studiedag kerckebosch

Leergang Management van fraudeonderzoeken

Leergang Blended Learning
In ontwikkeling
Dinsdag 3 december en dinsdag 10 december 2019
Hotel Breukelen

Projectmatige aanpak en sturing van complexe fraudeonderzoeken. Hoe organiseert u het? Unieke korte intensieve leergang. Met topexperts uit publieke en private sector.

Lees meer
Accreditatie/PE-punten

NOvA 8 punten

Nederlandse Orde van Advocaten

6 punten per bijeenkomst + 2 punten per online module na behalen van de afsluitende toets

NOvA 8 punten

Nederlandse Orde van Advocaten

6 punten per bijeenkomst + 2 punten per online module na behalen van de afsluitende toets

Programma

Fraudeonderzoekstrategie

-
-
 • Plan- en procesmatig sturing geven
 • Verschillende fraudeonderzoeken
 • Werkmethoden en processen
 • Juridische context van het onderzoek
-
-
 • Professionalisering intelligenceproces in publieke en private sector
 • Welk probleem moet worden onderzocht? Wat speelt er?
 • Data-analyse: het georganiseerd onderkennen, waarderen, verwerken en gebruiken van fraudesignalen en andere feiten
 • Brondetectie en -validatie
 • De formulering van de te bereiken gewenste situatie
 • Welke maatregelen neemt u?
 • Effect meten: hoe bepaalt u het resultaat?
 • Succesvolle operaties op het gebied van fraude met uitkeringen, subsidies, vastgoed, faillissementsfraude, witwassen en ondermijning. Met inzet van verschillende methoden en technieken.
-
-
 • Werkproces: volgorde, invulling en afstemming rollen en werkzaamheden
 • Benodigde middelen: geld en mankracht
 • Kritische succesfactoren
 • Coördinatie van informatie- en onderzoeksprocessen
 • Samenwerking
 • Eigen taak, rol en beweegredenen en partnerkeuze
 • Do’s en dont’s van keuzes
 • Verschillen aanpak publieke en private sector
Spreker
-
-
 • Besluitvorming en onderzoeksstrategie
 • Beweegredenen
 • Keuzes maken als rationeel proces
 • Wat gaan we verder onderzoeken en hoe?
 • Werken met hypotheses en scenario’s
 • Welke strategie en aanpak volgt hieruit?
 • Wat te leren van strategieën uit de praktijk?

Onderzoeksplan
Om de beheersbaarheid en controle over het onderzoeksproces te behouden is een duidelijk gedefinieerd onderzoeksplan belangrijk. Dit volgt uit de gekozen strategie. Vanzelfsprekend hebben doel, effect en impact een belangrijke rol in dit proces. Wat zijn de succesbepalende factoren voor het behalen van het beoogde resultaat? Voor alle betrokken dient immers helder te zijn wanneer het fraudeonderzoek daadwerkelijk is geslaagd. Hoe sturen we het proces en de uitvoering vervolgens aan? Welke maatregelen neemt u? Wat zijn hierbij de juridische aandachtspunten en risico’s? Hoe legt u de bevindingen vast? En hoe presenteren we uiteindelijk het resultaat? Welke vervolgstappen nemen we verder voor een goede afronding van de zaak?

-
-
 • Effectief doelen stellen
 • Onderzoeksplan passend bij onderzoeksstrategie
 • Kritische succesfactoren
 • Beoordeling van te leveren bewijs voor het beoogde resultaat
 • Inventarisatie en keuze onderzoeksmogelijkheden en maatregelen
 • Randvoorwaarden die bepalend zijn voor het slagen van het fraudeonderzoek
 • Fasering
 • Voortgangsbewaking: doorlopende afstemming op doel en resultaat
-
-
 • Beoordeling en afweging van risico’s
 • Plannen van een onderzoek, van werkplan tot uitvoering
 • Verzamelen en analyseren van gegevens
 • Bevindingen en bewijs
 • Verslaglegging, journaalvoering en dossiervorming onderzoeksbevindingen en resultaten
 • Uitvoeren van (financiële) analyses
 • Rapportage, verschillende rapporten en gebruik
 • Projectmanagement, teamcommunicatie en gestructureerd werkoverleg
 • Externe communicatie met opdrachtgever (publiek of privaat) en derden
 • Samenwerking: rechtmatigheid uitwisseling onderzoeksgegevens
 • Juridische risico’s en aandachtspunten
 • Verschillen in aanpak publiek en privaat
Spreker
-
-
 • Positie van private partijen, zoals de accountant en de advocaat bij fraudeonderzoeken
 • Juridische dienstverlening
 • Verschoningsrecht
 • Evalueren
 • Rapporteren
 • Interne problematiek
 • Publiciteit: communicatie en media
 • Juridische vervolgstappen
-
-
 • Interventiestrategie
 • Management in de eigen keten: overdracht, voortgangsbewaking, executie en afronding
 • Berichtgeving
 • Vervolgstappen: bestuurs-, civiel- of strafrechtelijk (of combinatie)
 • Bijzondere afdoeningen
 • Maatschappelijke impact van het onderzoek

Spreker nader bekend te maken

De cursus is gericht op de publiek en private sector. Samenwerken en leren van elkaar is immers van groot belang. Daarbij hebben de onderzoeken die door beide partijen worden verricht, veel met elkaar gemeen. Dat geldt vooral voor de beginselen en de werkwijze. Toch is er onderscheid. Positie, bevoegdheden en belangen van partijen verschillen. Daar waar nodig wordt hier in het programma aandacht aan gegeven. De laatste ontwikkelingen, waaronder de steeds groter wordende rol van commerciële dienstverleners bij het leiden van een (interne) fraudeonderzoek, worden tevens tijdens deze cursus meegenomen en vanuit verschillende kanten belicht.

online cursusmodule 1
Onderzoeksstrategie: extra verdieping

 • Sturing en Procesgericht werken
 • Besluitvorming en onderzoeksstrategie
 • Artikelen, modellen en voorbeelden

online cursusmodule 2
Onderzoeksplan: extra verdieping

 • Plannen van onderzoek
 • Kwaliteitsborging
 • Onderzoeksresultaten en afronding
 • Artikelen, modellen en voorbeelden
Sprekers

mr. Gerard Blonk

Forensisch consultant, trainer & adviseur intelligence, onderzoek en rechtshandhaving
Blonk Forensisch Consultant
Bestemd voor

Private sector: (fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance. Alsmede In house counsel, waaronder bedrijfsjuristen.

Publieke sector: onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC / fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM

en

hun adviseurs, specialisten op het gebied van fraude / FEC, waaronder accountants, consultants en advocaten en andere financieel forensisch deskundigen.

Data & Locatie
Dinsdag 3 december en dinsdag 10 december 2019
Hotel Breukelen
Hotel Breukelen

Stationsweg 91
Breukelen 3621 LK
Nederland

info@breukelen.valk.nl

Van der Valk Hotel Restaurant is gelegen direct naast de snelweg A2 (Utrecht - Amsterdam),
bij afslag nummer 5.

Via de Snelweg
Er is een snelle verbinding met Luchthaven Schiphol (20 minuten), Amsterdam (20 minuten), Utrecht (14 minuten), Den Haag (45 minuten) en Rotterdam (40 minuten).
De parkeerplaats biedt ruimte aan 450 auto's en is gratis.
Na afloop van de dag krijgt u van ons een uitrijkaart.

Per Trein
Ook met de trein is hotel Breukelen prima te bereiken. U neemt daarvoor een stoptrein uit de richting Amsterdam, Schiphol, Utrecht of Rotterdam en stapt uit op NS-station Breukelen. Vervolgens is het slechts 2 minuten lopen.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 1.499,00 excl. BTW per persoon.

Vroegboekkorting tot 15 september

Daarna: € 1.499,00 excl. BTW per persoon.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.