Privacy in de letselschade

Privacy in de letselschade

On Demand college
In bedrijf
Direct beschikbaar
Online Leeromgeving

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de personenschadeafwikkeling.

Is ons grondrecht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens wel doeltreffend? Of is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zo strikt dat dit organisaties belemmert in de uitvoering van hun werkzaamheden? Bijvoorbeeld omdat persoonsgegevens alleen nog maar mogen worden verwerkt (verzameld, gebruikt, opgeslagen) op basis van toestemming?

Mogen (medische) gegevens in een letselschadeclaimzaak zonder meer gedeeld worden met alle betrokken partijen? Welke specifieke regels gelden er bij het omgaan met medische gegevens in letselzaken? En moet er altijd gehoor worden gegeven aan een verzoek van een benadeelde om toegang te geven tot het letselselschade- of medisch dossier? En wat als er een datalek plaatsvindt waardoor de veelal gevoelige gegevens in een letselschadezaak in verkeerde handen vallen: iets wat elke organisatie kan gebeuren. Toegelicht wordt welke praktische stappen moeten worden genomen om het datalek af te handelen, maar ook wat de gevolgen zijn als dit niet goed gaat (aan de hand van verschillende voorbeelden uit de praktijk waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens boetes heeft opgelegd). In deze cursus staan we vooral stil bij wat er wél kan en mag. Er zijn veel mogelijkheden, zonder in strijd te handelen met de AVG.

In dit On Demand college hebben we aandacht voor:

 • Wat kan er eigenlijk nog wel op basis van de AVG?
 • Beginselen van gegevensverwerking (basisprincipes)
 • Rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen
 • Wettelijke grondslag en uitzonderingsgrond voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens in letselschadezaken
 • Gegevensuitwisseling door de betrokken stakeholders
 • Medische machtigingen en toestemming
 • Inzage behandeldossier
 • Datalekken (impact, maatregelen en sancties)
Accreditatie/PE-punten

2.00 lesuren

Neem voor (vragen of) andere punten (permanente educatie) contact op met de klantenservice

Programma

Duur: 120 minuten

BLOK I - Introductie AVG (40 minuten)

 • AVG
 • Reguliere en bijzondere persoonsgegevens
 • Verwerken
 • Verwerker, verwerkingsverantwoordelijke en betrokkene
 • Grondslagen
 • Zes beginselen
 • Rechten betrokkene

BLOK II - Opvraging, verzameling en verstrekking medische gegevens door medisch adviseur (20 minuten)

 • Betrokken partijen
 • Medische Paragraaf bij Gedragscode Behandeling Letselschade
 • Medische volmacht
 • Gerichte medische machtiging
 • Voorwaarden geldige toestemming

BLOK III - Opvragen en gebruik medische gegevens door derden en inzage in letselschade- en medisch dossier (30 minuten)

 • Collegiaal advies
 • Herstelcoach
 • Inzage in letselschade dossier
 • Inzage in medische analyse van medische adviseur
 • Wie mogen de medische gegevens inzien?

BLOK IV - Datalekken (30 minuten)

 • Wat is een datalek?
 • Wanneer moet een datalek gemeld worden?
 • Autoriteit Persoonsgegevens
 • Sancties
Sprekers
Bestemd voor

Juristen (academisch niveau) bij:

 • Advocatenkantoren
 • Letselschadebureaus
 • Verzekeraars
 • Overige juridisch adviseurs letselschade
 • Rechtshulpverleners
 • Rechterlijke macht
Data & Locatie
Direct beschikbaar
Online Leeromgeving

Informatie over een on demand college
Na aanschaf van het college kunt u dit direct bekijken of op een later moment wanneer het u uitkomt. Het college wordt aangeboden via de besloten en beveiligde leeromgeving van Studiecentrum Kerckebosch. In deze omgeving kan de stof, indien nodig, getoetst worden. Dit is van belang bij colleges waar punten en certificaten worden behaald. In de leeromgeving kunt u ook, indien beschikbaar, het cursusmateriaal (de handout en voorbeelden) en extra lesstof bekijken.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 225,00 excl. BTW per persoon.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.