Jaarcongres Schuldenketen 2024: 'Zelfredzame burgers en duurzaam betaalgedrag'

Jaarcongres Schuldenketen 2024: 'Zelfredzame burgers en duurzaam betaalgedrag'

Congres op locatie
In bedrijf
Villa Jongerius

Kerckebosch Studiecentrum i.s.m. Syncasso.

De overheid verwacht dat burgers (zelf)redzaam zijn op veel sociale gebieden waaronder hun persoonlijke financiën. Tegelijkertijd zien we het aantal mensen dat bij herhaling een betalingsachterstand heeft toenemen. En zien we hoe relatief kleine betalingsachterstanden snel kunnen oplopen en zich ontwikkelen tot problematische schulden.

Tijdens de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Partipatiemaatschappij
In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft gevolgen voor bedrijven en overheden waar burgers in gebreke kunnen komen op betalingen, voor schuldeisers en al die andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als in mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Financiële redzaamheid
De oorzaken van schuldenproblematiek zijn divers. Uit onderzoeken komt naar voren dat veel burgers onvoldoende doenvermogen hebben om zelf in actie te komen, maar ook te maken hebben met onzekerheid en gebrek aan grip op hun omgeving (WRR, 2017 en 2023).?Om burgers in staat te stellen (financieel) gezond te zijn en te blijven, is het in elk geval belangrijk om ze te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid. Dit kan door het versterken van vaardigheden, geloof in eigen kunnen en zelfregulatie en het verminderen of voorkomen van stress.

Het belang van duurzaam betaalgedrag neemt toe
Het aantal huishoudens met problematische schulden steeg begin dit jaar tot 726.000. Dat wordt onder meer veroorzaakt door inflatie en stijging van de vaste lasten, maar ook door de moeite die burgers hebben in het omgaan met ingewikkelde systemen voor inkomensondersteuning of omdat we betalen misschien wel te gemakkelijk hebben gemaakt met systemen als achteraf betalen.

Betalingsachterstanden oplossen en voorkomen dat iemand opnieuw de rekeningen niet kan betalen of schulden maakt: dat is zowel maatschappelijk als economisch van waarde. Maar dan moeten burgers wel financieel (zelf)redzaam zijn of als zij dit (nog) niet zijn, hierin op de juiste manier ondersteund worden.

Doel van het jaarcongres Schuldenketen
De schuldenketen zijn de organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden. Met dit jaarcongres willen we het werkveld, bewindslieden en politiek inspireren over een geïntegreerde aanpak van de schulden- en invorderingsproblematiek.

Gerenommeerde sprekers vanuit wetenschap en praktijk, van zowel binnen als buiten de invorderings- en schuldhulpbranche, delen hun visies.

Congreswebsite: https://www.schuldenketencongres.nl/

Parkeren
Bij Villa Jongerius zijn circa 35 gratis parkeerplaatsen. Indien de parkeerplaats vol is dan geven wij dit aan bij de inrit van het terrein. Bij een volle parkeerplaats kan er (op eigen kosten) geparkeerd worden aan de overzijde van de weg op P2 of P4 van de Jaarbeurs (inrit Truus van Lierlaan).

Programma
-
-

Op interactieve wijze maken we kennis met elkaar, zodat iedereen weet welke kennis en ervaring aanwezig is in de zaal en wat ons vandaag te doen staat.

-

Motivatie komt van het Latijnse emovere, wat 'in beweging zetten' betekent. Dit leidt tot keuzes en gedrag. Sommige van deze keuzes leiden tot floreren en andere tot zelfsabotage. Wat verklaart nu deze keuzes en het gedrag? Wat is het onderliggende mechanisme? Wetenschappers hebben langzamerhand de puzzelstukjes op hun plek gekregen, en het is een fascinerend verhaal dat begint in de tijd dat we nog allemaal in kleine groepjes over de savanne zwierven. Het verhaal legt een diepe drijfveer bloot, namelijk dat we leven om samen te werken.

Spreker
-
-

De minister voor Rechtsbescherming (Rb) en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioen (APP) hebben in het
najaar van 2023 een verkenning aangekondigd naar een herziening van het stelsel van civiele invordering. De ambitie is dat een aanpassing eraan bijdraagt dat mensen met schulden minder snel door oplopende kosten in de problemen komen.
Kernwoorden hierbij zijn: doelmatigheid, proportionaliteit en mensgerichtheid. U hoort de uitgangspunten en eerste
bevindingen van de verkenning.

-

Welke systeemingrepen zijn er, naast een herijking van het civiele invorderingsproces, nodig om het ontstaan en oplopen van schuldenproblematiek terug te dringen? Over cruciale randvoorwaarden op het gebied van wonen, werk en inkomen.

-
-
-

Het CJIB benadrukt het belang van een flexibele benadering bij het innen van boetes, om te voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. Voor mensen die financiële problemen hebben wordt extra tijd en ruimte geboden om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Welke ervaringen heeft het CJIB opgedaan met (nieuwe) werkwijzen in haar dienstverlening, zoals het verlenen van uitstel, de noodstopprocedure en maatwerkregelingen schulden? En wat kunnen het Rijksincassotraject en de Pilot huisbezoeken in en rondom Leeuwarden (in samenwerking met o.a. deurwaarderskantoor Syncasso) ons leren over zelfredzaamheid en duurzaam betaalgedrag?

-

Jongvolwassenen hebben vaker dan andere leeftijdsgroepen te maken met betalingsachterstanden. Incassobureaus en deurwaarders zien dan ook een toename in debiteuren tussen de 18-25 jaar. Recent onderzoek onder HBO-studenten laat zien dat bijna de helft (vaak) met financiële zorgen kampt. Ruim een kwart had de afgelopen maanden wel eens nul euro op de rekening. En één op de vijf studenten kampt met betalingsachterstanden, waarvan de meest voorkomende achterstand bestelling op krediet of afbetaling is. De HBO’ers geven aan dat hun geldzorgen negatieve invloed hebben op hun privéleven en regelmatig ook hun studie. Ze maken zich zorgen over duurder wordende boodschappen en vaste lasten. Veel studenten ontvangen financiële hulp uit hun omgeving, maar een deel moet het stellen zonder hulp en heeft soms ook geen eigen buffer of sociaal vangnet in het geval van nood. Zij zijn financieel kwetsbaar. Wat is er nodig om deze groep weer financieel gezond te krijgen?

-
-

Een keten of ketting kan niet bewegen als niet elke schakel beweegt. Onder leiding van de dagvoorzitter gaan de verschillende ketenpartners met elkaar in gesprek om te onderzoeken wat ze van elkaar nodig hebben om als geheel in beweging te komen. Iedereen doet mee. Zo gaan we samen op zoek naar wat we van elkaar nodig hebben om zelfredzaamheid en duurzaam betaalgedrag bij burgers te vergroten.

-
Sprekers
Bestemd voor
 • Bewindslieden en ambtenaren
 • Brancheverenigingen in de keten van incasso, schuldhulpverlening en bewindvoering
 • Docenten HBO-opleidingen (SJD, Schuldbemiddeling, e.d.)
 • Incassobedrijven/invorderaars
 • (Gerechts)deurwaarders
 • (Krediet)banken
 • Rechterlijke macht
 • Schuldeisers (woningcorporaties, energie- en waterbedrijven, telecombedrijven, zorgverzekeraars, Belastingdienst, CJIB en andere overheidsinvorderaars)
 • Schuldhulpverlening/Sociale zaken/Welzijn/Werk en Inkomen bij gemeenten
 • Tweede Kamerleden, fractieondersteuners en woordvoerders armoede en schulden
 • Uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid (SVB, UWV, ed.)
 • Vrijwilligersorganisaties, kerken, ed.
 • Wsnp- en beschermingsbewind
 • Onderzoekers schulden en incasso
Data & Locatie
Villa Jongerius
Villa Jongerius

Kanaalweg 1
Utrecht 3527 KX
Nederland

info@villajongerius.nl

Parkeren

Bij Villa Jongerius zijn circa 35 gratis parkeerplaatsen. Indien de parkeerplaats vol is dan geven wij dit aan bij de inrit van het terrein. Bij een volle parkeerplaats kan er (op eigen kosten) geparkeerd worden aan de overzijde van de weg op P2 of P4 van de Jaarbeurs (inrit Truus van Lierlaan).

Openbaar vervoer

Villa Jongerius is uitstekend bereikbaar met het OV. De locatie ligt op slechts 10 minuten loopafstand van Utrecht CS.

https://www.villajongerius.nl/

Bereikbaarheid Villa Jongerius

Het adres van Villa Jongerius voor in de navigatie is Doctor M.A. Tellegenlaan (geen nummer). Inrit ter hoogte van het witte gebouw. Dit is tevens de ingang voor voetgangers en fietsers.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 350,00 excl. BTW per persoon.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.