Medische versus juridische causaliteit

Medische versus juridische causaliteit

On Demand college
In bedrijf
Direct beschikbaar
Online Leeromgeving

Het juridische causaal verband in zaken waarin de medische causaliteit niet duidelijk is.

Letselschade, het procederen daarover en de minnelijke regeling ervan, roept voortdurend vragen van causaliteit op. Welk schadelijk gevolg vloeit uit welke oorzaak voort? Is het letsel het gevolg van de aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis of zijn er meer of andere oorzaken? Als er meer oorzaken zijn, staat dat de toerekening aan de aansprakelijke partij in de weg? Wat zijn de gevolgen van het bestaan van een predispositie?

Voor de beantwoording van de causaliteitsvragen in letselschadezaken kan de jurist niet zonder de medicus. Juridische causaliteit is echter niet hetzelfde als medische causaliteit. Het ontbreken van medische causaliteit hoeft ook niet te betekenen dat er geen juridische causaliteit kan worden aangenomen.

Aan de orde komt:

 • Causaliteit algemeen
 • Causaal verband bij medisch moeilijk objectiveerbare aandoeningen
 • Causaal verband bij beroepsziekten
 • Proportionele aansprakelijkheid
 • Toerekening
Programma

Duur: 142 minuten

Blok I

 • Introductie (4 minuten)
 • Causaliteit algemeen (28 minuten)

Blok II – Fase 1 Conditio Sine Qua Non verband (46 minuten & 36 minuten)

 • Bewijs Conditio Sine Qua Non verband (redelijke mate van waarschijnlijkheid)
 • Conditio Sine Qua Non-verband bij medisch moeilijk objectiveerbare aandoeningen
 • Plausibiliteitstoets
 • Causaal verband voorbeelden:
 • Klachten bestonden vóór ongeval niet
 • Klachten kunnen door ongeval veroorzaakt worden
 • Geen alternatieve verklaring voor klachten
 • IWMD-vraagstelling
 • Whiplash jurisprudentie’ ook toepasbaar bij andere medisch niet objectiveerbare aandoeningen?
 • Conditio Sine Qua Non -verband bij beroepsziekten

Blok III Fase 2 Toerekening (28 minuten)

 • Proportionele aansprakelijkheid & toerekening en predispositie
Sprekers
Bestemd voor

Juristen (academisch niveau) bij:

 • Advocatenkantoren
 • Letselschadebureaus
 • Verzekeraars
 • Overige juridisch adviseurs letselschade
 • Rechtshulpverleners
 • Rechterlijke macht
Data & Locatie
Direct beschikbaar
Online Leeromgeving

Informatie over een on demand college
Na aanschaf van het college kunt u dit direct bekijken of op een later moment wanneer het u uitkomt. Het college wordt aangeboden via de besloten en beveiligde leeromgeving van Studiecentrum Kerckebosch. In deze omgeving kan de stof, indien nodig, getoetst worden. Dit is van belang bij colleges waar punten en certificaten worden behaald. In de leeromgeving kunt u ook, indien beschikbaar, het cursusmateriaal (de handout en voorbeelden) en extra lesstof bekijken.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 225,00 excl. BTW per persoon.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.