Strategisch interviewen - basisvaardigheden

Strategisch interviewen - basisvaardigheden

Bijeenkomst op locatie
In bedrijf
14 en 15 juni 2023
Locatie centraal in het land

Bij fraude-, witwas- en ondermijningsonderzoeken

Om strategisch te kunnen interviewen in een fraude-, witwas- of ondermijningszaak is zowel praktische gespreksvaardigheden als kennis van theoretische modellen en interviewtechnieken nodig. Het interview is, net als een forensisch onderzoek naar de jaarrekeningen en andere financiële stukken, een methode om relevante informatie te verzamelen.

Het interview met betrokkenen blijkt in de praktijk vaak een cruciaal moment, waar veel van afhangt en waar ook veel van wordt verwacht. Tegelijkertijd onderschatten onderzoekers vaak hoe complex deze methode van informatieverzameling is. Zo wordt vaak onvoldoende tijd gestoken in een degelijke voorbereiding. Ook ontbreekt regelmatig de kennis van moderne technieken en methoden, met als gevolg dat het interview in de praktijk niet veel meer is dan het afwerken van een vragenlijst. De strategie ontbreekt en belangrijke kansen worden gemist.

Wilt u wel alles uit een interview kunnen halen? Bij de cursus ‘Strategisch interviewen’ wordt dieper ingegaan op de kenmerken van fraudeurs, hun persoonlijkheidskenmerken, motieven en werkwijze en het gedrag dat op basis daarvan te verwachten is tijdens het interview. De gedragskenmerken van de geïnterviewde zijn namelijk, samen met de vastgestelde feiten en de omstandigheden, bepalend voor de structuur, de opbouw en vooral ook de strategie van het gesprek.

Om ervoor te zorgen dat deelnemers zoveel mogelijk profijt hebben van de cursus, heeft deze een modulaire opbouw. De cursus begint met basisvaardigheden en -technieken en eindigt met het strategisch inzetten van informatie en kennis. De training heeft een praktische focus maar ook de theorie achter de praktijk komt aan bod. Er is veel ruimte om te oefenen aan de hand van casuïstiek. Deelnemers krijgen ook persoonlijke feedback op hoe zij de geïnterviewde benaderen en op hun opbouw van het gesprek.

Voor het aanleren van vaardigheden om een professioneel interview voor te bereiden en uit te voeren, bieden wij twee trainingen aan: een basis- en een gevorderdentraining. De basistraining duurt 2 dagen. De aansluitende gevorderdentraining, die u na afronding van de basistraining volgt, duurt 1 dag.

Programma
-
-

We behandelen wetenschappelijke inzichten: welke interviewtechnieken zijn effectief en welke niet? Er is veel aandacht voor hoe u een werkrelatie met de geïnterviewde opbouwt en voor de psychologie die daarbij een rol speelt. Ook gaan we het hebben over cognitieve processen, zoals de werking van het geheugen, ‘bias’, leugenachtigheid, interpretatie en waarneming.

Deze onderwerpen illustreren we met casuïstiek en videomateriaal. De trainers zijn hierbij zelf in de praktijk betrokken geweest en delen hun tips en ervaringen.

-
-
-
-

Tijdens de wandeling bespreken ze met elkaar hun eigen sterke en minder ontwikkelde vaardigheden op het gebied van emotioneel beladen gesprekken. Eenmaal terug geeft ieder tweetal een korte toelichting en er volgt een gesprek hierover.

-

De persoonlijke vaardigheden die tijdens de wandeling aan bod zijn gekomen worden nu met elkaar besproken.
Vervolgens gaan we dieper in op het aanleren van praktische basis-interviewvaardigheden. Welke typen vragen zijn er? Welke vragen stelt u eerst en waarom? Hoe anticipeert u op reacties van betrokkenen? Hierbij is aandacht voor de toon, de stijl en hoe te reageren op antwoorden en andere reacties van de geïnterviewde.

-
-

's avonds diner

-
-

Interviews strategisch opbouwen: grote hoeveelheden informatie organiseren, de verschillende onderdelen van een interviewplan, en een bruikbaar interviewplan opstellen.

-
-
-
-

De deelnemers gaan in tweetallen een wandeling maken en bespreken een casus, die eerder op de dag is gepresenteerd. Ze gaan het vooral hebben over de persoonlijke barrières en beperkingen die de interviewer ervaart tijdens het interview. Eenmaal terug proberen we de barrières en beperkingen om te buigen naar uitdagingen en mogelijkheden.

-

Bespreken van eigen kracht, uitdagingen en mogelijkheden. Oefenen met casuïstiek uit dossiers die de trainers zelf hebben behandeld.

-
-

De psychosociale kenmerken van fraudeurs en de relevantie hiervan voor de interviewstrategie Wat zijn psychosociale kenmerken? Hoe en waar kun je deze informatie vinden? Aan het eind van deze sessie beantwoorden we praktische vragen. Denk aan: hoe gaat u om met verhullend, ontwijkend of manipulatief gedrag? Hoe zorgt u voor neutraliteit in uw benadering? Op welke manier en op welk moment vindt een confrontatie plaats?

Sprekers
Bestemd voor

Private sector: (fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance. Alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen.

Publieke sector: onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met fraude/witwassen en ondermijning, alsmede leden OM en ZM

en

Adviseurs, specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Data & Locatie
14 en 15 juni 2023
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 1.695,00 excl. BTW per persoon.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.