Kankerverwekkende stoffen op het werk

Kankerverwekkende stoffen op het werk

Cursus op locatie
In bedrijf
Hotel Breukelen

Werknemers kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende (KVW) stoffen zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Hoe kunt u in die situatie risico’s voorkomen? Leer alles wat u als veiligheidsprofessional over deze stoffen moet weten.

Er verschijnen doorlopend nieuwe producten op de markt die voor iedereen verkrijgbaar zijn en thuis of op het werk worden gebruikt. Het aantal keren dat in Nederland de diagnose ‘kanker’ wordt gesteld blijft toenemen evenals het aantal erdoor veroorzaakte sterfgevallen.

Werknemers (en consumenten) kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende (KVW) stoffen zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Voor medewerkers in bijvoorbeeld laboratoria en brandweerlieden is bekend dat ze voorzichtig moeten zijn met gevaarlijke stoffen. Maar wist u dat een kassière ook veelvuldig met een CMR-stof in aanraking komt, evenals medewerkers op vele productielocaties voor huishoudelijke artikelen?

In deze cursus wordt uitgelegd wat een kankerverwekkende stof is, wanneer een stof kankerverwekkend (carcinogeen) wordt genoemd en op welke wijze de mate waarin een stof kankerverwekkend is, valt af te lezen uit het CMR-profiel van de betreffende stof. Dit profiel is een kenmerk van kankerverwekkende stoffen, en geeft naast de carcinogeniteit (C) en mutageniteit (M) ook aan of de stof giftig is ten aanzien van de voortplanting: reprotoxiteit (R).

Wanneer substitutie (nog) niet mogelijk is, moeten de grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen in acht worden genomen. In deze cursus komen ze aan de orde.

Na het volgen van deze cursus weet u

 • Hoe u kankerverwekkende stoffen kunt herkennen
 • Welke primaire bronnen voor kankerverwekkende stoffen bestaan
 • Welke grenswaarden er zijn en hoe hiermee omgegaan moet worden
 • Wat CMR-stoffen zijn en hoe CMR-profielen zijn af te leiden
 • Het onderscheid tussen CMR-stoffen en zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
 • Welke bronnen bestaan om kankerverwekkende stoffen te vervangen

Deze training is bedoeld voor (arbo)professionals met enige of weinig chemische achtergrondkennis, die in hun werkzaamheden (soms) met deze stoffen te maken hebben of kunnen krijgen.

Lesmateriaal
Bij de training ontvangt u het boek Kankerverwekkende stoffen en hun CMR-profiel.

Deelnemer voorgaande editie

Een goed verzorgde cursus. Ik heb genoeg handvaten gekregen om verder aan de slag te kunnen binnen mijn organisatie.

Meer reviews
Programma
-
-
 • Primaire bronnen van KVW-stoffen: NL, EU, overig
 • Peer review proces voor KVW-stoffen
 • Onderscheid gevaar en risico
-
 • Grenswaarden: bindende en advieswaarden
 • Voor welke KVW-stoffen kunnen veilige grenswaarden worden afgeleid, voor welke niet.
 • Blootstellingsroutes en de risico’s
 • Maatregelen ter voorkoming van blootstelling
 • Verboden KVW en restricties van KVW
 • STOP aanpak: Substitutie-Technische maatregelen-Organisatorische maatregelen-Persoonlijke protectie
-
 • Opstellen van een RI&E op hoofdlijnen
 • Wat zijn de CMR-stoffen en afleiden van een CMR-profiel.

  Van een aantal door cursisten te noemen kankerverwekkende stoffen zal een CMR-profiel afgeleid worden
 • KVW-stoffen en zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
 • SVHC-stoffen (Europese Substances of Very High Concern) en onderscheid met ZZS stoffen
-
-
-

Bronnen voor mogelijke substitutie.

 • substitutie van Formaldehyde
 • substitutie van TiO2
 • substitutie DME0
 • substitutie van chroom-6
-

De huidige strategie is neergelegd in de ‘Roadmap on Carcinogens’, de STOP aanpak. Op termijn wil de EU wil de meest schadelijke stoffen in consumentenproducten gaan verbieden, de Chemical Strategy for Sustainability (CSS). Wat zijn de gevolgen voor de werkvloer? Verdwijnen de kankerverwekkende stoffen op de werkvloer ?
Ingegaan wordt op de kernactie’s van de EU strategie voor duurzaamheid van gebruik van chemische stoffen en de gevolgen hiervan voor Reach en de CLP etikettering,

-

Restvragen, discussie en afsluiting

Sprekers

Jos Zawierko

Chemicus en toxicoloog
Nederlands Milieutechnisch Adviesbureau
Bestemd voor
 • Preventiemedewerkers, arbocoördinatoren, o.a. van producenten en importeurs van chemische stoffen
 • Veiligheidskundigen
 • Laboratoriummedewerkers
 • Opstellers en ontvangers van VIB
 • Externe arbodienstverleners
 • HR-adviseurs
 • Leden van een Ondernemingsraad
Reviews

Deelnemer voorgaande editie

Een goed verzorgde cursus. Ik heb genoeg handvaten gekregen om verder aan de slag te kunnen binnen mijn organisatie.

Data & Locatie
Hotel Breukelen
Hotel Breukelen

Stationsweg 91
Breukelen 3621 LK
Nederland

info@breukelen.valk.nl

Van der Valk Hotel Restaurant is gelegen direct naast de snelweg A2 (Utrecht - Amsterdam),
bij afslag nummer 5.

Via de Snelweg
Er is een snelle verbinding met Luchthaven Schiphol (20 minuten), Amsterdam (20 minuten), Utrecht (14 minuten), Den Haag (45 minuten) en Rotterdam (40 minuten).
De parkeerplaats biedt ruimte aan 450 auto's en is gratis.
Na afloop van de dag krijgt u van ons een uitrijkaart.

Per Trein
Ook met de trein is hotel Breukelen prima te bereiken. U neemt daarvoor een stoptrein uit de richting Amsterdam, Schiphol, Utrecht of Rotterdam en stapt uit op NS-station Breukelen. Vervolgens is het slechts 2 minuten lopen.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 510,00 excl. BTW per persoon.

Inclusief digitaal documentatiemateriaal en het boek Kankerverwekkende stoffen en hun CMR-profiel
https://www.syntaxmedia.nl/kankerverwekkende-stoffen-en-hun-cmr-profiel

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.