Taal als leugendetector

Taal als leugendetector

On Demand college
In bedrijf
Direct beschikbaar
Online Leeromgeving

Hoe kunnen we bij mogelijke fraude en misleiding de gesproken en geschreven taal gebruiken voor het opsporen van leugens en het signaleren van fraude?

Wetenschappelijk onderzoek in forensische psychologie richt zich meer en meer op taal en taaluitingen als indicatoren voor liegen en misleiding. Hoe kunnen we bij mogelijke fraude en misleiding de gesproken en geschreven taal gebruiken voor het opsporen van leugens en het signaleren van fraude?

We behandelen o.a.:

 • Kansrijke kenmerken van taal en taaluitingen
 • Welke uitingen zijn betrouwbaar voor de waarheid?
 • Succesvolle criteria uit internationaal erkende checklisten en detectiemethoden

U leert:

 • De meerwaarde van taal bij het signaleren van fraude, leugens en bedrog
 • Welke kenmerken van belang zijn
 • Hoe deze methodiek in te zetten bij de interviewpraktijk

Dit college is onderdeel van de reeks Fraude & Psychologie. Volg ook:

Accreditatie/PE-punten

NOvA 3.00 PO-punten

Nederlandse Orde van Advocaten

3 PO (2 PO-punten voor de online bijeenkomst, mits geslaagd voor de afsluitende toets + 1 extra PO-punt voor afronding van de opdracht in de online leeromgeving)

Programma

Tijdsbesteding: 2-3 uur

Blok I: Inhoudelijke verbale signalen
Afwijkend taalgebruik kan het signaal zijn dat er iets niet klopt in het verhaal. In blok 1 gaan we in op inhoudelijke leugendetectie-signalen.

 • Traditionele praktijktoepassing van zowel valide als niet-valide leugenindicatoren
 • Onderzoeksresultaten van The Global Deception Research
 • Soorten leugens in de forensische psychologie
 • Kansrijke kenmerken van taal en taaluitingen
 • Wanneer indicatief voor 'hotspots' in het interview?
 • Analyse van de verbale en non-verbale 'hotspots' van de persconferentie in de Smith-casus
 • Welke succesvolle kenmerken van goede professionele leugendetectors?

Blok II: Actuele meest betrouwbare uitingen voor waarheidsvinding
Wetenschappelijk forensisch psychologisch onderzoek als uitgangspunt voor een compacte set verbale detectie-criteria (Bogaard & Meijer 2016)

 • Empirisch onderzoek concentreert zich op verbale leugensignalen
 • Wegnemen van stereotype opvattingen over non-verbale leugenachtige gedragingen
 • Visuele signalen blijken vaak stoorzenders te zijn bij ontmaskering
 • Audio alleen verbetert de detectiescore met 13%
 • 17 succesvolle verbale indicatoren uit experimenten op basis van de bestaande verbale CBCA en RM-methodieken
 • Toelichting op betekenis en praktijktoepassing van kansrijke taal en taaluitingen in misleiden en liegen
 • Verdieping op o.m. samenhang, levendigheid, inconsistenties, chronologische en sensorische details
Sprekers

drs. Guus Essers

Gedragswetenschapper in de triade taalkunde, psychologie & bedrijfskunde
G.E. Organisatieontwikkeling
Bestemd voor

Private sector:
(fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance; alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen

Publieke sector:
onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM

en

Adviseurs:
specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Data & Locatie
Direct beschikbaar
Online Leeromgeving

Werkwijze On Demand college
Na aanschaf van een On Demand college kunt u de video direct kijken of op een later moment wanneer het u uitkomt. De tijdsbesteding per college is 2 tot 3 uur.

Het college wordt aangeboden via de besloten, beveiligde leeromgeving van Kerckebosch. In de omgeving is ook aanwezigheidsregistratie geregeld en kan de stof getoetst worden. Dit is van belang bij sommige colleges waar punten en certificaten worden behaald.

In de leeromgeving kunt u ook, indien beschikbaar, het cursusmateriaal (de handout en voorbeelden) en extra lesststof bekijken.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 199,00 excl. BTW per persoon.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.