Wij staan online voor u klaar via de Kerckebosch Leeromgeving! Lees hier hoe u op afstand actief kun deelnemen aan onze bijeenkomsten.

Leergang Management van Fraudeonderzoeken

Leergang Management van Fraudeonderzoeken

Blended Learning
In bedrijf
24 november en 8 december 2020
Online in voorbereiding

Hoe geeft u plan- en procesmatig sturing aan de uitvoering en afwikkeling van een complex fraudeonderzoek? Met experts uit pubieke en private sector. Unieke leergang!

Lees meer
Programma

WAT gaan we (verder) onderzoeken?
Effectieve fraudebestrijding is alleen mogelijk als eerst duidelijk is welk probleem moet worden aangepakt. Fraudediagnostiek gebaseerd op intelligence, (big) data en duidelijk beleid vormt de sleutel voor evenwichtige en relevante keuzes. Hieruit volgt de strategie en aanpak.

-
-

Nader bekeken:

 • Fraudeonderzoeksstrategie: begrippen en belangen
 • Plan-, product- en procesmatig kiezen en sturen op fraude
 • Diversiteit aan fraudeonderzoek: relevante verschillen voor de aansturing
 • Zicht op werkmethoden en processen
 • Omgaan met de specifieke juridische context van het onderzoek
-
-

Wat is de situatie? Wat is de gewenste situatie? Welke maatregelen neemt u?

 • Professionalisering intelligenceproces in publieke en private sector
 • Welk probleem moet worden onderzocht? Wat speelt er?
 • Data-analyse: het georganiseerd onderkennen, waarderen, verwerken en gebruiken van fraudesignalen en andere feiten
 • Brondetectie en -validatie
 • De formulering van de te bereiken gewenste situatie
 • Welke maatregelen neemt u?
 • Effect meten: hoe bepaalt u het resultaat?
 • Succesvolle operaties op het gebied van fraude met uitkeringen, subsidies, vastgoed, faillissementsfraude, witwassen en ondermijning. Met inzet van verschillende methoden en technieken
-
-

De organisatie van de uitvoering

 • Het formuleren van de onderzoeksopdracht
 • Beweegredenen en belangen
 • Benodigde middelen: geld en mankracht
 • Kritische succesfactoren
 • Coördinatie van informatie- en onderzoeksprocessen
 • Samenwerking
 • Eigen taak, rol en beweegredenen en partnerkeuze
 • Do’s en dont’s van keuzes
 • Verschillen aanpak publieke en private sector
Spreker
-
-

Wat gaat u verder onderzoeken? Welke strategie kiest u?

 • Besluitvorming en onderzoeksstrategie
 • Keuzes maken als rationeel proces
 • Wat gaan we verder onderzoeken en hoe?
 • Werken met hypotheses en scenario’s
 • Welke strategie en aanpak volgt hieruit?
 • Volgorde, invulling en afstemming rollen en werkzaamheden
 • Wat te leren van strategieën uit de praktijk

HOE pakken we het aan?
Om de beheersbaarheid en controle over het onderzoekproces te behouden is een duidelijk gedefineerd onderzoeksplan belangrijk. Dit volgt uit de onderzoeksopdracht en de gekozen strategie. Vanzelfsprekend hebben doel, effect en impact een belangrijke invloed op dit proces.

-
-

Wat wilt u bereiken? Wat zijn de succes bepalende factoren?

 • Het vertalen van de onderzoeksopdracht in concrete stappen
 • Onderzoeksplanning passend bij onderzoeksopdracht en strategie
 • Kritische succesfactoren
 • Effectief instrueren van professionals
 • Inventarisatie en keuze onderzoeksmogelijkheden en maatregelen
 • Randvoorwaarden die bepalend zijn voor het slagen van het fraudeonderzoek
 • Fasering
 • Voortgangsbewaking: doorlopende afstemming op doel en resultaat
 • Beoordeling van te leveren bewijs voor het beoogde resultaat
-
-

Hoe stuur je?

 • Gevolgen van de gekozen interventiestrategie voor het eindproduct
 • Management in de keten: overdracht, voortgangsbewaking, executie en afronding
 • Aandacht voor de gedupeerde benadeelde
 • Aansluitende rechtshandhaving: bestuur-, civiel- of strafrechtelijk (of combinatie)
 • Bijzondere en/of buitengerechtelijke afdoeningen
 • Omgaan met de maatschappelijke impact van het onderzoek
 • Berichtgeving tijdens en na het onderzoek
Spreker
-
-

Hoe waarborgt u (verder) de kwaliteit?

 • Beoordeling en afweging van risico’s
 • Plannen van een onderzoek, van werkplan tot uitvoering
 • Verzamelen en analyseren van gegevens
 • Bevindingen en bewijs
 • Verslaglegging, journaalvoering en dossiervorming onderzoeksbevindingen en resultaten
 • Uitvoeren van (financiële) analyses
 • Rapportage, verschillende rapporten en gebruik
 • Projectmanagement, teamcommunicatie en gestructureerd werkoverleg
 • Externe communicatie met opdrachtgever (publiek of privaat) en derden
 • Samenwerking: rechtmatigheid uitwisseling onderzoeksgegevens
 • Juridische risico’s en aandachtspunten
 • Verschillen in aanpak publiek en privaat
-
-

Hoe presenteert u het resultaat?

 • Positie van private partijen bij fraudeonderzoeken, zoals de accountant en de advocaat
 • Juridische dienstverlening
 • Verschoningsrecht
 • Evalueren
 • Rapporteren
 • Interne problematiek
 • Juridische vervolgstappen
 • Publiciteit: communicatie en media

Online cursusmodule 1 | Onderzoekstrategie: extra verdieping
- Sturing en procesgericht werken
- Besluitvorming en onderzoekstrategie
- Artikelen, modellen en voorbeelden

Online cursusmodule 2 | Onderzoeksplan: extra verdieping
- Plannen en fasering onderzoek
- Kwaliteitsborging
- Onderzoeksresultaat en afronding
- Artikelen, modellen en voorbeelden

Online cursusmodules

 • U bestudeert vrijblijvend extra cursusmateriaal waar en wanneer u wilt
 • Met verdiepende artikelen, jurisprudentie, video's en cases
 • Uw tijdsinvestering is ongeveer 2-4 uur per cursusmodule
 • U vergroot hiermee uw leerrendement
Sprekers
Bestemd voor

Private sector: (fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance. Alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen.

Publieke sector: onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM

en

Adviseurs, specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Data & Locatie
24 november en 8 december 2020
Online in voorbereiding
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 1.499,00 excl. BTW per persoon.

€ 1.399,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie

Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en (digitaal) documentatiemateriaal.

Ook interessant
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.