Ook in deze 'coronaperiode' kunt u zich bij ons optimaal blijven ontwikkelen!
Lees hier hoe wij u van dienst zijn!

Update Wsnp 2021: Dilemma’s, valkuilen, oplossingen en actualiteiten

Update Wsnp 2021: Dilemma’s, valkuilen, oplossingen en actualiteiten

Online Themadag
In bedrijf
Online – U neemt deel op afstand
Lees meer
Programma
-
-

Schuldsanering en digitalisering update

 • Schuldenrechter
 • Digitale Wsnp live!
 • Project Machtigingen en digitale overheid
 • Schulden en dienstverlening
Spreker
-
 • Monitor Wsnp: belangrijkste conclusies uit 16e meting en vooruitkijken naar de al beschikbare Wsnp-cijfers over 2020
 • Quick Scan naar de toegankelijkheid van de Wsnp
 • Verkenning nieuwe pilot mogelijkheid voor Wsnp-bewindvoerder tot aanvraag toevoeging voor indienen Wsnp-verzoek
Spreker
-
-
 • Actuele trends
 • Verbeteringen in de aansluiting tussen het minnelijk en wettelijk traject
 • Basisnorm Schuldhulpverlening
 • Pilotprojecten
Spreker
-
 • De vtlb-calculator per januari 2021: wat is er veranderd?
 • Wijzigingen in 2020
-
 • Reactie op het rapport “Toegang tot de Wsnp: een hindernisbaan zonder finish” van de Nationale ombudsman
 • Discussie toevoegingsproblematiek
 • Wsnp voor zzp’ers
 • Verkort minnelijk traject
 • Snellere toegang tot de Wsnp
-
-
 • Ontwikkelingen Recofa
 • Jurisprudentie voorlopige voorziening, moratorium en dwangregeling
 • Jurisprudentie over het einde van de schuldsaneringsregeling
 • Overige onderwerpen

In gesprek met de rechter:

 • Tips voor tijdens de zitting / het toezicht
-
-

Doel is om de informatie- en gegevensuitwisseling tussen rechtspraak (Wsnp- en Beschermings/schuldenbewind en faillissementen) en schuldhulpverlening te verbeteren.

Aan bod komt:

 • Convenanten ‘nieuwe stijl’ en collectief schuldregelen
 • Wat houdt het Schuldenknooppunt in?
 • Koppeling Schuldenknooppunt en de rechtspraak. Nu nog een papieren stroom, straks digitaal
-
 • Doel van 10 jaar uitsluiting: straf of preventie!
 • Wat zijn oorzaken van terugval?
 • Wat zijn de alternatieven? Welke psychologische processen spelen een rol?
-
 • Aansluiting minnelijk en wettelijk: waar is de loopplank ?
 • Toegankelijkheid en bereikbaarheid Wsnp
 • Vereenvoudiging: terug naar af ?
 • Drie stelsels voor één uitdaging
Sprekers

dr. Tamara Madern

Procesmanager, Schouders Eronder, Zelfstandig adviseur en Lector Schuldpreventie en Vroegsignalering
Hogeschool Utrecht
Bestemd voor
 • (Advocaat-)Wsnp-bewindvoerders
 • Beschermingsbewindvoerders
 • Schuldhulpverleners
 • Medewerkers van sociale diensten en kredietbanken
 • Deurwaarders
 • Vertegenwoordigers van schuldeisers (woningbouwcorporaties, energiebedrijven, waterschappen, CJIB, thuiswinkel organisaties, ea.)
 • Kredietverstrekkers
 • Incassobureaus
 • Anderszins betrokkenen bij problematische schuldenaren
Data & Locatie
Online – U neemt deel op afstand
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 465,00 excl. BTW per persoon.

€ 425,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit dezelfde organisatie.

Inclusief digitaal documentatiemateriaal.

Abonnees Wsnp Periodiek en leden BBW komen in aanmerking voor korting. Voor meer informatie mail marketing@kerckebosch.nl.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.