Kinderen en letselschade

Kinderen en letselschade

Verdieping
Cursus op locatie
In bedrijf
Hotel Veenendaal

De bijzondere positie van jongeren in het aansprakelijkheidsrecht, het schadevergoedingsrecht en de letselschaderegeling

Kinderen hebben zowel in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht als in de letselschaderegeling een bijzondere positie. In deze cursus wordt die bijzondere positie uitgediept.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De minderjarige schadeveroorzaker in het aansprakelijkheidsrecht
 • Het minderjarige slachtoffer in het aansprakelijkheidsrecht
 • Het jonge slachtoffer en het schadevergoedingsrecht
 • Bijzonderheden letselschaderegeling minderjarigen

De minderjarige schadeveroorzaker in het aansprakelijkheidsrecht
Kinderen zijn tot en met hun 13e jaar niet zelf aansprakelijk voor schade die zij veroorzaken. Ouders zijn daarentegen risico-aansprakelijk voor de als een doen aan te merken gedragingen van hun kinderen. Tot zover lijken de regels duidelijk te zijn. Minder éénduidig is het antwoord op de vraag wat de positie van schadeveroorzakende kinderen vanaf 14 jaar en van hun ouders is. Ook is niet altijd duidelijk hoe moet worden omgegaan met uitsluitingsclausules in de verzekeringspolis, wanneer bijvoorbeeld sprake was van opzet van of wapengebruik door het kind.

Het minderjarige slachtoffer in het aansprakelijkheidsrecht
Omdat kinderen - en zeker heel jonge kinderen - niet altijd de gevolgen van hun handelen kunnen overzien en daardoor extra kwetsbaar zijn, verdienen zij volgens de wetgever en rechtspraak bijzondere bescherming wanneer zij het slachtoffer worden van een ongeval. Maar hoe ver gaat die bescherming precies? Hoe ga je om met de eigen schuld van het kind in verkeerssituaties en daarbuiten? En wat te doen als de ouders van het kind ook verwijten te maken zijn ten aanzien van het ontstaan van het ongeval? Wordt de schuld van de ouders aan het kind toegerekend? En kan het kind de eigen ouders wellicht aanspreken?

Schadevergoeding en letselschaderegeling
Ook de schadebegroting en de letselschaderegeling kan tot hoofdbrekens leiden, wanneer het om minderjarigen en jongvolwassenen gaat. Welke uitgangspunten moet je hanteren bij de berekening van het verlies arbeidsvermogen van jongeren? Volstaan de richtlijnen studievertraging in alle gevallen? Hoe ga je om met schadeposten zoals verzorging en verpleging wanneer te voorzien is dat die schadeposten levenslang zullen doorlopen? Kun je een 'kindschade' verantwoord afdoen vóórdat het slachtoffer meerderjarig geworden is of moet je altijd wachten tot zijn/haar 18e jaar? Wanneer kies je voor een lumpsum en wanneer voor periodieke afwikkeling? En is het bij de afhandeling van een letselschadezaak voor een minderjarige altijd nodig om toestemming aan de kantonrechter te vragen of hoeft dat niet persé?

Deze en andere vragen zullen worden besproken tijdens deze cursus.

Opzet en doel van de cursus
In één intensieve middag krijgt u een overzicht van de uitgangspunten en bijzonderheden in de juridische aspecten rondom de aansprakelijkheid van en jegens minderjarigen, alsmede in de wijze van berekening en afhandeling van letselschades van jongeren.

Register expert personenschade
Erg praktijkgericht, goede presentatie en duidelijke uitleg door de docent.
Meer reviews
Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-
 • De aansprakelijkheid van het kind zelf
 • Risico- en schuldaansprakelijkheid ouders
 • Positie regresnemers
 • Verzekeringsdekking
 • Procedurele valkuilen

Blok II - Het minderjarige slachtoffer in het aansprakelijkheidsrecht

 • Verkeersongevallen en eigen schuld
 • Overige ongevallen en eigen schuld
 • Hoe om te gaan met verwijtbaar handelen van de ouders
  • toerekening schuld ouders aan kind?
  • aansprakelijkheid ouders jegens kind?
-
-
 • Wie is vorderingsgerechtigd, ouders, kind of beiden?
 • Methoden berekening VAV
 • Studievertraging
 • Smartengeld
 • Affectieschade
 • Periodieke afrekening, lumpsum met voorbehoud of combinatie
-
-
 • VSO, wanneer wel, wanneer niet
 • BEM-rekening
 • Schadeverhogende factoren (fiscale schade, WLZ-bijdrage en PW-uitkering ouder(s)) en mogelijkheden ter beperking daarvan
 • Procedurele aspecten
 • Verzekering
 • Verjaring
Sprekers
Bestemd voor

Bestemd voor (academisch niveau) juristen bij:

 • Advocatenkantoren
 • Bedrijfsjuristen bij o.a. verzekeringsmaatschappijen
 • Letselschadebureaus
 • Schaderegelaars
 • Rechtsbijstandsverzekeraars
 • Rechtshulpverleners
Reviews

Register expert personenschade
Erg praktijkgericht, goede presentatie en duidelijke uitleg door de docent.
Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 525,00 excl. BTW per persoon.

€ 469,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Ook interessant: Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.