Europees recht en verkeersongevallen

Europees recht en verkeersongevallen

Cursus op locatie
In bedrijf
Locatie centraal in het land

De docenten wijzen u de juiste weg voor het verhalen van (letsel)schade bij internationale verkeersongevallen. Daarnaast is er aandacht voor belangwekkende jurisprudentie en actuele ontwikkelingen. Toepasselijk recht en (letsel)schaderegeling in Europees perspectief.

Als een Nederlandse automobilist of motorrijder een ongeval krijgt in het buitenland waarbij een verkeersdeelnemer uit één van de andere Europese (al dan niet EU) landen betrokken is, dan is meestal het recht van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden, van toepassing op de schaderegeling. Dit kan de afwikkeling van de schade ingewikkeld en moeizaam maken. Zeker als er geen aansprakelijkheid wordt aangenomen.

Aspecten die centraal staan tijdens de cursus:

 • Welk recht is van toepassing inzake de aansprakelijkheid?
 • Welke instantie dient de schade te regelen (WAM-richtlijn)?
 • Welke rechter is bevoegd?
 • Toepasselijke verdragen (Herschikking EEX-Verordening/Verordening (EU) 1215/2012, Rome II, Haags Verkeersongevallenverdrag)
 • Wat zijn de juridische en (letsel)schadetechnische valkuilen voor het slachtoffer en diens belangenbehartiger?
 • Welke perikelen in de cross border schaderegeling onderkennen het Waarborgfonds en het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars?

Een verkeersongeval in het buitenland, wat nu?
Als een Nederlandse automobilist of motorrijder een ongeval krijgt in het buitenland waarbij een verkeersdeelnemer uit één van de andere Europese (al dan niet EU) landen betrokken is, dan is meestal het recht van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden van toepassing op de schaderegeling. Dit kan de afwikkeling van de schade ingewikkeld en moeizaam maken. Zeker als er geen aansprakelijkheid wordt aangenomen.

Bescherming benadeelden
Hoe zit het precies met de bescherming van de benadeelde bij een internationaal verkeersongeval? Wie kan de benadeelde in de gegeven omstandigheden aanspreken? Op welke bescherming kan hij aanspraak maken? En hoe wordt de schade daarna ten laste gebracht van de (verzekeraar van de) aansprakelijke?

Recente ontwikkelingen
De ‘Europese WAM’ (de EU-richtlijn motorrijtuigverzekeringen) is de basis voor de Nederlandse WAM. Kern van de regelgeving is dat er voor slachtoffers van ongevallen die veroorzaakt worden door het gemotoriseerde verkeer, in elk EU-land instanties klaarstaan die zorgen voor schadevergoeding. Echter verdwijnt dit praktisch doel enigszins onder de talloze regels, interpretaties en clausules van de richtlijn. Er is per december 2021 een nieuwe WAM-richtlijnt: u krijgt een update van de laatste ontwikkelingen. Ook de gevolgen van de Brexit komen aan bod.

De docenten wijzen u de juiste weg voor het verhalen van (letsel)schade bij internationale verkeersongevallen. Daarnaast is er aandacht voor belangwekkende jurisprudentie en actuele ontwikkelingen.

Paul van der Schoor

Eigenaar
Solutio Claims

Een aanrader voor diegenen die buitenlandschades behandelen, en zich hierin inhoudelijk en vaktechnisch willen ontwikkelen.

Meer reviews
Programma
-
-
 • Welk recht is van toepassing inzake de aansprakelijkheid? Rome II of Haags Verkeersongevallen Verdrag (HVO)?
 • Welke instantie dient de schade te regelen? (WAM-richtlijn)
 • Welke rechter is bevoegd?
 • Toepasselijke verdragen: Herschikking EEX-Verordening/Verordening (EU) 1215/2012 (Brussels Recast), Rome II, Haags Verkeersongevallen Verdrag)
 • Belangwekkende jurisprudentie en?actuele ontwikkelingen, zoals het effect van BREXIT op het regelen van schades
-
-

De problematiek van verkeersongevallen in het buitenland: bevoegde rechter & toepasselijk recht

-
-

en Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars

 • De laatste ontwikkelingen rondom de nieuwe WAM-richtlijn
 • Groene kaart versus 4e WAM-richtlijn (ook 3 landen)
 • Het gemotiveerde antwoord
 • De positie van regresnemers
 • Verhoudingen tussen schadevergoedingsorganen
 • Insolvente WAM-verzekeraars
 • Brexit, de gevolgen
-
 • Andere culturen, andere regelingen.
 • Bronnen van regels (RVV 1990 in de andere landen)
 • De zwakkere verkeersdeelnemer
 • Het medisch traject
 • Systematiek en schadeposten
 • Indicatieve tabel/barema versus jurisprudentierecht smartengeldgids
 • Buitengerechtelijke kosten
 • Verjaringstermijnen
-
-

de weg van ongeval tot schadevergoeding - vervolg

Sprekers
Bestemd voor

Deze themadag (academisch niveau) is bestemd voor juristen bij:

 • Advocatenkantoren
 • Bedrijfsjuristen bij o.a. verzekeringsmaatschappijen
 • Letselschadebureaus
 • (Letesl)schaderegelaars
 • Juristen rechtsbijstandverzekeraars
 • Rechtshulpverleners
Reviews

Paul van der Schoor

Eigenaar
Solutio Claims

Een aanrader voor diegenen die buitenlandschades behandelen, en zich hierin inhoudelijk en vaktechnisch willen ontwikkelen.

Anoniem

Voor mij een prachtige manier om waardevolle kennis te vergaren in het prachtige vak van buitenlandschade behandelen (waarmee ik net begonnen ben). Leuke manier om netwerk te vergroten.

Claimbehandelaar Schade Buitenland

Veel praktijkvoorbeelden, mogelijkheid tot vragen of eigen praktijkvoorbeelden voorleggen. Veel meer diepgang in werkwijze van andere m.b.t. letselschadebehandeling.

Data & Locatie
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 625,00 excl. BTW per persoon.

€ 569,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie. U ontvangt één factuur voor alle deelnemers.

Inclusief koffie, thee, lunch en (digitaal) documentatiemateriaal.

Ook interessant: Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.