studiedag kerckebosch

5 jaar na de Wet wijziging curatele, bewind en mentorschap

Themadag
In ontwikkeling
Hotel Veenendaal

Hoe werken de beschermingsmaatregelen in de praktijk? Ervaringen, knelpunten & oplossingen met de cbm-maatregelen nieuwe stijl. En een vooruitblik naar de toekomst.

Lees meer
Programma
-
-
-
-
-

praktijkervaringen en belangrijkste gevolgen voor rechters na de Evaluatie Wet cbm

 • Uitbreiding van de kring van verzoekers: hoe heeft dit uitgepakt?
 • Wat zijn voor de rechter beslissende afwegingen bij de keuze voor een maatregel?
 • Wat zijn redenen om het verzoek af te wijzen c.q. van het verzoek af te wijken?
 • Criteria voor de keuze professional/bureau of familielid
 • Kritiek op de periodieke evaluatie bij onveranderbare situaties en familievertegenwoordiging: hoe kan het anders?
 • Ontwikkelingen in de rechtspraak met betrekking tot het toezicht
 • Toezicht op schulden: Visiedocument
 • Actuele ontwikkelingen (oa. digitalisering, Schuldenbewind ‘light’)
-

de belangrijkste ervaringen met de Wet cbm en een visie op ontwikkelingen voor de toekomst

 • In hoeverre zijn de doelen van de Wet cbm – voldoende toegang en adequate bescherming voor mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn – gerealiseerd?
 • Hoe staat het met de bevordering van de zelfredzaamheid, hoe wordt deze bevorderd, gebeurt dit ook en op welke manier is maatwerk mogelijk?
 • Hoe sluit datgenen wat door de wettelijk vertegenwoordigers wordt geboden aan bij de behoeften van de doelgroep en de zorg in brede zin?
 • Wat is de uitwerking van de Wet cbm voor de kwaliteit van het aanbod?
 • Wat zijn de effecten van de beloningsregeling in de praktijk?
 • Hoe verloopt het samenspel tussen de bewindvoerder en de rechtspraak?
-
-
-
1) Kwaliteit van de professionele vertegenwoordiger
2) Het Plan van Aanpak en de rapportage in het kader van de (vijf)jaarlijkse evaluatie

Wat wil de kantonrechter weten?

De professionele vertegenwoordiger moet (vijf)jaarlijks, of zoveel eerder als de kantonrechter bepaalt, een verslag uitbrengen over het verloop van het bewind, mentoraat, de curatele en met name over de vraag of het bewind, mentoraat, de curatele dient voort te duren of dat een verder strekkende voorziening aangewezen is. Van de professionele vertegenwoordiger wordt verlangd dat die de kantonrechter onmiddellijk informeert op het moment dat de maatregel kan worden opgeheven.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De vijfjaarlijkse rapportage is voor het eerst gemaakt: wanneer krijg je veel/weinig vragen van de rechter en waarover?
 • Rekening en verantwoording bekijken, wijze van vastlegging
 • Wat wil je voor deze cliënt, hoe wil je het gaan doen en met welk plan?
 • Waarom bepalen we als rechter de wilsonbekwaamheid van de betrokkene te bepalen? Hoe doet de rechter dat?
3) De omgang met familieleden en rechthebbenden bij geschillen over een (voorgenomen) beslissing

In de praktijk komt het regelmatig voor dat familieleden en rechthebbenden het oneens zijn met een door de curator, mentor of beschermingsbewindvoerder genomen of te nemen beslissingen. Zij kunnen agressief gedrag vertonen, jegens andere familieleden of jegens professionals. Veel zaken komen bij de rechter.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Hoe zou je uit deze geschillen kunnen komen?
 • En als dit niet lukt, welke rechtsgang kun je volgen?
 • Hoe kun je als cbm’er geschillen met familie voorkomen en oplossen?
 • Wat te doen als de wilsonbekwame persoon c.q. familieleden absoluut iedere samenwerking tegengaan c.q. iedere medewerking weigeren?
4) Schuldenbewinden na de evaluatie Wet cbm

Hogeschool Utrecht heeft onderzocht wat vijf jaar ‘schuldenbewind’ heeft opgeleverd. Zoals al werd verwacht is het aantal onderbewindgestelden enorm toegenomen. De bekostiging hiervan uit de Bijzondere bijstand is een punt van grote zorg. Blijft dit voor de toekomst haalbaar? De Expertgroep die het LOVCK & T adviseert, ziet risico’s ten aanzien van de dominante positie van schuldenbewind. Bovendien komen bij dit type bewind veel klachten van betrokkenen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De verbinding van beschermingsbewind met de gemeentelijke schuldhulpverlening
 • De positie van het nieuwe Adviesrecht gemeenten (wetsvoorstel) en toetsing hiervan door de rechter
 • Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de uitvoeringspraktijk van de bewindvoerder?
5) Werken aan (financiële) zelfredzaamheid en autonomie: hoe doe je dat?
-
-
1) Kwaliteit van de professionele vertegenwoordiger
2) Het Plan van Aanpak en de rapportage in het kader van de (vijf)jaarlijkse evaluatie

Wat wil de kantonrechter weten?

De professionele vertegenwoordiger moet (vijf)jaarlijks, of zoveel eerder als de kantonrechter bepaalt, een verslag uitbrengen over het verloop van het bewind, mentoraat, de curatele en met name over de vraag of het bewind, mentoraat, de curatele dient voort te duren of dat een verder strekkende voorziening aangewezen is. Van de professionele vertegenwoordiger wordt verlangd dat die de kantonrechter onmiddellijk informeert op het moment dat de maatregel kan worden opgeheven.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De vijfjaarlijkse rapportage is voor het eerst gemaakt: wanneer krijg je veel/weinig vragen van de rechter en waarover?
 • Rekening en verantwoording bekijken, wijze van vastlegging
 • Wat wil je voor deze cliënt, hoe wil je het gaan doen en met welk plan?
 • Waarom bepalen we als rechter de wilsonbekwaamheid van de betrokkene te bepalen? Hoe doet de rechter dat?
3) De omgang met familieleden en rechthebbenden bij geschillen over een (voorgenomen) beslissing

In de praktijk komt het regelmatig voor dat familieleden en rechthebbenden het oneens zijn met een door de curator, mentor of beschermingsbewindvoerder genomen of te nemen beslissingen. Zij kunnen agressief gedrag vertonen, jegens andere familieleden of jegens professionals. Veel zaken komen bij de rechter.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Hoe zou je uit deze geschillen kunnen komen?
 • En als dit niet lukt, welke rechtsgang kun je volgen?
 • Hoe kun je als cbm’er geschillen met familie voorkomen en oplossen?
 • Wat te doen als de wilsonbekwame persoon c.q. familieleden absoluut iedere samenwerking tegengaan c.q. iedere medewerking weigeren?
4) Schuldenbewinden na de evaluatie Wet cbm

Hogeschool Utrecht heeft onderzocht wat vijf jaar ‘schuldenbewind’ heeft opgeleverd. Zoals al werd verwacht is het aantal onderbewindgestelden enorm toegenomen. De bekostiging hiervan uit de Bijzondere bijstand is een punt van grote zorg. Blijft dit voor de toekomst haalbaar? De Expertgroep die het LOVCK & T adviseert, ziet risico’s ten aanzien van de dominante positie van schuldenbewind. Bovendien komen bij dit type bewind veel klachten van betrokkenen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De verbinding van beschermingsbewind met de gemeentelijke schuldhulpverlening
 • De positie van het nieuwe Adviesrecht gemeenten (wetsvoorstel) en toetsing hiervan door de rechter
 • Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de uitvoeringspraktijk van de bewindvoerder?
5) Werken aan (financiële) zelfredzaamheid en autonomie: hoe doe je dat?
-
Sprekers
Bestemd voor
 • Bewindvoerders, curatoren en mentoren
 • Juristen bij instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg of ouderenzorg
 • Juristen bij instellingen voor GGZ
 • Advocaten (familierecht, gezondheidsrecht)
 • Notarissen
 • Rechterlijke macht
 • Schuldhulpverleners en bewindvoerders Wsnp
 • Stichtingen voor financieel beheer
 • Deurwaarders die optreden als curator of bewindvoerder
Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

> Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonald’s gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

> Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 295,00 excl. BTW per persoon.

Tot 7 mei: € 295,00 excl. BTW per persoon

Daarna: € 345,00 excl. BTW per persoon

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.