Gegevensuitwisseling bij samenwerking aanpak fraude en criminaliteit

Gegevensuitwisseling bij samenwerking aanpak fraude en criminaliteit

Online Cursus
In bedrijf
Online – U neemt deel op afstand

Fraudebestrijding vergt dat partijen samenwerken en binnen de wettelijke kaders gegevens uitwisselen. Wat is mogelijk en (niet) toegestaan? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen?

U leert:

 • Wat (niet) toegestaan is bij verschillende vormen van samenwerking
 • Mogelijkheden en nieuwe – soms onbekende – alternatieven
 • Laatste ontwikkelingen

De samenleving verwacht in toenemende mate dat partijen samenwerken om fraude en criminaliteit gecoördineerd aan te pakken. Die verwachting betekent dat gegevens gedeeld moeten worden. Die gegevensdeling kan op verschillende wijze plaatsvinden.

De praktijk laat zien dat partijen terughoudend zijn om gegevens uit te wisselen, omdat zij bang zijn dat dit niet is toegestaan. Er zijn dan ook veel onduidelijkheden en soms lijken er wettelijke belemmeringen te zijn. Maar is dat ook zo?

Voor een bepaald type gegevens, de zogenaamde strafrechtelijke persoonsgegevens, is in de Uitvoeringswet AVG (“UAVG”) aangegeven dat private partijen deze gegevens alleen voor derden mogen verwerken als de Autoriteit Persoonsgegevens hiervoor een vergunning heeft verleend.

Publieke partijen hebben geen vergunning nodig, maar lijken niet altijd op de hoogte te zijn van de mogelijkheden van artikel 6 lid 4 van de AVG en de mogelijkheden van “de rotonde”. En bovendien, onbekend maakt onbemind.

De wetgever lijkt er inmiddels van doordrongen te zijn dat gegevensuitwisseling essentieel is om Nederland veiliger te maken. Dat kan worden afgeleid uit nieuwe wetten die in de maak zijn. Denk aan het wetsvoorstel Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) en het wetsvoorstel Wet Bevordering Samenwerking Rechtmatige Zorg (Wbsrz).

In deze cursus komen de verschillende vormen van gegevensdeling aan de orde die in het kader worden aangegeven. Aan iedere vorm wordt een half uur aandacht besteed, waarbij gelegenheid is om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Verzekeraar

In duidelijke taal, met ter zakendoende casussen, weer up-to-date.

Meer reviews
Programma
-
-
 • Privaat - Privaat
  o Afspraken en protocollen
  o Waarschuwingssystemen

 • Privaat - Publiek
  o Vrijwillige verstrekkingen via de aangifte
  o Verplichte verstrekkingen omdat dat moet

-
-
 • Publiek - Privaat
  o Terugkoppelen van onderzoeksbevindingen
  o Via publiek - privaat de fraude en criminaliteit de baas

 • Publiek - Publiek
  o Mogelijkheden via artikel 6 lid 4 AVG en de rotonde
  o Nieuwe wettelijke bepalingen

-
Sprekers
Een nieuwe dimensie in online leren!

Ik ben niet zo van online, maar dit was heel anders.

Maak kennis met onze nieuwe manier van online leren!
‘Interactief’, ‘afwisselend’ en ‘gemakkelijk’ in de woorden van onze deelnemers. Lees meer
Bestemd voor

Private sector:
(fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance. Alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen.

Publieke sector:
onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM

en

Adviseurs, specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Reviews

Verzekeraar

In duidelijke taal, met ter zakendoende casussen, weer up-to-date.

Fraudecoördinator
Mandaat Assuradeuren

Duidelijke, uitgebreide en relevante informatie!

Data & Locatie
Online – U neemt deel op afstand
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 325,00 excl. BTW per persoon.

Ook interessant: Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.