Overlijdensschadeberekening basis

Overlijdensschadeberekening basis

On Demand college
In bedrijf
Direct beschikbaar
Online Leeromgeving

De totstandkoming van de rekenmethodiek, de wettelijke kaders en de toepassing van de rekenmethode.

Kern van de methodiek is het uitgangspunt dat het gezin als economische eenheid wordt beschouwd, voor én na overlijden.

Op basis van art. 6:108BW is bij de schadebepaling in geval van overlijden een andere rekenmethodiek van toepassing dan in de letselschade toegepast wordt.

In dit On Demand college wordt enerzijds ingegaan op de van toepassing zijnde wetgeving en jurisprudentie en anderzijds op de rekenmethodiek. Hierbij komt aan de orde:

 • De kring der vorderingsgerechtigden
 • Zelfstandig vorderingsrecht
 • Kosten lijkbezorging
 • Evt. schadeposten na overlijden
 • Voordeelsverrekening
 • Behoefte, behoeftigheid en looptijd vorderingsgerechtigden

Tijdens het college worden de diverse inkomensvormen behandeld die specifiek voorkomen in een overlijdensschade. Tevens wordt er een (reken)casus behandeld.

Accreditatie/PE-punten

2.00 lesuren

Neem voor (vragen of) andere punten (permanente educatie) contact op met de klantenservice

Programma

Duur: 153 minuten

Blok I (55 minuten)

 • Wettelijk kader
 • De vorderingsgerechtigden in overlijdensschade
 • Looptijden vorderingsgerechtigden en vervroegd einde vorderingsrecht
 • Kosten lijkbezorging
 • Affectieschade

Blok II (31 minuten)

 • Behoefte en behoeftigheid
 • Voordeelsverrekening (incl soorten inkomens na overlijden)
 • Schadeposten bij overlijden

Blok III (17 minuten)

 • Ontstaan van de rekenmethodiek
 • Denktank 1.0 en 2.0

Blok IV (50 minuten)

 • Het rekenmodel
 • Nieuwe definities
 • Rekenvoorbeeld jaarschade
 • Verdeling van de schade
 • Kapitaliseren
 • Sterftekans
Sprekers
Bestemd voor

Deze workshop is bestemd voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij de rekentechnische afwikkeling van personenschadedossiers en deze dossiers beter wil leren beoordelen. De workshop richt zich op belangenbehartigers en op (verzekeraars van) aansprakelijke partijen. Een rekentechnische en actuariële achtergrond is niet noodzakelijk.

 • Letselschade-experts en letselschadebehandelaars bij verzekeraars en letselschadebureaus
 • Letselschade-advocaten
 • Juridisch ondersteuners

Niveau
Basiskennis over de vaststelling van letselschade wordt verondersteld.

Deze workshop wordt georganiseerd door Studiecentrum Kerckebosch in samenwerking met Laumen Expertise

Data & Locatie
Direct beschikbaar
Online Leeromgeving

Informatie over een on demand college
Na aanschaf van het college kunt u dit direct bekijken of op een later moment wanneer het u uitkomt. Het college wordt aangeboden via de besloten en beveiligde leeromgeving van Studiecentrum Kerckebosch. In deze omgeving kan de stof, indien nodig, getoetst worden. Dit is van belang bij colleges waar punten en certificaten worden behaald. In de leeromgeving kunt u ook, indien beschikbaar, het cursusmateriaal (de handout en voorbeelden) en extra lesstof bekijken.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 225,00 excl. BTW per persoon.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.