Privacy op de werkvloer; de aanpak

Privacy op de werkvloer; de aanpak

Training op locatie
In bedrijf
Hotel Veenendaal

Hoe gaat u in de praktijk om met de privacyregelgeving, AVG en UAVG?

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Invullen van het verwerkingsregister
 • Aanleggen van het personeelsdossier
 • Opstellen van de privacyverklaring voor werknemers
 • Het verwerken van gegevens van de zieke werknemer
 • De aanpak bij het controleren en monitoren van werknemers
 • Doorgeven van personeelsgegevens aan derden
 • Bespreken van de procedurele gevolgen van het niet-naleven van de privacyregels

In de werksituatie speelt privacy en het verwerken van personeelsgegevens een grote rol. Als HR-professional, Arboprofessional of ondernemer hebt u hier dagelijks mee te maken. De basiskennis hebt u, maar hoe gaat u in de praktijk om met de privacyregelgeving, AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de UAVG (Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming)? Dit staat centraal in het deze praktische training!

De training gaat uit van een interactieve en participatieve benadering, waarbij u wordt aangemoedigd ervaringen te delen. We gaan aan de hand van casus, groepsdiscussies, stellingen en opdrachten aan de slag met de verschillende facetten van privacy op de werkvloer. Door zelf en in groepen aan de slag te gaan, krijgt u inzicht in de werking van de privacyregels, weet u hoe u verschillende documenten kunt opstellen en hoe u met de privacyvraagstukken op de werkvloer kunt omgaan. Uiteraard ontbreken de praktische tips en tricks niet en is er ruimte voor het inbrengen van eigen casusposities.

Vragen die tijdens deze training worden beantwoord:

 • Hoe stel ik een verwerkingsregister op met de doelgroep werknemers?
 • Wat is de aanpak bij het opstellen van een privacyverklaring voor het personeel?
 • Welke privacyaspecten zijn aan de orde bij het aanleggen van een personeelsdossier?
 • Welke personeelsgegevens mag de organisatie doorgeven aan derden?
 • Wat mag een werkgever (nog) vragen aan zijn zieke werknemer?
 • Mag een werkgever zijn werknemers monitoren via gps-tracking?
 • Hoe kan gebruik van AI (artificiële intelligentie) door werknemers op de werkvloer worden toegestaan?
 • Is het toegestaan om camera’s op te hangen waardoor gezien kan worden wat werknemers in het bedrijf doen?
 • Mogen er drugshonden worden ingezet om de veiligheid in de organisatie te bevorderen?
 • Wat moet er aan een werknemer worden verstrekt als de werknemer een verzoek tot inzage doet?
 • Hoe lang dienen de persoonsgegevens van een werknemer worden bewaard?
Programma
-
-

Aan de hand van een casus gaan we aan de slag met het invullen van het verwerkingsregister. Het doel is om verdere kennis op te doen van de begrippen rondom privacy op de werkvloer en tegelijk een basisdocument te hebben die nodig is voor de verwerking van de persoonsgegevens in de arbeidsrelatie.

-

In de vorm van een groepsdiscussie lopen we langs alle elementen die aan de orde komen bij het aanleggen van het personeelsdossier. Het levert een overzicht op van de belangrijkste aandachtspunten en het geeft een basis voor het bijhouden van het dossier en dossieropbouw waarbij aandacht is voor de privacyaspecten.

-
-

Met behulp van verschillende voorbeelden bespreken we de onderwerpen die in de privacyverklaring kunnen worden opgenomen. Daarbij zoomen we in op de rechten van betrokkenen en hoe daar praktisch mee kan worden omgegaan als daar een beroep op wordt gedaan, denk bijvoorbeeld aan het recht op inzage.

-

We zoomen op interactieve wijze in op het verwerken van gegevens van de zieke werknemer en tegen welke privacyaspecten kan worden aangelopen. Welke vraag mag worden gesteld, wat mag worden genoteerd, aan wie kan informatie worden verstrekt en van wie mag informatie worden ontvangen?

-

De verschillende mogelijkheden van het controleren en monitoren van werknemers worden besproken aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden. We gaan in gesprek met elkaar over de privacyaspecten van de onderwerpen cameratoezicht, GPS-tracking, alcohol- of drugstesten en de omgang met AI (Artificiële intelligentie)

-

Personeelsgegevens worden gedeeld met derden, denk daarbij bijvoorbeeld aan de arbodienst, salarisadministratie, ICT, pensioenverzekeraar. Welke gegevens mogen worden doorgeven en op welke wijze. Aan de hand van een opdracht komen de verschillende mogelijkheden aan bod, waarbij ook de verwerkersovereenkomst en de beveiligingsaspecten worden belicht.

-

Het komt voor dat de werknemer of de organisatie zich niet houdt aan de privacyregels. Wat heeft dit dan voor gevolgen? Hoe kijkt de rechter daartegenaan en wat is de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens. Aan de hand van enkele stellingen gaan we hierover in gesprek.

-

We sluiten de dag af met een laatste vragenronde. Tevens bespreken we dan de naslagdocumentatie en hoe dat kan worden gebruikt.

Sprekers
Bestemd voor
 • HR-professionals
 • Arboprofessionals
 • Ondernemers
Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 385,00 excl. BTW per persoon.

Inclusief digitaal documentatiemateriaal.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.