Geschillenbehandeling onder de Wkkgz: de theorie in de praktijk

Geschillenbehandeling onder de Wkkgz: de theorie in de praktijk

Specialisatie
Cursus op locatie
In bedrijf
Locatie centraal in het land

Hoe gaan geschilleninstanties (GI) om met de aan hen voorgelegde geschillen? Welke ervaringen zijn er, welke knelpunten en welke mogelijke oplossingen?

Deze cursus gaat in op de wijze waarop geschillen­instanties omgaan met aan hen voorgelegde geschillen in relatie tot zorggerelateerde schade. In dat verband opkomende vragen worden aan de orde gesteld, evenals in de praktijk gesignaleerde knelpunten. De docent bespreekt met u mogelijke antwoorden en oplossingen. De onderwerpen kwaliteit en toezicht komen niet aan de orde; het gaat in deze cursus puur om de geschillenafwikkeling.

Aspecten die centraal staan tijdens de cursus:

 • Afwikkeling van zorggerelateerde schade onder de Wkkgz
 • Welke casus lenen zich voor geschilbeslechting door een geschilleninstantie?
 • De beperkingen van de wijze van geschilbeslechting
 • De uitkomsten van de evaluatie Wkkgz op het terrein van klachten- en geschilbeslechting

Naar een effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbehandeling
Met de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) werd een verbetering van de positie van de patiënt beoogd. De verbetering zou onder andere moeten worden bereikt met een laagdrempelige klachten- en geschillenregeling.

Zelf doen of naar de geschilleninstantie?
Zorgaanbieders zijn verplicht zelf klachten te behandelen op basis van een schriftelijke regeling en zich bij een door de Minister van VWS erkende geschilleninstantie aan te sluiten. Deze geschilleninstanties beoordelen geschillen die niet bevredigend konden worden opgelost door de zorgaanbieder zelf.

Hoe gaan geschilleninstanties (GI) om met de aan hen voorgelegde geschillen?
Wat betekent de geschillenregeling voor de patiënt? Welke aandachtspunten zijn er voor de praktijk? Hoe verloopt de procedure bij de geschilleninstanties? Aan de hand van een casus en uitspraken van een aantal geschilleninstanties bespreekt de docent met u de juridische vragen en knelpunten en de mogelijke antwoorden en oplossingen.

Door het bijwonen van deze cursus weet u / kunt u:

 • (Beter) beoordelen of de gang naar de geschilleninstantie (GI) een goed alternatief is voor de gang naar de rechter
 • (Beter) beoordelen of een zaak voor te leggen is aan de GI
 • Anticiperen op problemen van bevoegdheid en ontvankelijkheid
 • Anticiperen op de beoordeling van het handelen van de zorgaanbieder, het causaal verband en de schade
Programma
-
-
-
-
-
-

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Ontwikkelingen Wkkgz
 • Het voorleggen van een geschil aan een geschilleninstantie
 • Praktijkperikelen
 • Analyse van uitspraken van geschilleninstanties
 • Bewijslastverdeling onder de Wkkgz
 • Evaluatie Wkkgz
Sprekers
Bestemd voor

Deze cursus (academisch niveau) is bestemd voor juristen bij:

 • Advocatenkantoren
 • Zorginstellingen
 • Letselschadebureaus
 • (Medisch) Verzekeraars
 • Overige juridisch adviseurs letselschade
 • Rechtshulpverleners
 • Rechterlijke macht
Data & Locatie
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 525,00 excl. BTW per persoon.

€ 445,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit dezelfde organisatie.

Inclusief (digitaal) documentatiemateriaal.

Ook interessant: Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.