De rechten van kwetsbare cliënten: vragen en dilemma's in de praktijk

De rechten van kwetsbare cliënten: vragen en dilemma's in de praktijk

Cursus op locatie
In bedrijf
Aristo Amsterdam

Hoe omgaan met wils(on)bekwaamheid en vertegenwoordiging in de langdurige zorg?

Wils(on)bekwaamheid en vertegenwoordiging in het kader van de ouderen- en gehandicaptenzorg (Wlz), zorgen in de praktijk voor veel juridische vragen en dilemma’s. Waar liggen de grenzen van de bevoegdheden van vertegenwoordigers? Wat als er een verschil van mening is over de wilsbekwaamheid van een cliënt? Wat is de impact van het VN-verdrag voor mensen met een beperking op dit thema? Welke praktijkdilemma’s zien we rondom de rol van de (nieuwe functie van) cliëntvertrouwenspersoon (CVP)?

Onderwerpen en vragen die tijdens deze middag aan bod komen zijn:

 • Wettelijke kaders van wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging
 • VN-verdrag voor mensen met een beperking
 • Hoe verhouden wils(on)bekwaamheid en vertegenwoordiging zich tot elkaar?
 • Hoe ga je hier als zorgaanbieder mee om?
 • Opname en rol van vertegenwoordiging?
 • Rol van vertegenwoordiger in de Wet zorg en dwang (Wzd)
 • Grenzen aan vertegenwoordiging
 • Nieuwe SKILZ-Handreiking "Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid: ondersteunen en beoordelen"
 • Jurisprudentie Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ)
 • Huisregels, denk ook aan roken en alcohol?
 • Klachtrecht?
 • Wat betekent de rol van een cliëntvertrouwenspersoon (CVP) voor een zorgverlener? En zorgaanbieder?
 • Rol van de cliëntvertrouwenspersoon als er verschil van mening is tussen cliënt en vertrouwenspersoon
 • Cliëntvertrouwenspersoon en wils(on)bekwaamheid

Vragen en dilemma’s rondom de rechten van kwetsbare cliënten
Door de vergrijzing en het toenemend aantal ouderen met dementie, de aandacht voor de rechten van cliënten in de gezondheidszorg en de nadruk op informed consent, staat het onderwerp wils(on)bekwaamheid volop in de belangstelling.

In de langdurige zorg komen dilemma’s over wilsbekwaamheid regelmatig voor. Wanneer is iemand wilsbekwaam ter zake en wanneer niet (meer)? We gaan er tegenwoordig vanuit dat zorgprofessionals de cliënt zoveel mogelijk ondersteunen bij het nemen van beslissingen over zorg en behandeling. Als dat niet (meer) lukt, komt de vertegenwoordiger in beeld. Maar wat als een vertegenwoordiger geen ‘goede vertegenwoordiger’ is? Wilsbekwaamheid moet op diverse momenten worden getoetst. In de Wet zorg en dwang (Wzd) kan wilsbekwaam verzet worden overruled, maar wanneer doe je dat? Dit stelt zowel de zorgpraktijk als juristen soms voor lastige dilemma’s.

Nieuwe Handreiking “Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid: ondersteunen en beoordelen"
Onlangs verscheen de Handreiking "Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid: ondersteunen en beoordelen" van SKILZ
De handreiking beschrijft het ondersteunen van cliënten (ouderen en mensen met een verstandelijke beperking) bij het nemen van beslissingen en het onderzoeken, beoordelen en vastleggen van de wilsbekwaamheid door specialisten ouderengeneeskunde, artsen VG, gedragsdeskundigen en eventuele andere professionals. Ook gaat de handreiking in op wat het in de praktijk betekent als een cliënt moeite heeft bij het nemen van beslissingen of wilsonbekwaam is ter zake een bepaalde beslissing. In de Handreiking wordt opgeroepen om de beslisvaardigheid van cliënten (zo lang mogelijk) te ondersteunen en een expliciete wilsbekwaamheidsbeoordeling alleen te doen als er geen alternatieven zijn. We bespreken de nieuwe Handreiking en de betekenis hiervan voor de (juridische) praktijk.

De functie van cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) is een belangrijk onderdeel van de Wet zorg en dwang (Wzd) die in 2020 in werking trad. In de psychiatrie kennen we al veel langer de patiëntenvertrouwenspersoon.

De CVP is een relatief nieuwe rol en is binnen de kaders van de Wzd volop in ontwikkeling. Zij worden geschoold en werken volgens het kwaliteitskader. Ondersteuning door een CVP komt op verschillende niveaus en is cliënt volgend. Wel zien we in de jurisprudentie van de Klachtencommissie onvrijwillige Zorg (KCOZ) dat cliënten vrijwel altijd ondersteund worden door een CVP. De CVP is een externe functionaris in dienst van een van de vier CVP-aanbieders en werkt onafhankelijk van de zorginstelling. Voor een CVP is het niet relevant of iemand wils(on)bekwaam is. Er moet rekening worden gehouden met de wensen van een cliënt. De CVP werkt immers ‘partijdig’. Ook een vertegenwoordiger kan een beroep doen op de CVP. Dit zorgt in de praktijk voor vragen en dilemma’s. .

Door het bijwonen van deze cursus:

 • Krijgt u (juridische) handvatten voor het omgaan met wils(on)bekwaamheid en vertegenwoordiging in de langdurige zorg
 • Krijgt u inzicht in de rol, taken en bevoegdheden van de cliëntvertrouwenspersoon (CVP)
 • Kunt u adviseren bij conflicten die zich voordoen tussen een zorgverlener, cliënt en vertegenwoordiger
 • Bent u beter voorbereid op uw zaken en helemaal up-to-date voor wat betreft actuele jurisprudentie over wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging
Programma
-
-
 • Hoe verhouden wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging zich tot elkaar?
 • Hoe ga je hier als zorgaanbieder mee om?
 • Waar liggen de grenzen van de bevoegdheden van vertegenwoordigers?
 • Wat als er een verschil van mening is over de wilsbekwaamheid van een cliënt?
 • Wat is de impact van het VN-verdrag voor mensen met een beperking op dit thema? Paradigmashift!
 • De nieuwe SKILZ-Handreiking "Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid: ondersteunen en beoordelen"
 • Actuele jurisprudentie
-
-
 • Rol en functie van cliëntenvertrouwenspersoon (CVP)
 • De CVP en verschillen met de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) in de Wvggz
 • Werkwijze en deskundigheid
 • De CVP en locatiebezoeken
 • De signalerende rol van de CVP
 • De CVP en de wils(on)bekwaamheid
 • De CVP en de vertegenwoordiger
-
 • Juridisch kader van de Wzd
 • Wat zegt de Wzd over wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging?
 • Hoe verloopt een klachtenprocedure over onvrijwillige zorg?
 • Actuele jurisprudentie KCOZ
 • Actuele jurisprudentie Wzd
-
Sprekers
Bestemd voor

Deze cursus (academisch niveau) is bestemd voor (juristen bij):

 • Advocatenkantoren
 • Cliëntvertrouwenspersonen
 • Juridisch beleidsmedewerkers
 • Juridische zorgmedewerker Wzd
 • Rechtshulpverleners
 • Rechterlijke macht
 • WZD-functionarissen
 • Zorginstellingen
Data & Locatie
Aristo Amsterdam
Aristo Amsterdam

Teleportboulevard 100
Amsterdam 1043 EJ
Nederland

amsterdam@aristo.nl

MET HET OPENBAAR VERVOER
U reist met het openbaar vervoer naar station Amsterdam Sloterdijk. Daar verlaat u het station bij uitgang Changiweg. U ziet Aristo Amsterdam vervolgens rechts van u liggen. Komt uw trein aan op spoor 9? Ga dan na het verlaten van het station rechts de fiets- en loopbrug op. Aan het einde van deze brug ziet u aan uw rechterzijde Aristo Amsterdam.

VANUIT RICHTING UTRECHT
U volgt de A2 naar Amsterdam. Daar neemt u de afslag A10-Zuid richting Den Haag. Wanneer u de RAI bent gepasseerd, rijdt u via de A10-West in de richting Zaanstad. Na 5 km neemt u afslag nr. 103 richting Haarlem. Aan het einde van de afrit gaat u links (Haarlemmerweg). Bij het eerste verkeerslicht gaat u rechts en vervolgens weer rechts. Dan neemt u de eerste straat links (over de trambaan) en weer de eerste straat links. Na 250 meter rijdt u achter Aristo en kunt u de parkeergarage inrijden.

VANUIT RICHTING ZAANDAM/LEEUWARDEN
U gaat via de A8 en de A1 richting A10 West Ring Amsterdam. Na de Coentunnel neemt u afslag nr. 102 richting Westpoort/Sloterdijk/Haarlem. Aan het einde van de afrit gaat u rechts en vervolgens gaat u bij het tweede verkeerslicht links (bij het Telegraafgebouw). U gaat vervolgens bij het tweede verkeerslicht weer links de Arlandaweg op. Aan het einde van deze weg, gaat u met de bocht mee, links de trambaan over. Daarna slaat u de eerste straat links, de Tempelhofstraat in. Na 250 meter rijdt u achter Aristo en kunt u de
parkeergarage inrijden.

VANUIT RICHTING DEN HAAG/WASSENAAR/LEIDEN
U gaat via de A4/E19 richting Amsterdam. U passeert het knooppunt Badhoevedorp en Schiphol. Vervolgens neemt u bij het knooppunt ‘De Nieuwe Meer’ de A10 West richting Zaanstad/Leeuwarden. U neemt na 5 km afslag nr. 103 richting Haarlem. Aan het einde van de afrit gaat u links (Haarlemmerweg). Bij het eerste verkeerslicht gaat u rechts en vervolgens weer rechts. Dan neemt u de eerste straat links (over de trambaan) en weer de eerste straat links. Na 250 meter rijdt u achter Aristo en kunt u de parkeergarage inrijden.

PARKEREN
Aristo Amsterdam beschikt over een eigen parkeergarage en parkeerdek met 190 plaatsen waar u tegen betaling uw auto kunt parkeren. Bij het inrijden wordt uw kenteken geregistreerd. Na uw bezoek kunt u, door uw kenteken in te voeren bij de betaalautomaat in de lobby contactloos of met pin betalen.
Wanneer er geen plaats is in de parkeergarage kunt u parkeren op de P&R parking aan de noordzijde van station Sloterdijk.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 445,00 excl. BTW per persoon.

€ 420,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie. U ontvangt één factuur voor alle deelnemers.

Inclusief digitaal documentatiemateriaal.

NIEUW Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.