Schuldhulpverlening aan (ex-)ondernemers (shv module 3)

Schuldhulpverlening aan (ex-)ondernemers (shv module 3)

Verdieping
SHV Cursus op locatie
In bedrijf
Hotel Breukelen

Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de aandachtspunten wanneer we voor een (ex-)ondernemer een schuldregeling tot stand willen brengen?

Deze bijeenkomst is onderdeel van de Verdiepingscursus Schuldhulpverlening. Kies uit 12 verschillende modules (kennis en vaardigheden). Bij afname van meerdere modules en/of plaatsen ontvangt u een aantrekkelijke korting.
Lees hier meer over andere modules en kortingen >

Toename financiële problematiek (ex-)ondernemers
Met de maatschappelijke toename van het aantal ondernemers (met name de zzp'er), zien we deze doelgroep ook vaker bij de aanvragen voor schuldhulpverlening. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de aandachtspunten wanneer we voor een (ex-)ondernemer een schuldregeling tot stand willen brengen?

Toegang tot schuldhulpverlening (Wgs) voor zelfstandig ondernemers verbeterd?
Onbekendheid met en gebrek aan kennis over de mogelijkheden om een (minnelijke) schuldregeling tot stand te brengen voor een ondernemer, blijken in de praktijk nog steeds reden voor het (onterecht) weigeren van toegang van ondernemers tot gemeentelijke schuldhulpverlening. De Nationale ombudsman onderzocht in 2021 en 2022 tegen welke problemen zelfstandigen en kleine ondernemers aan lopen bij hun contact met de overheid. In het rapport Zelfstandigen over de drempel’ concludeert hij onder andere dat de verschillen tussen gemeenten te groot zijn. De ombudsman pleit ervoor dat ondernemers meer op hen toegespitste aandacht en begeleiding krijgen.

Voortzetting of beëindiging van de onderneming: wat adviseert u?
Voortzetting van de ondernemingsactiviteiten betekent dat betrokkene in eigen inkomsten blijft voorzien. Ook leidt ditmeestal tot een hoger aanbod aan de schuldeisers. Goede schuldhulpverlening voor ondernemers biedt grote maatschappelijke voordelen. Alleen wanneer de activiteiten niet levensvatbaar zijn, is het noodzakelijk om de onderneming te beëindigen. Daarbij blijkt vaak dat achterstand in de boekhouding en belastingaangifte een schuldregeling belemmert. Ook in deze situatie is het zinvol om de aanvraag voor schuldhulpverlening in behandeling te nemen en een plan van aanpak op te stellen om de belemmeringen weg te nemen.

Gevolgen van de coronacrisis
Per 1 september jongstleden moesten ondernemers met coronaschulden zorgen dat ze geen betaalachterstand meer hebben of een regeling met de Belastingdienst afspreken. Zo niet, dan gaat de Belastingdienst hun hele coronaschuld in één keer invorderen. Als ze al een betalingsregeling hadden, maar achterlopen met betalingen, kan die regeling komen te vervallen. Inmiddels zien we een toename van het aantal faillissementen en meer ondernemers die zich melden voor schuldhulp.

Gevolgen van de verkorte aflostermijn van 36 naar 18 maanden
Per 1 juli 2023 is een wijziging in de Wsnp doorgevoerd die ook gevolgen heeft voor schuldhulpverlening aan ondernemers. De meeste minnelijke trajecten (Msnp) zijn ook verkort naar 18 maanden. Echter is dit bij doorstartende ondernemers niet altijd het geval. De docent legt uit in welke situaties nog de oude termijn van 36 maanden gehanteerd moet worden. Ook komen enkele andere bijzonderheden omtrent de wijziging van de Wsnp aan bod en de gevolgen hiervan voor schuldhulpverlening aan (ex-)ondernemers.

Doel van de cursus
U krijgt inzicht in de mogelijkheden om goede schuldhulpverlening uit te voeren voor (ex-)ondernemers, inclusief de recente ontwikkelingen die hierop van invloed zijn.

Wat weet en kunt u na afloop van deze cursus?

 • Onder welke voorwaarden een schuldregeling met voortzetting van de ondernemingsactiviteiten tot stand kan worden gebracht
 • Mogelijkheden en onmogelijkheden van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
 • Gevolgen van de gekozen rechtsvorm met betrekking tot de aansprakelijkheid (eenmanszaak/Zzp, VOF en BV)
 • Hoe te handelen wanneer er zekerheden zijn gesteld (pandrecht, retentierecht en eigendomsvoorbehoud)
 • Hoe u de belastingschuld definitief kunt bepalen
 • Op welke wijze een aanstaande ex-ondernemer de schuldpositie kan beperken en het perspectief op een geslaagde schuldregeling kan vergroten
 • De mogelijkheid om in te zetten op een dwangakkoord ex art. 287a Fw bij een schuldregeling voor een ondernemer

Carlijn de Vaan

Consulente schuldhulpverlening
Samenwerking Kempengemeenten

Docent geeft op een prettige manier les en behandelt actuele stof. Na deze cursus is mij veel duidelijk geworden. Ook veel ruimte voor vragen te stellen.

Meer reviews
Programma
-
-
 • Verschillen tussen schuldhulpverlening voor ondernemers en voor particulieren
 • Wanneer is een onderneming levensvatbaar?
 • Wat moet er geregeld worden bij beëindiging onderneming?
 • Vanuit een faillissement direct naar de Wsnp
-
-
 • Schuldsanering met inzet van een krediet op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz):
  • wat zijn de mogelijkheden?
  • wat zijn de alternatieven?
 • Oriëntatie saneringskrediet voor ondernemers
-
-
 • Rechtsvorm van de onderneming en aansprakelijkheid; eenmanszaak (Zzp), VOF en BV
 • Risico op het ontstaan van een regresvordering
 • Zekerheidsrechten en schuldregeling (waaronder pand- en retentierecht), zowel bij voortzetting als bij beëindiging van de onderneming
-
-
 • Boekhouding en belastingaangifte:
  • wat zijn de complicaties wanneer hierin achterstand is ontstaan?
  • welke mogelijkheden zijn er om dit op te lossen?
 • Vaststelling belastingschuld en aangifte artikel 29 lid 7 wet OB
 • Inzet van dwangakkoord (artikel 287a Fw) en beroep op Wsnp
 • Wijzigingen Msnp/Wsnp (verkorting aflostermijn naar 18 maanden)
Sprekers
Bestemd voor

Speciaal ontwikkeld voor (medewerkers van):

 • Schuldhulpverlening bij gemeenten
 • Bureaus Schuldhulpverlening
 • Beschermingsbewindvoerders
 • Bureaus voor inkomensbeheer
 • Financieel maatwerk consulenten
 • Kredietbanken
 • Ondernemersloketten/Zelfstandigenloketten
 • Sociaal Raadslieden
 • Vroegsignalering bij gemeenten, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energiebedrijven e.v.
 • Wsnp-bewindvoerders
Reviews

Carlijn de Vaan

Consulente schuldhulpverlening
Samenwerking Kempengemeenten

Docent geeft op een prettige manier les en behandelt actuele stof. Na deze cursus is mij veel duidelijk geworden. Ook veel ruimte voor vragen te stellen.

Anne-Marie Noijens

Gemeente Tilburg

Praktijkgerichte training van een ervaren schuldhulpverlener aan ondernemers met veel voorbeelden uit de praktijk.

Anonieme deelnemer

De module is opgedeeld in blokken, dat maakt het programma overzichtelijk. De docent brengt de lesstof heel duidelijk over en heeft veel praktijkervaring. Er is ook veel ruimte voor interactie. Daardoor is het een levendige cursus die ik als zeer leerzaam heb ervaren.

Data & Locatie
Hotel Breukelen
Hotel Breukelen

Stationsweg 91
Breukelen 3621 LK
Nederland

info@breukelen.valk.nl

Van der Valk Hotel Restaurant is gelegen direct naast de snelweg A2 (Utrecht - Amsterdam),
bij afslag nummer 5.

Via de Snelweg
Er is een snelle verbinding met Luchthaven Schiphol (20 minuten), Amsterdam (20 minuten), Utrecht (14 minuten), Den Haag (45 minuten) en Rotterdam (40 minuten).
De parkeerplaats biedt ruimte aan 450 auto's en is gratis.
Na afloop van de dag krijgt u van ons een uitrijkaart.

Per Trein
Ook met de trein is hotel Breukelen prima te bereiken. U neemt daarvoor een stoptrein uit de richting Amsterdam, Schiphol, Utrecht of Rotterdam en stapt uit op NS-station Breukelen. Vervolgens is het slechts 2 minuten lopen.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 525,00 excl. BTW per persoon.

Volumekorting
Deze bijeenkomst is onderdeel van de Verdiepingscursus Schuldhulpverlening. Kies uit 12 verschillende modules. Bij afname van meerdere modules en/of plaatsen ontvangt u een aantrekkelijke korting.

Per extra deelnemersplaats ontvangt u per plaats:

 • € 25,- korting tot en met 5 deelnemersplaatsen
 • € 50,- korting bij 6 of meer deelnemersplaatsen
  De korting is alleen van toepassing bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer modules en/of collega’s uit dezelfde organisatie. U ontvangt één factuur voor alle deelnemers.

Lees meer over alle modules en kortingen op de speciale actiepagina >

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.