Scenariodenken bij toezicht en fraudeonderzoek

Scenariodenken bij toezicht en fraudeonderzoek

Blended Learning (cursus op locatie met leeromgeving)
In bedrijf
Hotel Veenendaal

meer zien én ....... anders doen door een andere manier van kijken en denken

Kritisch kijken
Hoe bevorder je een kritische houding bij fraudeonderzoek en toezicht? Zo geven cijfers alleen niet altijd een betrouwbare weergave van de werkelijkheid. Aandacht voor de context van financiële data in relatie tot andere data is van groot belang. Daarnaast én gelijktijdig moet er ook rekening worden houden met allerlei omstandigheden die van invloed zijn op het onderzoek zelf. Voor een goede combinatie van al deze factoren helpt het als je redeneert en werkt vanuit verschillende scenario’s.

Hoe onderzoek je verschillende scenario’s?
Het blijkt lastig om bij ‘fact-finding’, zoals bij fraudeonderzoek of witwasonderzoek, het bestaan van de meerdere verhaallijnen te onderkennen en deze goed in het onderzoek te betrekken.
Vooruitkijken is echter naast het onderzoeken van verschillende opties - van cruciaal belang! Naast een tekort aan tijd en menskracht speelt vaak het (on)vermogen om vanuit overzicht te handelen, een belangrijke rol. De onderzoeker moet immers voortdurend meerdere ballen de lucht in houden. Met analyse en een meer methodische waardering van verschillende scenario’s kun je aan deze beperkingen het hoofd bieden.

Eerst een diagnose stellen!
Om goed met scenario’s te kunnen werken is het van belang dat vooraf bekend is welke problematiek nadrukkelijk moet worden onderzocht. Ofwel, een goede diagnose gaat aan het onderzoek vooraf.
Ter voorbereiding start de cursus Scenario denken met het online college 'Fraudediagnostiek'. In dit circa 2 uren durende programma staat Gerard Blonk stil bij een meer methodische werkwijze waarmee de start van fraudeonderzoek kan worden voorbereid.

Opzet en doel
In deze cursus krijgt u concrete handvatten om in een onderzoeks- of controlesituatie meerdere verhaallijnen te onderkennen en daaraan de juiste aandacht te geven. We behandelen verschillende technieken en vaardigheden die voor succesvol scenariogericht onderzoek essentieel zijn. Sommigen beoefenen we. Deze bieden wij u in een methodisch logische volgorde aan. Aan de hand van concrete praktijkzaken bespreken we de belangrijkste thema’s, aandachtspunten en valkuilen. U leert van succesvolle cases van medecursisten uit andere organisaties. En natuurlijk krijgt u voortdurend handige tips uit en voor de praktijk. De nieuw verkregen inzichten kunt u eenvoudig vertalen naar uw eigen praktijk.

Online kennismodule Fraudediagnostiek

 • U bestudeert een deel van de lesstof waar en wanneer u wilt
 • U bekijkt een online college on demand ter voorbereiding van de bijeenkomst
 • Uw tijdsinvestering is circa 2 uur

Bijeenkomst

 • U leert van de docent en van vakgenoten uit de praktijk
 • Intensief en interactief
 • U krijgt tips en best practices aan de hand van interessante cases

Leestafel
Bij de leestafel vindt u verschillende artikelen ter verdieping van uw kennis

Een aantrekkelijke en flexibele manier van studeren.

Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-
 • Begrippenkader
 • Denkstijlen bij scenario gestuurd onderzoek
 • Sturings- en bewijsscenario’s
 • Reactieve en prospectieve scenario-ontwikkeling
-
-
 • Het onderkennen en verwerken van fraudesignalen bij scenario-ontwikkeling
 • Technieken voor het ontwikkelen en selecteren van (fraude)hypotheses
 • Werken met kernhypotheses
-
-
 • Reactieve scenario-ontwikkeling vanuit de ‘scenario-sandwich’
 • Simultaan of volgordelijk werken bij tegenstrijdige sturingsscenario’s
 • Tijdlijn- en analysetechnieken voor bewijsscenario’s
 • De eerste opzet van een scenario gestuurd onderzoeksplan
-
-
 • Prospectieve scenario-ontwikkeling: betekenis en vormgeving
 • Omgaan met toekomstige maakbare, beïnvloedbare en onveranderlijke omstandigheden
 • Onderzoekstrategie met het slim combineren van reactieve en prospectieve scenario’s
Sprekers
Bestemd voor

Bedrijfsleven: compliance officers en internal auditors, (forensische) accountants, (fraude) onderzoekers en professionals veiligheid bij verzekeringsmaatschappijen, banken en andere dienstverleners in de financiële sector, particuliere onderzoekers, advocaten en andere juridische adviseurs

Overheid: onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met financieel georiënteerd onderzoek, leden OM en ZM.

Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 625,00 excl. BTW per persoon.

€ 569,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie. U ontvangt één factuur voor alle deelnemers.

Ook interessant: Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.