LEERGANG SPECIALIST PERSONENSCHADE: GESCHILLENBESLECHTING & PROCESVOERING

LEERGANG SPECIALIST PERSONENSCHADE: GESCHILLENBESLECHTING & PROCESVOERING

Leergang Blended Learning
In bedrijf
31 mei, 14 juni en 28 juni 2022
Hotel Veenendaal

Deze leergang richt zich specifiek op strategie en advies voor vastgelopen letselschadezaken en de aanpak bij verschillende vormen van geschillenbeslechting. Onderscheid u als personenschadespecialist! Volg de specialisatie geschillenbeslechting voor ervaren letselschadejuristen.

Geschilbeslechting in letselschadezaken
In sommige letselschadezaken ontstaat er een patstelling tussen partijen waardoor de zaak (langdurig) vastloopt. Bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid of over de hoogte van de schadevergoeding. Hoe pakt u het dan aan? Welke keuzes maakt u> En welke strategie volgt u? Hoe adviseert u over het vervolgtraject?

De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

 • Aanpak langlopende (vastgelopen) zaken
 • Meest voorkomende problemen en oplossingsrichtingen
 • Hoe voorkomt u conflicten en escalatie?
 • Welke strategie volgt u?
 • Wat is de haalbaarheid van een eventuele procedure?
 • Welke mogelijkheden en risico’s zijn er?
 • Hoe pakt u de procedure aan?
 • Wanneer moet u een deskundige inschakelen?
 • Alternatieve vormen van geschilbeslechting
 • Mediationstijlen en -aanpak

Korte opleiding van 3 bijeenkomsten en 3 kennismodules:

Flexibel: sterke mix van bijeenkomsten en zelfstudie, goed te combineren met werk en privé
Kwaliteit: u leert van de topexperts binnen het vakgebied
Snel: binnen 2 maanden rondt u de opleiding af

Opzet
De leergang is opgebouwd uit 3 bijeenkomsten en 3 online kennismodules. U krijgt aan het begin van elke bijeenkomst een overzicht met de actuele stand van zaken. We gaan daarna snel de diepte in met praktijkcases en jurisprudentie. U krijgt van experts handige tips en tools die u direct kunt gebruiken in uw praktijk. Naast de intensieve bijeenkomsten bieden de online kennismodules extra theorie en verdieping.

3 Bijeenkomsten

 • Intensief en interactief met experts en professionals uit de letselschadepraktijk
 • U krijgt tips en best practices aan de hand van interessante cases

3 online kennismodules

 • U bestudeert een deel van de lesstof waar en wanneer u wilt
 • U leest artikelen, bekijkt expertvideo’s en analyseert jurisprudentie
 • Uw tijdsinvestering is circa 2 -4 uur uur per kennismodule
 • Inclusief leestafel met extra kennis ter verdieping

Vanaf medio mei krijgt u toegang tot de online leeromgeving met de kennismodules. De leeromgeving blijft tot een half jaar tot uw beschikking.

Met lessen uit de praktijk. Inclusief de laatste stand van zaken en recente jurisprudentie.
Een aantrekkelijke en flexibele manier van studeren.

Accreditatie/PE-punten
Programma

(klik op een knop hierboven voor het volledige programma per onderdeel)

Onderscheid u als personenschadespecialist!
Volg de specialisatie Geschillenbeslechting (& procesvoering )voor ervaren letselschade juristen

Korte opleiding van 3 bijeenkomsten en 3 kennismodules.

Procederen bij personenschade
Cursus - 31 mei 2022
De schaderegeling in een letselschadezaak kan stroef verlopen of in een patstelling belanden. Op een bepaald moment zullen partijen een beslissing moeten nemen over de vervolgstappen in de zaak en de haalbaarheid van een eventuele procedure. Welke mogelijkheden en risicos zijn er? Hoe pakt u de procedure aan? Welke alternatieve mogelijkheden zijn er buiten de overheidsrechter om?

Met de opgedane kennis kunt u nog beter de koers bepalen, indien de schadeafhandeling stroef verloopt.

Alternatieve geschilbeslechting in letselschadezaken
Cursus - 14 juni 2022
Juristen zijn getraind in het argumenteren en daardoor overtuigen van de ander. Dit systeem is wederkerig (uw wederpartij kan het net zo goed als u). Daardoor wordt u als jurist haast automatisch onderdeel van een conflict, dat (helaas) mede daardoor ook in stand wordt gehouden. Juristen zouden zich ook kunnen gaan toeleggen op het heel goed worden in het voorkomen van conflicten en escalatie en alternatieve vormen van geschillenbeslechting.

Waarde(ring) van het deskundigenbericht in letselschadezaken
Cursus - 28 juni 2022
Door het volgen van deze cursus leert u wat partijen en de rechter kunnen (en zouden moeten?) doen om het deskundigenbericht en de discussie over de waardering daarvan efficiënt en vlot, maar tevens zorgvuldig te laten verlopen.
De onderwerpen worden uitvoerig besproken, zowel vanuit het perspectief van de schadebehandelaar, de schade-expert en de (letselschade)advocaat als vanuit het perspectief van de rechter.

OPZET: BLENDED LEARNING
De leergang is opgebouwd uit 3 bijeenkomsten en 3 online kennismodules. U krijgt aan het begin van elke bijeenkomst een overzicht met de actuele stand van zaken. We gaan daarna snel de diepte in met praktijkcases en jurisprudentie. U krijgt van experts handige tips en tools die u direct kunt gebruiken in uw praktijk. Naast de intensieve bijeenkomsten bieden de online kennismodules extra theorie en verdieping.

Intensief en interactief met experts en professionals uit de letselschadepraktijk
U krijgt tips en best practices aan de hand van interessante cases
U bestudeert een deel van de lesstof waar en wanneer u wilt
U leest artikelen, bekijkt expertvideos en analyseert jurisprudentie
Uw tijdsinvestering is circa 2 -4 uur uur per kennismodule
Inclusief leestafel met extra kennis ter verdieping

Vanaf medio mei krijgt u toegang tot de online leeromgeving met de kennismodules. De leeromgeving blijft een half jaar tot uw beschikking.

 • U bestudeert een deel van de lesstof waar en wanneer u wilt
 • U leest artikelen, bekijkt expertvideos en analyseert jurisprudentie
 • Uw tijdsinvestering is circa 2 - 4 uur uur per kennismodule
 • Inclusief leestafel met extra kennis ter verdieping

De schaderegeling in een letselschadezaak kan stroef verlopen of in een patstelling belanden. Op een bepaald moment zullen partijen een beslissing moeten nemen over de vervolgstappen in de zaak en de haalbaarheid van een eventuele procedure. Welke mogelijkheden en risico’s zijn er? Hoe pakt u de procedure aan? Welke alternatieve mogelijkheden zijn er buiten de overheidsrechter om?

Aan de hand van verschillende praktijksituaties behandelen we belangrijke aandachtspunten en valkuilen. Met aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en recente jurisprudentie.

Met de opgedane kennis kan de cursist nog beter de koers bepalen, indien de schadeafhandeling stroef verloopt.

-
-
 • Inleiding
 • Bestudering en voorbereiding casus
 • Casusbespreking waarbij aan bod komen:
 • Strategie en procesadvies
 • Bewijslast en bewijsrisico’s
 • Bewijs bij onzeker causaal verband
 • Alternatieve geschilbeslechting
-
 • Alle rechtsingangen op een rij
 • Deelgeschilregeling
 • Art. 843a procedure
 • Bodemprocedure, waaronder ook de schadestaatprocedure
 • De directe actie en het eigen recht
 • Hoe leest de rechter het procesdossier
 • Verjaring en klachtplicht
-
-
-
-
 • Compensatie van misdrijfschade
 • Voeging in een strafrechtelijke procedure
 • Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • Particuliere verzekeringen
-

++Mediation en de nieuwe Kamer voor langlopende letselschadezaken (Kamer LLZ).++

Onderdeel van het conflict
Juristen zijn getraind in het argumenteren en daardoor overtuigen van de ander. Dit systeem is wederkerig (uw wederpartij kan het net zo goed als u). Daardoor wordt u als jurist haast automatisch onderdeel van een conflict, dat (helaas) mede daardoor ook in stand wordt gehouden.

Voorkomen is beter
Juristen zouden zich ook kunnen gaan toeleggen op het heel goed worden in het voorkomen van conflicten en escalatie. Deze cursus gaat dieper op dit onderwerp in aan de hand van twee alternatieve vormen van geschillenbeslechting:

 • Mediation
 • Kamer voor Langlopende Letselzaken (Kamer LLZ)

Doel van de cursus
Het doel van deze cursus is om aan de hand van een aantal pakkende voorbeelden, nieuwe inzichten te geven voor een andere aanpak van letselschadezaken. Waarbij u niet naar de rechter, niet naar de mediator en niet naar de kamer voor langlopende letselzaken hoeft te gaan, maar de zaak zelf binnen redelijke tijd oplost, zonder vervelende discussie over buitengerechtelijke kosten.

-
-
 • Preventive law
 • Wat is mediation?
 • Verschillende mediation stijlen
 • Rol van de mediator
 • Rol van partijen
 • Rol van de schadestaat
-
-
 • Verloop van mediation
 • Verschillende vormen van rechtvaardigheid
 • Slachtoffers willen erkenning, wat is adequaat erkennen?
 • Wat is “oplossen”?
 • Vastleggen resultaat
 • Afspraken over de kosten
 • Welke lessen zijn te trekken ter voorkoming van een geschil?
-
-
 • De nieuwe Kamer LLZ van De Letselschade Raad per 1 mei 2021: voor oplossing van langlopende letselschadegeschillen
 • Verschil met deelgeschilprocedure
 • Werkwijze
 • Vragen en discussie

Door het volgen van deze cursus leert u wat partijen en de rechter kunnen (en zouden moeten?) doen om het deskundigenbericht en de discussie over de waardering daarvan efficiënt en vlot, maar tevens zorgvuldig te laten verlopen.

De onderwerpen worden uitvoerig besproken, zowel vanuit het perspectief van de schadebehandelaar, de schade-expert en de (letselschade)advocaat als vanuit het perspectief van de rechter.

U krijgt antwoord op de volgende vragen

 • Wat is het juiste moment om een deskundige in te schakelen? Moet dat voorafgaande aan de procedure, of kunt u er (soms) ook mee wachten?
 • Door wie en hoe wordt bepaald welke deskundige(n) ingeschakeld moet(en) worden, welke vragen worden voorgelegd en welke informatie relevant is? Wat doet u, als u er in minnelijk overleg niet uitkomt? En wat doet de rechter in zo’n geval?
 • Hoe, door wie en wanneer wordt de specifieke deskundigheid en onafhankelijkheid van de deskundige(n) getoetst? Moet een disclosure statement standaard worden?
 • Wat te doen als het deskundigenrapport onduidelijk is of niet klopt? Hoe gaat u daar als (proces)partij mee om? En hoe gaat de rechter daarmee om?
 • Battle of experts. Is dat te vermijden? Wat vindt de rechter hiervan?
-
-
 • Verschillen gewoon deskundigenbericht en voorlopig deskundigenbericht
 • Op verzoek/discretionaire bevoegdheid
 • Gronden voor afwijzing verzoek
 • Wie draagt het voorschot?
-
 • Wat is het juiste moment?
 • Keuze deskundigen/disclosure
 • Verzamelen van de (medische) feiten?
 • Meest voorkomende problemen met oplossingsrichtingen
-
-
 • Rechter: begeleiding procedure (!)
 • Kiezen van de persoon en de vraagstelling
 • (Eigen) onderzoek naar de geschiktheid
 • Taak en kwalificaties deskundige (expert, onafhankelijk, ervaring)
 • De deskundige maakt procedurele fouten
-

en voorafgaand daaraan

 • De persoon van de deskundige
 • Informatievoorziening aan en communicatie met de deskundige
 • Vraagstelling (in medische zaken)
 • Inschakeling van eigen deskundigen/partijdeskundigen
 • Op welk moment?
-
-
 • Bindend advies of vaststellingsovereenkomst
 • Welke criteria gelden voor een deugdelijk deskundigenrapport?
 • Inschakeling van andere deskundigen/battle of experts
 • Horen van deskundige(n)
-
 • Wat te doen als u het niet eens bent met de deskundige?
 • Wat te doen als u het niet eens bent met de rechter?
-
 • De meest voorkomende procedurele en inhoudelijke misverstanden met betrekking tot het deskundigenbericht (in procedures)
 • Voorkoming van fouten en bevorderen efficiency van de letselschaderegeling
 • Vragen en discussie
Sprekers
Bestemd voor

Voor ervaren juristen werkzaam bij advocatenkantoren, letselschadebureaus, aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekeraars en juridisch adviesbureaus (met minimaal 2 jaar ervaring in de letselschadepraktijk)

Data & Locatie
31 mei, 14 juni en 28 juni 2022
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 1.495,00 excl. BTW per persoon.

€ 1395,00 excl. BTW per person bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.