NIEUW! Kerckebosch zomercolleges. Korte online inspiratie vanuit huis. Bekijk het aanbod »

Leergang Management van Fraudeonderzoeken

Leergang Management van Fraudeonderzoeken

Blended Learning
In bedrijf
24 november en 8 december 2020
Hotel Breukelen

U kunt vanaf 12 mei al starten met de online cursusmodules. Vanuit uw (thuis)werkplek. Op een moment dat het u past.

Lees meer
Programma
-
-

Nader bekeken:

 • Fraudeonderzoeksstrategie: begrippen en belangen
 • Plan-, product- en procesmatig kiezen en sturen op fraude
 • Diversiteit aan fraudeonderzoek: relevante verschillen voor de aansturing
 • Zicht op werkmethoden en processen
 • Omgaan met de specifieke juridische context van het onderzoek
-
-

Wat is de situatie? Wat is de gewenste situatie? Welke maatregelen neemt u?

 • Professionalisering intelligenceproces in publieke en private sector
 • Welk probleem moet worden onderzocht? Wat speelt er?
 • Data-analyse: het georganiseerd onderkennen, waarderen, verwerken en gebruiken van fraudesignalen en andere feiten
 • Brondetectie en -validatie
 • De formulering van de te bereiken gewenste situatie
 • Welke maatregelen neemt u?
 • Effect meten: hoe bepaalt u het resultaat?
 • Succesvolle operaties op het gebied van fraude met uitkeringen, subsidies, vastgoed, faillissementsfraude, witwassen en ondermijning. Met inzet van verschillende methoden en technieken
-
-

De organisatie van de uitvoering

 • Het formuleren van de onderzoeksopdracht
 • Beweegredenen en belangen
 • Benodigde middelen: geld en mankracht
 • Kritische succesfactoren
 • Coördinatie van informatie- en onderzoeksprocessen
 • Samenwerking
 • Eigen taak, rol en beweegredenen en partnerkeuze
 • Do’s en dont’s van keuzes
 • Verschillen aanpak publieke en private sector
Spreker
-
-

Wat gaat u verder onderzoeken? Welke strategie kiest u?

 • Besluitvorming en onderzoeksstrategie
 • Keuzes maken als rationeel proces
 • Wat gaan we verder onderzoeken en hoe?
 • Werken met hypotheses en scenario’s
 • Welke strategie en aanpak volgt hieruit?
 • Volgorde, invulling en afstemming rollen en werkzaamheden
 • Wat te leren van strategieën uit de praktijk
-
-

Wat wilt u bereiken? Wat zijn de succes bepalende factoren?

 • Het vertalen van de onderzoeksopdracht in concrete stappen
 • Onderzoeksplanning passend bij onderzoeksopdracht en strategie
 • Kritische succesfactoren
 • Effectief instrueren van professionals
 • Inventarisatie en keuze onderzoeksmogelijkheden en maatregelen
 • Randvoorwaarden die bepalend zijn voor het slagen van het fraudeonderzoek
 • Fasering
 • Voortgangsbewaking: doorlopende afstemming op doel en resultaat
 • Beoordeling van te leveren bewijs voor het beoogde resultaat
-
-

Hoe waarborgt u (verder) de kwaliteit?

 • Beoordeling en afweging van risico’s
 • Plannen van een onderzoek, van werkplan tot uitvoering
 • Verzamelen en analyseren van gegevens
 • Bevindingen en bewijs
 • Verslaglegging, journaalvoering en dossiervorming onderzoeksbevindingen en resultaten
 • Uitvoeren van (financiële) analyses
 • Rapportage, verschillende rapporten en gebruik
 • Projectmanagement, teamcommunicatie en gestructureerd werkoverleg
 • Externe communicatie met opdrachtgever (publiek of privaat) en derden
 • Samenwerking: rechtmatigheid uitwisseling onderzoeksgegevens
 • Juridische risico’s en aandachtspunten
 • Verschillen in aanpak publiek en privaat
-
-

Hoe presenteert u het resultaat?

 • Positie van private partijen bij fraudeonderzoeken, zoals de accountant en de advocaat
 • Juridische dienstverlening
 • Verschoningsrecht
 • Evalueren
 • Rapporteren
 • Interne problematiek
 • Juridische vervolgstappen
 • Publiciteit: communicatie en media
-
-

Hoe rondt u de zaak af?

 • Gevolgen van de gekozen interventiestrategie voor het eindproduct
 • Management in de keten: overdracht, voortgangsbewaking, executie en afronding
 • Aandacht voor de gedupeerde benadeelde
 • Aansluitende rechtshandhaving: bestuur-, civiel- of strafrechtelijk (of combinatie)
 • Bijzondere en/of buitengerechtelijke afdoeningen
 • Omgaan met de maatschappelijke impact van het onderzoek
 • Berichtgeving tijdens en na het onderzoek
Spreker

Twee online cursusmodules

 • U bestudeert vrijblijvend extra cursusmateriaal waar en wanneer u wilt
 • Met verdiepende artikelen, jurisprudentie, video's en cases
 • Uw tijdsinvestering is ongeveer 6-8 uur per cursusmodule
 • U vergroot hiermee uw leerrendement
Sprekers

mr. Gerard Blonk

Forensisch consultant, trainer & adviseur intelligence, onderzoek en rechtshandhaving
Blonk Forensisch Consultant
Bestemd voor

Private sector: (fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance. Alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen.

Publieke sector: onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM

en

Adviseurs, specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Data & Locatie
24 november en 8 december 2020
Hotel Breukelen
Hotel Breukelen

Stationsweg 91
Breukelen 3621 LK
Nederland

info@breukelen.valk.nl

Van der Valk Hotel Restaurant is gelegen direct naast de snelweg A2 (Utrecht - Amsterdam),
bij afslag nummer 5.

Via de Snelweg
Er is een snelle verbinding met Luchthaven Schiphol (20 minuten), Amsterdam (20 minuten), Utrecht (14 minuten), Den Haag (45 minuten) en Rotterdam (40 minuten).
De parkeerplaats biedt ruimte aan 450 auto's en is gratis.
Na afloop van de dag krijgt u van ons een uitrijkaart.

Per Trein
Ook met de trein is hotel Breukelen prima te bereiken. U neemt daarvoor een stoptrein uit de richting Amsterdam, Schiphol, Utrecht of Rotterdam en stapt uit op NS-station Breukelen. Vervolgens is het slechts 2 minuten lopen.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 1.499,00 excl. BTW per persoon.

€ 1.399,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie

Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en (digitaal) documentatiemateriaal

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.