Jaarcongres Schuldenketen 2024: 'Zelfredzame burgers en duurzaam betaalgedrag'

Jaarcongres Schuldenketen 2024: 'Zelfredzame burgers en duurzaam betaalgedrag'

Congres op locatie
In ontwikkeling
Villa Jongerius

Kerckebosch Studiecentrum i.s.m. Syncasso.

De overheid verwacht dat burgers (zelf)redzaam zijn op veel sociale gebieden waaronder hun persoonlijke financiën. Tegelijkertijd zien we het aantal mensen dat bij herhaling een betalingsachterstand heeft toenemen. En zien we hoe relatief kleine betalingsachterstanden snel kunnen oplopen en zich ontwikkelen tot problematische schulden.

Tijdens de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen bespreken we hoe de schuldenketen burgers kan ondersteunen bij zelfredzaamheid en duurzaam betaalgedrag.

Financiële redzaamheid
Om burgers in staat te stellen (financieel) gezond te zijn en te blijven, is het belangrijk om ze te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid. Dit kan door het versterken van vaardigheden, geloof in eigen kunnen en zelfregulatie en het verminderen of voorkomen van stress. Uit onderzoeken komt naar voren dat veel burgers onvoldoende doenvermogen hebben om zelf in actie te komen, maar ook te maken hebben met onzekerheid en gebrek aan grip op hun omgeving (WRR, 2017 en 2023).

Daarnaast zijn kennis en vaardigheden alleen niet genoeg voor financiële redzaamheid. Ook burgers met een goede opleiding en een goed inkomen kunnen in moeilijkheden komen omdat ze even niet opletten of zaken voor zich uitschuiven. Dat geldt zeker bij life events zoals 18 worden, een echtscheiding, faillissement of ontslag. En soms is het juist de overheid die burgers minder redzaam maakt, omdat ze onvoldoende rekening houdt met verschillen in het doenvermogen van die burgers.

Het belang van duurzaam betaalgedrag neemt toe
Het aantal huishoudens met problematische schulden steeg begin dit jaar tot 726.000. Dat wordt ondermeer veroorzaakt door inflatie en stijging van de vaste lasten, maar ook door de moeite die burgers hebben in het omgaan met ingewikkelde systemen voor inkomensondersteuning. Betalingsachterstanden oplossen en voorkomen dat iemand opnieuw de rekeningen niet kan betalen of schulden maakt: dat is zowel maatschappelijk als economisch van waarde. Maar dan moeten burgers wel financieel (zelf)redzaam zijn of als zij dit (nog) niet zijn, hierin op de juiste manier ondersteund worden.

Doel van het jaarcongres Schuldenketen
De schuldenketen zijn de organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden. Met dit jaarcongres willen we het werkveld, bewindslieden en politiek inspireren over een geïntegreerde aanpak van de schulden- en invorderingsproblematiek.

Congreswebsite: https://www.schuldenketencongres.nl/.

Programma
-
-

De volgende sprekers en onderwerpen zijn reeds bevestigd:

Lezing Joke de Kock
Manager Schuldhulpverlening, Gemeente Tilburg

Lezing prof. dr. Nadja Jungmann
Bijzonder hoogleraar en lector Schuldenproblematiek, Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Utrecht

Financieel welzijn van 18+ jongeren
Jongvolwassenen hebben vaker dan andere leeftijdsgroepen te maken met betalingsachterstanden. Incassobureaus en deurwaarders zien dan ook een toename in debiteuren tussen de 18-25 jaar. Recent onderzoek onder HBO-studenten laat zien dat bijna de helft (vaak) met financiële zorgen kampt. Ruim een kwart had de afgelopen maanden wel eens nul euro op de rekening. En één op de vijf studenten kampt met betalingsachterstanden, waarvan de meest voorkomende achterstand bestelling op krediet of afbetaling is. De HBO’ers geven aan dat hun geldzorgen negatieve invloed hebben op hun privéleven en regelmatig ook hun studie. Ze maken zich zorgen over duurder wordende boodschappen en vaste lasten. Veel studenten ontvangen financiële hulp uit hun omgeving, maar een deel moet het stellen zonder hulp en heeft soms ook geen eigen buffer of sociaal vangnet in het geval van nood. Zij zijn financieel kwetsbaar. Wat is er nodig om deze groep weer financieel gezond te krijgen?
dr. Anna Custers
Lector Armoede Interventies, Hogeschool van Amsterdam

Sprekers
Bestemd voor
 • Bewindslieden en ambtenaren
 • Brancheverenigingen in de keten van incasso, schuldhulpverlening en bewindvoering
 • Docenten HBO-opleidingen (SJD, Schuldbemiddeling, e.d.)
 • Incassobedrijven/invorderaars
 • (Gerechts)deurwaarders
 • (Krediet)banken
 • Rechterlijke macht
 • Schuldeisers (woningcorporaties, energie- en waterbedrijven, telecombedrijven, zorgverzekeraars, Belastingdienst, CJIB en andere overheidsinvorderaars)
 • Schuldhulpverlening/Sociale zaken/Welzijn/Werk en Inkomen bij gemeenten
 • Tweede Kamerleden, fractieondersteuners en woordvoerders armoede en schulden
 • Uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid (SVB, UWV, ed.)
 • Vrijwilligersorganisaties, kerken, ed.
 • Wsnp- en beschermingsbewind
 • Onderzoekers schulden en incasso
Data & Locatie
Villa Jongerius
Villa Jongerius

Kanaalweg 1
Utrecht 3527 KX
Nederland

info@villajongerius.nl

Parkeren

Bij Villa Jongerius zijn circa 35 gratis parkeerplaatsen. Indien de parkeerplaats vol is dan geven wij dit aan bij de inrit van het terrein. Bij een volle parkeerplaats kan er (op eigen kosten) geparkeerd worden aan de overzijde van de weg op P2 of P4 van de Jaarbeurs (inrit Truus van Lierlaan).

Openbaar vervoer

Villa Jongerius is uitstekend bereikbaar met het OV. De locatie ligt op slechts 10 minuten loopafstand van Utrecht CS.

https://www.villajongerius.nl/

Bereikbaarheid Villa Jongerius

Het adres van Villa Jongerius voor in de navigatie is Doctor M.A. Tellegenlaan (geen nummer). Inrit ter hoogte van het witte gebouw. Dit is tevens de ingang voor voetgangers en fietsers.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 350,00 excl. BTW per persoon.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.