studiedag kerckebosch

Termijnen in letselschadezaken: basis

Online Cursus
In bedrijf
Online – U neemt deel op afstand

De basiscursus biedt een inleiding in de materie en geeft op hoofdlijn een handzaam overzicht van relevante termijnen.

In de dagelijkse personenschadepraktijk krijgt men onvermijdelijk met verschillende ‘fatale’ termijnen te maken. Naast de inhoudelijke behandeling van een letselschadezaak, is het bewaken van dergelijke termijnen van cruciaal belang. Indien bijvoorbeeld een verjaringstermijn verstrijkt, is het gevolg daarvan doorgaans immers dat de zaak als verloren kan worden beschouwd. Dat is niet alleen nadelig voor degene om wiens vorderingsrecht het gaat, maar ook voor degene die de rechtsbijstand verleent. Naast verjaringstermijnen kunnen ook andere termijnen relevant zijn voor de zaak, zoals vervaltermijnen en de klachtplicht op grond waarvan ‘binnen bekwame tijd’ actie ondernomen moet worden. Ook voor een aangesproken partij is het relevant te weten welke termijnen gelden, en of met recht kan worden gesteld dat een fatale termijn is verstreken. Inzicht in en kennis van de voor de personenschadepraktijk relevante termijnen is dan ook onontbeerlijk voor het adequaat (kunnen) behandelen van letselschadezaken.

Tijdens deze cursus passeren de in het personenschaderecht meest voorkomende verjarings- en andere relevante termijnen de revue, zoals de algemene en bijzondere (verjarings)termijnen bij onrechtmatige daad, wanprestatie, verkeersongevallen, productenaansprakelijkheid en in het verzekeringsrecht. Ook wordt besproken hoe een termijn kan worden gestuit en wat de (on)mogelijkheden zijn als een belangrijke termijn onverhoopt is verstreken.

Deze basiscursus biedt een inleiding in de materie en geeft op hoofdlijn een handzaam overzicht van relevante termijnen. Deze zeer praktisch ingestoken cursus is gelet op de termijnbewaking in letselschadedossiers vooral bestemd voor juridisch secretaresses en andere ondersteuners en ook voor startende letselschadeprofessionals.

Programma
-
-
  • Inleiding & achtergrond
  • Verschillende termijnen per deelgebied
  • Stuiting
-
-
  • Vervaltermijnen
  • Klachtplicht
  • Overige termijnen
Sprekers
Bestemd voor

Deze cursus is bestemd voor professionals in de letselschadepraktijk, werkzaam bij verzekeraars, letselschadebureaus en juridische adviesbureaus, alsmede de advocatuur.

Data & Locatie
Online – U neemt deel op afstand
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 99,00 excl. BTW per persoon.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.