studiedag kerckebosch

Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

Blended Learning
In bedrijf
7 oktober, 28 oktober, 18 november en 9 december
Locatie nog niet bekend

Intensieve korte opleiding op post hbo-niveau.

Lees meer
Programma

ORGANISATIE & BELEID
Over het belang van DI voor de organisatie en haar werknemers. Wat is de huidige situatie? En waar willen we naar toe? Welke maatregelen zijn haalbaar en zelfs noodzakelijk? Over strategisch DI-beleid passend bij de eigen organisatie(cultuur).

-
-

Duurzame Inzetbaarheid
Introductie thema’s duurzame inzetbaarheid. Over het belang van DI voor de organisatie en haar werknemers.

DI-beleid: visie en doelen
Hoofdlijnen en contouren om de duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie te vergroten. We behandelen vervolgens de theorie van een plan van aanpak aan de hand van de vijf V’s:

 • Verkennen: kwantitatieve en kwalitatieve informatie verzamelen
 • Verbinden: creeëren van draagvlak en betrokkenheid
 • Vitaliseren: maatregelen gericht op herstel, behoud en versterking van vitaliteit en employability
 • Verlichten: maatregelen gericht op het verminderen van de werkbelasting, tijd of inhoud
 • Veranderen: maatregelen gericht op het ondersteunen van interne en externe mobiliteit.

Met criteria voor beleidskeuzes

Verkennen: DI analyse
Hoe maak je een analyse op organisatieniveau? Wat ga je meten en naar welke (aanwezige) HR-kengetallen kijk je? Welke instrumenten en tools kunt u gebruiken? Wat is haalbaar? Wat levert het op? Wat speelt er in jouw organisatie? Waar lig je wakker van?

-
-

DI-beleid: maatregelen

 • Generatiemanagement (levensfasebeleid)
 • Gezondheid, veiligheid en vitaliteit
 • Leren en ontwikkelen (talentontwikkeling)
 • Loopbaan en mobiliteit (wendbaarheid en flexibiliteit)
 • Organisatiecultuur
 • Soort werk van productiewerk, bouw tot kennisintensief
 • Omvang organisatie
 • Stijl van leidinggeven
 • Autonomie medewerkers

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Wie is verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid. Is dat de medewerker zelf of de werk- en opdrachtgever? Kun je sturen op eigen regie van werkenden? De noodzakelijke paradox.

Plan van aanpak
Formeren van groepen om de groepsopdracht over het plan van aanpak verder uit te werken tijdens de voortgang van de leergang. Voor de volgende keer is het doel om in kaart te brengen wat de belangrijkste factoren zijn die van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van de eigen medewerkers en die ook kunnen worden beïnvloed.

-
-

Aan de hand van het dialoogspel van Berenschot gaan we met elkaar in gesprek. Wat is nodig om medewerkers en hun werk ook in de toekomst op elkaar af te stemmen. Voor duurzame inzetbaarheid is niet per se nieuw beleid noodzakelijk. Het slim combineren en soms wat aanscherpen van bestaande HR­instrumenten kan al voldoende zijn. Dit begint met weten wat er op uw organisatie afkomt en welke impact dat heeft op medewerkers. Op basis van die kennis kunt u gericht actie ondernemen.

De sessie resulteert in kennis van de volgende zaken:

 • Visie op duurzame inzetbaarheid
 • Huidige stand van zaken rond inzetbaarheid van medewerkers
 • Belangrijkste uitdagingen voor toekomstige inzetbaarheid
 • Oplossingsrichtingen
 • Acties voor inzetbaarheid en wat deze moeten opleveren

VITALITEIT & GEZONDHEIDSMANAGEMENT
Fysieke en mentale gezondheid en veerkracht zijn essentieel voor het leveren van een goede werkprestatie , maar ook voor het welzijn en welbevinden van de werknemer (en dus minder verzuim). Welke maatregelen kunt u nemen? Wat zijn de (mogelijke) effecten en (beoogde) resultaten?

-
-

Vitaliteit

 • Psychologische basisbehoeften: autonomie, competentie en verbinding
 • Intrinsieke motivatie
 • Energiebronnen
 • Zingeving
 • Arbeidssatisfactie

Werkvermogen

 • Meest voorkomende gezondheidsrisico’s in relatie tot werk
 • (Arbo)omstandigheden
 • Leeftijd en fysieke belasting
 • Werktijden
 • Stressmanagement
 • Eigen levensstijl
-
-

Ethiek en leefstijl
Wat mag je bespreken met medewerkers en wat niet?

Welke Interventies kan je inzetten?
Vitaliseren; Draagkracht versterken

 • Maatregelen
 • Effect leefstijl programma’s: nudging, voedingsadvies en menu bedrijfskantine

Verlichten: Draaglast verminderen

 • Werktijden
 • Maatregelen
 • Verzuimactivering
-
-

Tijdens deze workshop staat de praktijk centraal. Hoe geef je handen en voeten aan het DI-beleid en de verschillende mogelijkheden en maatregelen? Hoe kun je slim gebruikmaken van wat al bestaat en een vliegende start creëren? Waar begin je en hoe houdt je de focus? Met name op het gebied van werkdruk en werkstress.

Tijdens deze interactieve sessie krijgt u veel verschillende voorbeelden. U leert van de aanpak van verschillende organisaties. Met best practices en lessons learned.

Spreker

ARBEIDSMOBILITEIT en EMPLOYABILITY
Arbeidsmobiliteit betekent een verandering van de omgeving of een verbreding van de horizon. Het zorgt ervoor dat werknemers nieuwe dingen leren. Leren ontwikkelen, schakelen en zichzelf kunnen blijven aanpassen. Dat helpt werknemers om goed toegerust en gemotiveerd te blijven. Arbeidsmobiliteit is geen doel op zich, maar een manier om duurzaam inzetbaar te blijven.

-
-

Motivatie en verantwoordelijkheid
Wat gebeurd er als werknemers ouder worden met hun motivatie en prestatie? Hoe geef je vorm aan werk zodat deze past bij de eigen motivatie en capaciteiten. En de veranderingen in het werk. Hoe integreer je dit in je werk? Een interactieve sessie over motivatie, autonomie en job crafting met als doel werknemers zoveel mogelijk de regie te laten nemen over hun (toekomstige) werk situatie. Met cases en best practices.

-
-

Leren en ontwikkelen & arbeidsmobiliteit
Over groei, flexibiliteit en veerkracht van werknemers. En de competenties, vaardigheden, en vakkennis die werknemer en organisatie nodig hebben om succesvol te zijn en te blijven. Op welke manier stimuleer je een leven lang ontwikkelen? En hoe faciliteert u doorstroom en uitstroom binnen en buiten de organisatie. Met cases en best practices.

-
-

Wat levert Duurzame Inzetbaarheid uw bedrijf op? Wat kost het als je niets doet?
Met inzicht in de kosten en baten kunnen u en uw werkgever tot verantwoorde beslissingen komen, zodat u de juiste maatregelen kunt nemen en hierdoor het maximale uit uw organisatie kunt halen.

Samen maken we een analyse van verschillende DI-maatregelen. Met resultaten.
Als u de voorbereidingsopdracht in de online cursusmodule heeft gedaan dan kunt u – als u hiervoor kiest – hierbij uw eigen organisatiegegevens bij gebruiken. U ziet direct wat interessant is om (verder) op te pakken.

Na afloop van deze KOBADI-training – die in samenwerking met TNO is ontwikkeld – ontvangt u een KOBADI-Certificaat van Deelname.

Spreker

ADVIESVAARDIGHEDEN
Bereik meer impact met uw advies! Hoe kunt u management en leidinggevenden activeren tot de aanpak van duurzame inzetbaarheid op organisatieniveau? Niet ad hoc, maar met een actief beleid. En hoe zorg je er vervolgens voor dat de maatregelen daadwerkelijk in de organisatie worden opgepakt? Door leidinggevenden en door de werknemer zelf.

-
-

Vanuit uw functie wordt u regelmatig gevraagd om advies te geven aan het (lijn)management. Adviseren is een aparte vaardigheid. Hoe krijg je iedereen mee? Hoe ga je om met weerstand? Hoe stuur en beïnvloed je het proces?

De leidinggevenden zullen vervolgens in gesprek moeten gaan en blijven met de werknemer over zijn/haar DI. Hoe dient de leidinggevende dit mee te nemen in de contacten en de gesprekkencyclus met de werknemer? Wat en hoe adviseert u hem als adviseur Duurzame Inzetbaarheid?

Tijdens deze workshop leert u uw vaardigheden om te adviseren en te beïnvloeden te versterken.

-
-

Plan(nen) van aanpak

 • Eind Resultaat Plan(nen) van aanpak
 • Vragen en opmerkingen: hoe hebben de verschillende groepen cursisten het aangepakt, wat zijn opvallende originele ideeën, wat valt op?

Implementatie
Hoe zorg je er voor dat het DI beleid succesvol wordt geïmplementeerd en de kwaliteit wordt geborgd?

Afronding

Vier online cursusmodules

 • U bestudeert een deel van de lesstof waar en wanneer u wilt
 • U leert artikelen, kijkt korte video’s en maakt korte opdrachten
 • Uw tijdsinvestering is ongeveer 2-4 uur per cursusmodule
 • Met een leestafel voor extra verdieping

Een aantrekkelijke en meer flexibele manier van studeren.

Sprekers
Bestemd voor

Professionals met een hbo- of academisch werk- en denkniveau, die organisaties (willen) adviseren en begeleiden bij de ontwikkeling en uitvoering van duurzaam inzetbaarheidsbeleid, waaronder:

 • HR-adviseurs en -managers
 • Beleidsadviseur
 • Arbo-adviseurs/coördinatoren
 • Arbeidsdeskundigen
 • (Lijn)managers
 • MD-adviseurs
 • Opleidingsmanagers en
 • Organisatieadviseurs

En professionals op het gebied van:

 • ziekteverzuim en mobiliteitsvraagstukken
Data & Locatie
7 oktober, 28 oktober, 18 november en 9 december

De bijeenkomsten vinden plaats in de regio Utrecht. De exacte locaties worden nader bekend gemaakt.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 2.695,00 excl. BTW per persoon.

Vroegboektarief tot 1 juli 2019

Daarna: € 2.995,00 excl. btw per persoon

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.