AI in de zorg & aansprakelijkheid van de hulpverlener

AI in de zorg & aansprakelijkheid van de hulpverlener

Online Cursus
In bedrijf
Online – U neemt deel op afstand

Wat betekent AI-gerelateerde schade voor de aansprakelijkheid van de hulpverlener en de verhaalsmogelijkheden van de patiënt?

Toepassing AI in de zorg
Bij de geneeskundige behandeling van patiënten maken hulpverleners steeds meer gebruik van technologische medische hulpmiddelen. Bij de toepassing hiervan zullen in toenemende mate AI-technieken worden ingezet. Tijdens dit webinar passeren enkele ontwikkelingen op dit gebied kort de revue.

De risico’s op AI-gerelateerde schade
Aan het gebruik van AI-systemen kunnen risico’s kleven. Deze risico’s ontstaan door problemen in de sfeer van de hulpverlener of door ‘AI-systeem’-gerelateerde problemen. Ongeacht het soort probleem kan een mogelijk gevolg zijn dat een hulpverlener de juiste diagnose mist of dat deze een onjuiste diagnose geeft. Hierdoor kan de patiënt (te lang) verstoken blijven van een juiste behandeling, met (onherstelbare) gezondheidsschade of zelfs het overlijden van de patiënt als mogelijk gevolg.

Verhaal van AI-gerelateerde schade op de hulpverlener met de patiënt als vertrekpunt
Aansprakelijkheid wordt een steeds complexere en serieuzere zorg nu AI-toepassingen gebruikelijker worden in de gezondheidszorg. In het licht van de opkomst van AI, de aanwending daarvan in de zorg en de risico’s is het interessant en relevant om te analyseren of de aanwending van AI van invloed is waar het gaat om het verhaal van schade of de mate van succes daarbij. In dit webinar ligt de focus op de aansprakelijkheid van de hulpverlener met de positie van de patiënt als vertrekpunt.

Vragen en onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Is AI te beschouwen als hulpzaak?
 • AI-systemen en het gebruik ervan bij de uitvoering van de verbintenis (waarin de tekortkoming is gelegen)
 • Hebben hulpverleners verplichtingen aangaande het gebruik van AI en zo ja, welke?
 • Wanneer kan de hulpverlener een tekortkoming in de nakoming van een of meer verplichtingen worden verweten en hoe zit het dan met de toerekening van die tekortkoming?
 • Aansprakelijkheid en schadevergoeding (aan de hand van casuïstiek)
 • Verhaalsmogelijkheden van de patiënt
Programma
-
-
 • Is AI te beschouwen als hulpzaak?
 • AI-systemen en het gebruik ervan bij de uitvoering van de verbintenis (waarin de tekortkoming is gelegen)
 • Hebben hulpverleners verplichtingen aangaande het gebruik van AI en zo ja, welke?
-
-
 • Wanneer kan de hulpverlener een tekortkoming in de nakoming van een of meer verplichtingen worden verweten en hoe zit het dan met de toerekening van die tekortkoming?
 • Aansprakelijkheid en schadevergoeding (aan de hand van casuïstiek)
 • Verhaalsmogelijkheden van de patiënt

Afsluitende toets voor accreditatie punten.

Sprekers

mr. dr. Rolinka Wijne

Universitair Hoofddocent Gezondheidsrecht en Opleidingsdirecteur
Universiteit van Amsterdam (UvA)
Bestemd voor

Deze online cursus (academisch niveau) is bestemd voor juristen bij:
• Advocatenkantoren
• Zorginstellingen
• Letselschadebureaus
• (Medisch) Verzekeraars
• Overige juridisch adviseurs letselschade
• Rechtshulpverleners
• Rechterlijke macht

Data & Locatie
Online – U neemt deel op afstand
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 250,00 excl. BTW per persoon.

Inclusief (digitaal) documentatiemateriaal.
U volgt de cursus online via Zoom.

Ook interessant: Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.