Arbeidsinspectie op de stoep, wat nu?

Arbeidsinspectie op de stoep, wat nu?

Cursus op locatie
In bedrijf
Hotel Breukelen

Risico’s werkgever, leidinggevenden en veiligheidsdeskundigen bij een (ernstig) arbeidsongeval.

Na het volgen van deze training:

  • Weet u wie als ‘werkgever’ kan worden aangemerkt in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet;
  • Weet u welke zorgplicht er op de ‘werkgever’, de veiligheidskundige en de werknemer zelf rust;
  • Weet u hoe de bestuursrechtelijke procedure op hoofdlijnen verloopt bij een ongeval en/of bij een situatie waarin uitbuiting plaatsvindt;
  • Weet u hoe de strafrechtelijke procedure op hoofdlijnen verloopt bij een meldingsplichtig ongeval en/of bij een situatie waarin uitbuiting plaatsvindt, en
  • Weet u welke strafrechtelijke vragen kunnen spelen en welke gevolgen dit kan hebben voor onder andere de onderneming, een natuurlijke persoon en eventuele vennoten.

Ondernemingen dienen zich aan verschillende wet- en regelgeving te houden, waaronder de arbeidsomstandighedenwet. Bestaat een vermoeden van het overtreden hiervan of heeft er een ernstig ongeval plaatsgevonden, dan komt de Nederlandse Arbeidsinspectie of een andere toezichthouder in beeld.

In het geval van een ongeval of (vermeende) overtreding heeft de Arbeidsinspectie de bevoegdheid om nader onderzoek te doen bij een onderneming. Dit onderzoek kan strafrechtelijk en bestuursrechtelijk van aard zijn, al naar gelang de ernst en omvang van een ongeval. Naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek kan vervolgens worden besloten tot het stilleggen van het werk, het opleggen van een boete of zelfs tot strafvervolging. Zo kwam vrij recent naar buiten dat de Arbeidsinspectie van haar bevoegdheid gebruik heeft gemaakt om meer dan honderd bouwplaatsen stil te leggen wegens een gevaar voor personen. Een dergelijke stillegging heeft uiteraard vergaande gevolgen voor de betreffende onderneming, nog los van eventuele vervolgstappen door de Arbeidsinspectie.

De Arbeidsinspectie heeft zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke bevoegdheden en beide sporen kunnen naast elkaar worden bewandeld. Ondernemingen, hun bestuurders en veiligheidskundigen doen er goed aan om kennis te hebben van de op hen rustende verplichtingen die voortvloeien uit de Arbowetgeving en van de mogelijke vervolgstappen die gezet kunnen worden door de Arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie.

Tijdens deze training bespreken de docenten mr. Frank van Ardenne en mr. Remko Wijling verschillende voorbeelden uit de praktijk.

Programma
-
-
-

Wie is werkgever en wanneer is de veiligheidskundige (mede) aansprakelijk?
Zorgplichten, wie wat en waarom;
Verloop bestuursrechtelijke procedure na een ongeval of melding;
Verloop strafrechtelijke procedure na een ongeval of melding;
Handhaving en consequenties daarvan voor betrokkenen

-
Sprekers
Bestemd voor

Bestemd voor:
Veiligheidskundigen
Arbo-adviseurs
Preventiemedewerkers
Ondernemingsraden
HR-managers
Afdelingsmanagers
Ondernemers

Data & Locatie
Hotel Breukelen
Hotel Breukelen

Stationsweg 91
Breukelen 3621 LK
Nederland

info@breukelen.valk.nl

Van der Valk Hotel Restaurant is gelegen direct naast de snelweg A2 (Utrecht - Amsterdam),
bij afslag nummer 5.

Via de Snelweg
Er is een snelle verbinding met Luchthaven Schiphol (20 minuten), Amsterdam (20 minuten), Utrecht (14 minuten), Den Haag (45 minuten) en Rotterdam (40 minuten).
De parkeerplaats biedt ruimte aan 450 auto's en is gratis.
Na afloop van de dag krijgt u van ons een uitrijkaart.

Per Trein
Ook met de trein is hotel Breukelen prima te bereiken. U neemt daarvoor een stoptrein uit de richting Amsterdam, Schiphol, Utrecht of Rotterdam en stapt uit op NS-station Breukelen. Vervolgens is het slechts 2 minuten lopen.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 385,00 excl. BTW per persoon.

Inclusief digitaal documentatie materiaal.

Bent u abonnee op een van onderstaande platformen dan ontvangt u 5% korting. Gebruik bij uw aanmelding de kortingscode: VT17AB10 (uitgezonderd proefabonnees).

  • Arbeidsveiligheid.net
  • VCAnieuws.nl
  • Werk & Veiligheid

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.