Coronabeleid. Kerckebosch volgt te allen tijde de coronavoorschriften van de overheid. Bijeenkomsten worden gehouden in locaties die ‘coronaproof’ zijn ingericht. Indien locaties specifieke maatregelen treffen, brengen wij onze deelnemers hiervan tijdig op de hoogte.

Zakboek Gevaarlijke stoffen

Zakboek Gevaarlijke stoffen

Herken gevaarlijke stoffen en weet welke gevaren kunnen optreden!

Auteurs
Jodokus Diemel

Het zakboek Gevaarlijke stoffen is vooral praktisch van aard. Het behandelt de soorten stoffen die op de werkvloer voorkomen, hoe je ze herkent en welke gevaren kunnen optreden. Er is ook aandacht voor stoffen die door het werk kunnen vrijkomen, zoals lasrook, kwartsstof, asbest en uitlaatgassen.

Gevaarlijke stoffen geeft uitleg van de gevaarsymbolen die in gebruik zijn en wat dat betekent voor de opslag, de registratie van stoff en en het veiligheidsbeleid. Maar ook: waar moet u op letten bij de opslag en moet u maatregelen nemen tegen brand- of explosiegevaren?

Verder vindt u hoe u een stoff enregistratiesysteem kunt opzetten, de meest relevante wet- en regelgeving, praktische tips voor het omgaan met gevaarlijke stoff en en waar u meer informatie kunt vinden.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Gevaarlijke stoffen op het werk
3. Stoffen met fysische en chemische gevaren
4. Stoffen met gevaar voor de gezondheid
5. Overige gevaarlijke stoffen
6. Wanneer zijn maatregelen nodig
7. Welke maatregelen kun je nemen
8. Wie is verantwoordelijk
9. Wet- en regelgeving
10. Wist je dat...

Het zakboek Gevaarlijke stoffen is bedoeld voor veiligheidskundigen, KAM- en arbocoördinatoren, preventie medewerkers, inkopers en facilitair managers. En voor werknemers die zich afvragen met wat voor soort producten ze werken en wat de gevaren zijn. Ook arbeidshygiënisten en hoger veiligheidskundigen vinden in dit zakboek veel nuttige informatie bij elkaar.

Redactie: Wim van Alphen

In deze reeks verschenen ook:
- Zakboek Geluid en trillingen
- Zakboek Veiligheid en gedrag
- Zakboek Analyse van ongevallen
- Zakboek Fysieke belasting

Meer weten over veilig werken: www.arbeidsveiligheid.net

Auteurs
€ 22,50
excl. BTW

Advies nodig?
Stel uw vragen aan Esmee tijdens het info-uur. Elke donderdag 15.00 – 16.00 uur.

Meld u hier aan

Of bel 030 698 42 22 of mail klantenservice@kerckebosch.nl

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.