Sessie 9. Rol en taak van Omgevingsdiensten (en Salvage) bij de afhandeling van calamiteiten

Locatie
Hotel Veenendaal

Omgevingsdiensten zijn op grond van besluit Omgevingsrecht aangewezen op asbesttoetsen- en toezicht uit te voeren inclusief calamiteiten met asbest. In de afgelopen maanden hebben meerdere Omgevingsdiensten samen met Salvage de afhandeling van asbestcalamiteiten beproefd. Salvage is namens de verzekeraars verantwoordelijk voor de adequate afhandeling voor de verzekerden. De proef heeft geleid tot een meer efficiënte en effectieve afhandeling door betere afstemming en professioneel toetsen en toezicht op de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het inventariseren, verwijderen en vrijgeven. Omgevingsdiensten gaan nu samen met Salvage de resultaten en aanpak landelijk uitrollen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.