Privacy en ethiek bij de ontwikkeling en uitwisseling van data bij fraudebestrijding

Privacy en ethiek bij de ontwikkeling en uitwisseling van data bij fraudebestrijding

Cursus op locatie
In bedrijf
Hotel Veenendaal

Hoe zet u data op de juiste manier in om fraude en criminaliteit effectief te bestrijden?

Om fraudepreventie en -bestrijding te realiseren is het cruciaal om effectief samen te werken en informatie te delen tussen publieke en private organisaties. Als u met data werkt, werkt u al snel met persoonsgegevens. Hoe blijft u binnen de wettelijke kaders? Hoe richt u de organisatie en het (gezamenlijke) dataplatform hierop in? Welke toepassingen zijn ethisch verantwoord? Waar moet u in uw functie op letten?

Aanpak in de praktijk
Voor deze praktijkgerichte training hebben we de theorie en wetgeving vertaald naar praktische tips en oplossingen in drie categorieën: privacy-by-design, risicoreductie en algoritmes. In één dagdeel leert u hoe u deze kunt inzetten voor het uitwisselen van gegevens om fraude en criminaliteit effectief en efficiënt te bestrijden.

U leert o.a.:

 • Welke uitgangspunten gelden
 • Hoe organisatie en samenwerking privacy proof in te richten
 • Op welke manier vooraf toetsing kan plaatsvinden
 • Hoe u privacyrisico’s kunt reduceren
 • Waar u op moet letten bij het (laten) ontwikkelen van algoritmes
 • Hoe u toepassing van algoritmes kunt monitoren
 • Welke ethische aspecten een belangrijke rol spelen
 • Wat uw organisatie achteraf moet kunnen verantwoorden

We gaan gedurende de middag ook in kleine groepen aan de slag. Hoe past u de verworven kennis toe in een praktijkcasus?

Opzet

Deel 1: Privacy-by-design
We starten met de vraag: hoe past u privacy-by-design toe bij de inrichting van het (gezamenlijk) dataplatform? In aansluiting hierop gaan we in op de verdeling van verantwoordelijkheden en rollen binnen de data-uitwisselingsketen. Hoe richt u de toetsing vooraf in en welke modellen kunt u daarvoor gebruiken?

Deel 2: Risicoreductie
In deel 2 bespreken we hoe u de hoeveelheid uit te wisselen data op een slimme manier kunt beperken om privacyrisico’s te reduceren. Aan de hand van voorbeelden leggen we uit hoe je vooraf principes als doelbinding, dataminimalisatie, subsidiariteit en proportionaliteit kunt implementeren. Bijvoorbeeld door het filteren van data en gebruik van Privacy Enhancing Technologies (PET).

Deel 3: Algoritmes
Nadat de (publieke en/of private) deelnemers de data hebben samengebracht, zetten zij vaak algoritmes in voor de detectie en preventie van fraude. Naast functionaliteit, implementatie, datakwaliteit en techniek spelen de ethische aspecten een belangrijke rol. Voorwaarde is dat het resultaat van het algoritme uitlegbaar is en de (grond)rechten en het vertrouwen van de burger of klant niet schaden. Vragen die we in dit deel beantwoorden zijn: waar moet u op letten als u een algoritme ontwikkelt en in de praktijk toepast, hoe houdt u toezicht en monitort u het algoritme om te borgen dat het doet wat u verwacht en u discrimineren voorkomt en hoe verantwoord u achteraf de uitkomsten van het algoritme?

Voorbereiding en groepsgrootte
Twee weken voor de start van de training vragen we je een korte vragenlijst in te vullen. Met de input van deze vragenlijst kunnen we inspelen op specifieke onderwerpen die relevant zijn voor jou als
deelnemer. De cursus is zonder technische voorkennis te volgen.

Na afloop bent u een gesprekspartner op niveau.

Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-
 • Privacy-by-design
  o Verdeling van verantwoordelijkheden
  o Rollen binnen de data-uitwisselingsketen
  o Toetsing en modellen
 • Risicoreductie
  o Privacyrisico’s reduceren
  o Principes als doelbinding, dataminimalisatie, subsidiariteit en proportionaliteit
  o Filteren van data
  o Privacy Enhancing Technologies (PET)
-
-
 • Algoritmes inzetten voor de detectie en preventie van fraude
 • Functionaliteit, implementatie, datakwaliteit en techniek
 • Ethische aspecten
 • Algoritme uitlegbaar is
 • (Grond)rechten en het vertrouwen van de burger of klant niet schaden
 • Toezicht en monitoring
 • Discriminatie

We gaan gedurende de middag ook in kleine groepen aan de slag. Hoe past u de verworven kennis toe in een praktijkcasus?

Sprekers
Bestemd voor

Private sector:
(fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance. Alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen.

Publieke sector:
onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM

en

Adviseurs, specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 495,00 excl. BTW per persoon.

€ 445,00 excl. BTW per person bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Ook interessant: Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.