Actualiteiten smartengeld, in het bijzonder shock- en affectieschade

Actualiteiten smartengeld, in het bijzonder shock- en affectieschade

Cursus op locatie
In voorbereiding
Wordt verwacht
Locatie centraal in het land

Lessen uit de jurisprudentie en literatuur.

Immateriële schade
De vergoeding van immateriële schade blijft in ontwikkeling. Met name sinds het EBI-arrest (ECLI:NL:HR:2019:376) is de Hoge Raad een nieuwe weg ingeslagen als het aankomt op de vergoeding van immateriële schade. In deze cursus staan we stil bij recente ontwikkelingen, waarbij bijzondere aandacht toekomt aan het vaststellen van geestelijk letsel.

Schokschade
De afgelopen tijd is er veel gebeurd op het gebied van schadevergoeding wegens schokschade. Na een uitgebreide conclusie van A-G’s Spronken en Lindenbergh, waarin zij de Hoge Raad adviseerden om het juridisch kader van de aansprakelijkheid wegens confrontatie met een schokkende gebeurtenis te herzien, formuleerde de Raad in zijn arrest van juni 2022 gezichtspunten voor de beoordeling van de onrechtmatigheid jegens het secundaire slachtoffer die schokschade heeft. Ook behandelt hij hoe de feitenrechter zou moeten omgaan met de vaststelling van geestelijk letsel en met een samenloop van immateriële schokschade en affectieschade. Hoe is dit arrest in de literatuur ontvangen? En wat doet de feitenrechter met deze gezichtspunten?

Wet vergoeding affectieschade en de verhouding tot schokschade
Met de inwerkingtreding van de Wet vergoeding affectieschade per 1 januari 2019 hebben naasten en nabestaanden recht op vergoeding van affectieschade ingeval een persoon met wie zij een affectieve band hebben blijvend ernstig letsel heeft opgelopen of is overleden. Hoe pakt de nieuwe wetgeving uit in de praktijk? Welke lessen kunnen we trekken uit jurisprudentie en literatuur? In deze cursus staan we stil bij recente ontwikkelingen. Zo bespreken we ook de Evaluatie van de Wet vergoeding affectieschade die gepland staat voor 2024. Daarnaast gaan we in op de relatie van affectieschade tot schokschade.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Juridisch kader smartengeld, in het bijzonder shock- en affectieschade
 • Relevante en actuele jurisprudentie op het gebied van smartengeld, in het bijzonder shock- en affectieschade
 • Gezichtspunten voor de beoordeling van onrechtmatigheid bij schokschade
 • Het vereiste van geestelijk letsel
 • Samenloop van immateriële schok- en affectieschade
 • Vergoeding van affectieschade voor broers en zussen
 • Evaluatie van de Wet vergoeding affectieschade

Door het bijwonen van deze cursus:

 • Bent u op de hoogte van de nieuwste jurisprudentie op het gebied van smartengeld, in het bijzonder shock- en affectieschade
 • Bent u bijgepraat over de vereisten voor smartengeld, shock- en affectieschade
 • Weet u shock- en affectieschade te onderscheiden
Programma
-
-
 • Vereisten voor smartengeldvordering
 • Het vereiste van geestelijk letsel
 • Recente ontwikkelingen
-
-
 • Wet vergoeding affectieschade
 • Jurisprudentie en literatuur
 • Broers- en zussen
 • Evaluatie wet vergoeding affectieschade 2024
-
-
 • Juridisch kader shockschade
 • Verhouding tot affectieschade
 • Vereiste van geestelijk letsel
 • Jurisprudentie en literatuur
Sprekers
Een nieuwe dimensie in online leren!

Ik ben niet zo van online, maar dit was heel anders.

Maak kennis met onze nieuwe manier van online leren!
‘Interactief’, ‘afwisselend’ en ‘gemakkelijk’ in de woorden van onze deelnemers. Lees meer
Bestemd voor
 • Letselschade-advocaten
 • Medewerkers Rechtsbijstand- en WA-verzekeraars
 • Register-experts Personenschade
 • Overige rechtshulpverleners en juridisch adviseurs met een focus op Letselschade
 • Rechterlijke macht
Data & Locatie
Wordt verwacht
Tarieven

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.