NLP en gedragsverandering in het sociaal domein

NLP en gedragsverandering in het sociaal domein

Basis
Cursus op locatie
In bedrijf
Hotel Veenendaal

Hoe kunnen NLP-gesprekstechnieken helpen om verbinding te maken en effectief gedragsverandering te realiseren bij uw cliënt?

Wat weet en kunt u na afloop van deze workshop?

 • NLP-technieken toe te passen in uw cliëntgesprekken
 • Uw cliënt op een andere manier lezen en begrijpen en verbinding tot stand te brengen
 • Uw cliënt motiveren om in beweging te komen
 • Vertraging of uitval in uw dienstverlening voorkomen

Nieuwe eisen aan onze hulpverlening
Van mensen in een kwetsbare situatie wordt veel verwacht. Plannen kunnen maken, in actie komen, volhouden en omgaan met verleiding en tegenslag. Zodat ze bijvoorbeeld gezonder gaan leven, wél komen opdagen op een afspraak of hun schulden terugbetalen. Van hulpverleners binnen het sociaal domein wordt verwacht dat zij burgers hierbij ondersteunen, meer doen dan dat ze al deden, dit binnen een kortere tijd doen én dat het resultaat ook nog eens duurzaam is. We hebben te maken met een veranderende wereld waarin nieuwe uitdagingen en thema’s spelen. Denk aan de toeslagenaffaire en verkorting van de Wsnp/Msnp termijn van 36 naar 18 maanden, de toegenomen vraag naar jeugdzorg en meer gezondheidsproblemen die samenhangen met problemen in andere leefgebieden. Het is daarom belangrijk dat hulpverleners nieuwe vaardigheden leren om te kunnen voldoen aan de behoeften binnen het sociaal domein.

Het effect van NLP
Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daar volgens op reageren. NLP leert u om uzelf en anderen te begrijpen, te motiveren en te sturen. Door het toepassen van technieken uit NLP in uw cliëntgesprek, krijgt u inzicht in de motivatie en beweegredenen achter het gedrag, de communicatie en motivatie van uw cliënt. Vanaf de intake zult u de interne obstakels bij uw cliënt herkennen en kunt u de juiste tools gebruiken om verbinding te creëren met uw klant. Vanuit een positie van verbinding communiceert u vervolgens uw boodschap.

Door NLP-technieken toe te passen in uw cliëntgesprek zult u meer grip krijgen op uw communicatie. Zo brengt u uw cliënt effectief in beweging en lukt het uw cliënt om moeilijke en juiste keuzes te maken.

Doel van en werkwijze tijdens de workshop
In de workshop bespreekt de docent de theorie en gaat u vaardigheden oefenen met elkaar. Hierdoor wordt de theorie direct omgezet naar de praktische toepassing. U zult in staat zijn uw cliënt op een andere manier te lezen en te begrijpen en verbinding tot stand te brengen. De workshop is kort en krachtig en na afloop kunt u de technieken direct inzetten in de praktijk om uw dienstverlening te verbeteren. Het toepassen van NLP-technieken in uw gesprekken zorgt voor (meer) begrip van uw cliënt, verbinding met uw cliënt en effectieve communicatie met uw cliënt. Hiermee kunt u effectief inzetten op de behoeften binnen het sociaal domein, snel, effectief en duurzaam, zonder dat het ten koste gaat van u als hulpverlener.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Moeilijkheden binnen het sociaal domein
 • De theorie van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)
 • Sturing van gedrag
 • Begrijpen van uw cliënt
 • Verbinding krijgen met uw cliënt
 • Uw cliënt in beweging brengen en motiveren
 • Oefenen met de NLP-technieken

Toelichting op het curriculum
Omgaan met eigen emoties
Elke goede dienstverlening/hulpverlening begint bij de persoon van de dienst-/hulpverlener. U leert daarom eerst iets over emotiemanagement: hoe kunt u omgaan met uw eigen emoties en hoe zorgt u dat u met de juiste emotie een spreekkamer of gesprek ingaat?

Begrip over gedrag
Vervolgens leert u de basis omtrent gedrag. Hoe komt het tot stand en wat zijn de factoren die ons in beweging brengt, of juist tegenhoudt? Door begrip te hebben voor het gedrag van uw cliënt, zorgt u voor meer verbinding en minder frustratie bij uzelf.

Verbinding maken
U leert verbinding te maken met uw cliënt, zodat u vervolgens uw cliënt effectief kunt motiveren om in beweging te komen en moeilijke beslissingen te nemen. Zonder verbinding kunt u wel uw boodschap versturen, maar komt deze niet aan en is daarom minder effectief.

Programma
-
-
 • Voorstelronde
 • Inventarisatie van de ontwikkelwensen van de deelnemers
 • Achtergrond trainer
 • Introductie Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)
 • Waarvoor kun je NLP gebruiken?
 • Opzet training
-
-
 • Wat stuurt ons gedrag?
 • Pijn versus Plezier
 • Model sturing gedrag
 • Communicatiemodel
 • Begrip wereldmodel klant
-
-
 • Wat zorgt voor verbinding met de klant?
 • Rapport maken
 • De taal van de klant spreken
 • Zintuigelijke scherpzinnigheid ontwikkelen
 • Opmerken van taalgebruik
-
 • Toepassen modellen
 • Gebruik van communicatietechnieken
 • Principes motivatie
-
-
 • Toepassen theorie door te oefenen met deelnemers
 • Tips over toepassing in de praktijk
 • Delen ervaring deelnemers
 • Vragen deelnemers
-
Sprekers
Bestemd voor
 • Budgetbeheerders of budgetcoaches
 • Beschermingsbewindvoerders
 • Consulenten KOTA (Kinderopvangtoeslag - Toeslagenaffaire)
 • Consulenten Werk en Inkomen
 • Financieel hulpverleners
 • Jeugdzorg/Jeugdwerkers
 • Schuldhulpverlening
 • Maatschappelijk werk
 • (Sociale) Wijkteams
Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 525,00 excl. BTW per persoon.

€ 475,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.