • Stuiting
-
-
  • Vervaltermijnen
  • Klachtplicht
  • Overige termijnen
Sprekers
Bestemd voor

Deze cursus is bestemd voor juridische professionals in de letselschadepraktijk, werkzaam bij verzekeraars, letselschadebureaus en juridische adviesbureaus, alsmede de advocatuur.

Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 349,00 excl. BTW per persoon.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.