Re-integratie bij letselschade

Re-integratie bij letselschade

On Demand college
In bedrijf
Direct beschikbaar
Online Leeromgeving

Relevante aspecten uit het arbeids- en socialezekerheidsrecht bij re-integratie bij letsel.

Bij de afwikkeling van letselschadeclaims heeft u te maken met vragen op het gebied van het arbeids- en sociale zekerheid. In dit On Demand college staat re-integratie bij letsel centraal.

Een benadeelde met letselschade heeft vaak tegelijkertijd te maken met de schadebeperkingsplicht uit het aansprakelijkheidsrecht en de re-integratieverplichtingen uit het sociaal recht. Deze situatie doet zich voor wanneer een werknemer zijn werk niet langer kan verrichten door een ongeval of andere gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is. Er ontstaan verschillende problemen door de wisselwerking van de verplichtingen, die afkomstig zijn uit de verschillende rechtsgebieden.

In dit On Demand college komen onder meer de volgende vragen aan bod:

 • Als de werkgever van de benadeelde de re-integratie begeleidt, is het dan nog verstandig om vanuit de verzekeraar een arbeidsdeskundige in te schakelen?
 • In hoeverre is de benadeelde verplicht om zich in te spannen voor de re-integratie? Kan hij bijvoorbeeld verplicht worden om werk te verrichten dat hij niet ziet zitten of om een operatie te ondergaan?
 • Wanneer de benadeelde zijn baan verliest omdat hij zich onvoldoende heeft ingespannen voor de re-integratie bij zijn werkgever, komt dan de schade die daar het gevolg van is voor vergoeding in aanmerking?
 • Hoe ver strekt de verplichting van de verzekeraar om mee te werken aan de re-integratie of om een financiële bijdrage te verlenen?
 • De werkgever heeft een regresrecht voor aan de benadeelde doorbetaald loon. Strekt dit regresrecht zich ook uit over de loonsanctie? En hoe zit het wanneer de werkgever zich niet heeft ingespannen voor de re-integratie en de arbeidsongeschiktheid daardoor langer heeft geduurd?

Na afloop bent u geheel op de hoogte van de wisselwerking tussen het sociaal recht en het aansprakelijkheidsrecht en natuurlijk de laatste ontwikkelingen.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Loondoorbetaling bij ziekte
 • Re-integratieverplichtingen uit het arbeidsrecht
 • Schadebeperkingsplicht uit het aansprakelijkheidsrecht
 • Uitkering op grond van de WIA
 • Ontslag(vergoeding) en de gevolgen voor het recht op schadevergoeding
 • Regres van de werkgever en/of het UWV op de aansprakelijkheidsverzekeraar
 • Wisselwerking tussen het sociaal recht en het aansprakelijkheidsrecht
Programma

Duur: 129 minuten

Blok I (26 minuten)

 • Loondoorbetaling
 • Wettelijk kader
 • Loonsanctie
 • Sancties voor de werknemer
 • Re-integratie
 • Verplichtingen van de werkgever
 • Verplichtingen van de werknemer

Blok II (52 minuten)

 • Schadebeperkingsplicht deel 1
 • Verplichtingen van de werknemer
 • Belang van schadebeperking
 • Complicaties in de praktijk
 • Predispositie
 • Schadebeperkingsplicht deel 2
 • Passende arbeid
 • Medische behandeling
 • Facultatieve vraag IWMD-vraagstelling
 • Facultatieve vraag expertise
 • Beroep op de schadebeperkingsplicht

Blok III (26 minuten)

 • WIA
 • Ontslag(vergoeding)

Blok IV (25 minuten)

 • Regres
 • Wettelijke regeling
 • Loonkosten; welk bedrag is te verhalen?
 • Schadebeperkingsplicht werkgever?
 • Wisselwerking tussen de verschillende rechtsgebieden
Sprekers
Bestemd voor
 • Advocatenkantoren
 • Bedrijfsjuristen bij o.a. verzekeringsmaatschappijen
 • Letselschadebureaus
 • Schaderegelaars
 • Juristen rechtsbijstandverzekeraars
 • Rechtshulpverleners
Data & Locatie
Direct beschikbaar
Online Leeromgeving

Informatie over een on demand college
Na aanschaf van het college kunt u dit direct bekijken of op een later moment wanneer het u uitkomt. Het college wordt aangeboden via de besloten en beveiligde leeromgeving van Studiecentrum Kerckebosch. In deze omgeving kan de stof, indien nodig, getoetst worden. Dit is van belang bij colleges waar punten en certificaten worden behaald. In de leeromgeving kunt u ook, indien beschikbaar, het cursusmateriaal (de handout en voorbeelden) en extra lesstof bekijken.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 225,00 excl. BTW per persoon.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.