studiedag kerckebosch

Meer impact met een interactief cliëntgesprek

Cursus op locatie
In bedrijf
Hotel Veenendaal

Verfijn uw gespreksvaardigheden en bereik meer door minder te praten. Met inzichten en methodieken vanuit de Motiverende Gesprekvoering en Haptonomie, die u helpen om beter aan te sluiten bij de belevings- en gevoelswereld van de cliënt en verborgen boodschappen bespreekbaar te maken.

Wat weet en kunt u na afloop van deze workshop?

 • Hoe u tijdens een gesprek kunt aansluiten op de belevings- en gevoelswereld van uw cliënt
 • Hoe u snel uw cliënt kunt ‘lezen’ en de onderstroom in een gesprek kunt ontdekken
 • Hoe u verborgen boodschappen bespreekbaar kunt maken
 • Hoe u (beter) kunt omgaan met ‘lastigere’ cliënten
 • Hoe u met minder praten, meer kunt bereiken

Cliëntgesprekken verlopen niet altijd naar wens. Soms komt bij u de gedachte op dat iemand niet het achterste van zijn tong laat zien of merkt u dat uw energie tijdens een gesprek helemaal weglekt. U voelt dat u het contact met uw cliënt kwijtraakt en andersom zal uw cliënt dit ook ervaren. En dat is jammer als u maar weinig tijd heeft voor een gesprek.

Effectief in dezelfde tijd
Er zijn gespreksvaardigheden die ervoor zorgen dat uw gesprekken effectiever worden in dezelfde tijd. Bijvoorbeeld door tijdens het contact met uw cliënt goed in te spelen op hoe de cliënt het gesprek ervaart, oog te hebben voor de aanwezige emoties of door meer aandacht te hebben voor wat u bij uzelf opmerkt tijdens een gesprek.

Empathisch aansluiten bij uw cliënt
In deze workshop maakt u kennis met de vaardigheden om naast doelgericht ook empathisch aan te sluiten bij uw cliënt. U leert hoe u kunt aansluiten bij de belevings- en gevoelswereld van de cliënt. Hierdoor voelt de cliënt zich echt gezien en gehoord. Dit is ook van belang om de motivatie van uw cliënt om te veranderen te versterken. Een belangrijke basis om succesvol te kunnen begeleiden. U werkt op deze manier aan een gezamenlijk resultaat, waar u beide tevreden over bent. Ook het empathisch aansluiten bij uw cliënt tijdens het voeren van telefoongesprekken of online gesprekken komt in deze training aan bod.

Doel en opzet van de workshop
Deze workshop is een interactieve vaardigheidstraining. Vanaf het eerste begin gaan de trainers met u aan de slag met het begrip ‘interactie’. U gaat zelf ervaren hoe voelbaar contact (het gevoel dat u aan het samenwerken bent en op ’aan’ staat) tot stand kan worden gebracht. Theorie wordt steeds omgezet in praktische toepassing. U krijgt nieuwe, praktische vaardigheden aangereikt om zelf in te zetten tijdens uw gespreksvoering. De trainers gebruiken hiervoor inzichten en methodieken vanuit Motiverende Gesprekvoering en de Haptonomie. Uitgangspunt in de Haptonomie is ons diepe bewustzijn. Het lichaam is drager van gevoelens en deze gevoelservaringen zijn dus in uw lichaam te herkennen. Het zijn, soms verborgen, boodschappen met een belangrijke mededeling, een wezenlijk onderdeel van de interactie die u met uw cliënt heeft.

Aandacht voor deze verfijning binnen uw gesprekken zorgt ervoor dat u:

 • Minder met weerstanden te maken krijgt
 • Zicht krijgt op de verborgen boodschappen van de cliënt
 • Meer informatie boven tafel krijgt
 • Een actievere en meer betrokken cliënt krijgt
 • Zelf niet gefrustreerd raakt
 • Eventuele spanning in een gesprek kunt overwinnen
 • Gaat samenwerken in plaats van samen werken
Programma
-
-

Inventarisatie van de ontwikkelwensen van de deelnemers

-
 • Inhoud- en betrekkingsniveau in een gesprek
 • De vier aspecten van communicatie
 • De invloed van non-verbale signalen
 • Het (her)kennen van uw eigen (non-verbale) signalen
 • Zicht krijgen op de drijfveren van klanten
 • Herkennen van verborgen boodschappen
 • Het managen van verwachtingen
 • De betekenis van verlies binnen de financiële dienstverlening
-
-
 • Hoe u de bereidheid van de cliënt vergroot om mee te werken
 • Hoe u een gesprek effectief opbouwt zodat de cliënt aanhaakt
 • Hoe u lastigere cliënten kunt benaderen
 • Welke gesprekstechnieken werken
 • Het verschil tussen doelgericht en doelmatig werken
-
-
 • Oefenen met eigen praktijksituaties
 • Delen van ervaringen
 • Hoe past het geleerde in uw praktijk?
 • Beantwoording van eventuele vragen

De inhoud van de verschillende blokken vloeit in elkaar over.

Sprekers

Hetty de Laat

Communicatietrainer en –coach zorg en welzijn
Groei in Communicatie

Emmie Pigmans

Communicatietrainer en –coach zorg en welzijn
Pigmans Haptotherapie & Mediation
Bestemd voor
 • Schuldhulpverlening bij gemeenten
 • Bureaus Schuldhulpverlening
 • Beschermingsbewindvoerders
 • Bureaus voor inkomensbeheer
 • Financieel maatwerk consulenten
 • Kredietbanken
 • Sociaal Raadslieden
 • Vroegsignalering bij gemeenten, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energiebedrijven e.v.
 • Wsnp-bewindvoerders\
Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 395,00 excl. BTW per persoon.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.