Studiereis Letselschade Sevilla

Studiereis Letselschade Sevilla

Studiereis
Vol
Woensdag 1 t/m zondag 5 april 2020
Locatie centraal in het land

Na zeer geslaagde edities in Rome, Madrid, Valencia, Lissabon, Bologna en Boedapest organiseert Studiecentrum Kerckebosch wederom een internationale Studiereis Letselschade.

Lees meer
Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-
-
-

Zaal Colon

 • Actualiteiten schuld- en risicoaansprakelijkheid
 • Verzekeringsrechtelijke aspecten van letselschadezaken
 • Zorgschade

mr. Armin Vorsselman

Zaal Elcano

 • De ambtenaar en letselschade
 • Actualiteiten werkgeversaansprakelijkheid (art. 7:658 en 7:611)

mr. Arvin Kolder

-
-
-

Zaal Colon

 • Cumulatieve kansen, psychologie, schikken en procederen
 • De verantwoordelijkheid van de belangenbehartiger en de verzekeraar voor herstel van de benadeelde

mr. Chris van Dijk

Zaal Elcano

 • Rechterlijk commentaar bij de onderwerpen van dag 1
 • Actualiteiten medische aansprakelijkheid:
  o De aansprakelijkheid van het ziekenhuis voor gebrekkige medische hulpzaken (art. 6:77 BW)
  o De aansprakelijkheid van de producent voor gebrekkige medische producten (art. 6:185 e.v. BW)
  o De Richtlijn 85/374/EEG inzake aansprakelijkheid voor producten met gebreken, met jurisprudentie van het Hof van Justitie en Hoge Raad

mr. Renate Dozy

-
-
-
-

Stadswandeling onder leiding van mr. Jan de Waard, letselschadeadvocaat, beeldhouwer en schilder. Voor geïnteresseerden een cultuur- en kunsthistorische stadswandeling door Sevilla. We starten direct na de lunch vanuit het hotel.

Avond vrij te besteden

-

Zaal Colon

 • Aansprakelijkheid wegbeheerder (art. 6:162 en 6:174 BW)
 • Verkeersaansprakelijkheid (art. 185 WVW)

mr. Arvin Kolder

Zaal Elcano
- Actualiteiten niet-objectiveerbaar letsel
- Actualiteiten deelgeschillen, waaronder kosten rechtsbijstand

mr. Armin Vorsselman

-
-
-
-
-

Zaal Colon

 • Rechterlijk commentaar bij de onderwerpen van dag 3
 • Het deskundigenbericht in letselschadezaken:
  o De plaats van het deskundigenbericht in het civiele (bewijs)recht; de taak en de persoon van de deskundige; disclosure, (geen) ervaring, deskundigenregister
  o De persoon of het rapport van de deskundige deugt niet; er zijn procedurele fouten gemaakt. Wat te doen?
  o De taak van de rechter-commissaris bij de begeleiding van het deskundigenonderzoek
  o De fase van het conceptrapport en de mogelijkheid van commentaar op het conceptrapport
  o Het inzage- en blokkeringsrecht
  o De toetsing van de inhoud van het (buiten rechte of gerechtelijk) deskundigenrapport door de rechter; beoordelingscriteria
  o Het horen van de deskundige
  o Procesrechtelijke of procedurele valkuilen en tips

mr. Renate Dozy

Zaal Elcano
- EVRM en personenschade
- Systeem van het schadevergoedingsrecht en actualiteiten binnen en buiten letselschade

mr. Chris van Dijk

-
-
-
-

Slotdiner (facultatief)

-

De verwachte aankomsttijd in Nederland is 15.45 uur.

Sprekers
Bestemd voor

Advocaten en juristen

Data & Locatie
Woensdag 1 t/m zondag 5 april 2020
Tarieven

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.