20e PPS Congres ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand …’.

20e PPS Congres ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand …’.

Congres op locatie
In bedrijf
DeFabrique - Utrecht

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het PPS Congres verplaatst van 18 maart 2022 naar 30 september 2022.

Een spiegel voorhouden. Leren van elkaar. Tijdens het 20ste PPS Congres op 30 september 2022 kijken we samen kritisch naar de branche vanuit verschillende invalshoeken. Wat gaat goed en wat kan beter in de letselschadebehandeling? Waarmee is het slachtoffer van letselschade nóg beter geholpen? We kijken hierbij ook door de bril van een ander. Door die van de rechter, de wetenschap en zelfs die van Disney. Anders kijken, anders denken, anders doen. Wie naar zichzelf kijkt door de ogen van een ander komt tot nieuwe, verrassende inzichten.

Met een divers programma vol inspirerende sprekers gaan we met elkaar in discussie, wisselen ervaringen uit en bepalen we onze vervolgacties. Innovatie van onze branche vraagt om samenwerking met elkaar: verzekeraars, belangenbehartigers, slachtoffers, adviserend (medisch) deskundigen, herstelcoaches, wetenschappers en de rechterlijke macht.

Samen ontdekken we dat er meer en andere wegen zijn om de letselschadebehandeling in Nederland nóg beter en nóg effectiever te maken, met een witboek in plaats van een zwartboek. Samen kijken we naar elkaar. Samen kijken we in de spiegel.

Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-

Je checkt jezelf een paar keer per dag in de spiegel. Een teken van ijdelheid…. Of van perfectionisme? Wanneer je samen met collega’s en ketenpartners klanten steeds beter wilt bedienen moet je soms anders kijken, anders denken en anders doen. Wat kun je hierbij van Disney leren?
9 ½ dingen de je anders zou doen als je door een Disney-bril in de spiegel kijkt!

-
-

Wat ziet de rechter waarvan we als letselschadebranche kunnen leren? Op het gebied van communicatie in processtukken, omgangsnormen en deelgeschillen. Immers, het kost niks meer als je oog hebt voor de situatie van de ander. Liggen er kansen om procedures te voorkomen? Wat ziet de rechter gebeuren in langlopende letselschadezaken? Leidt de toonzetting van processtukken tot (voor)oordelen bij de rechter?

-

Het aansprakelijkheidsrecht kent voordelen, maar ook een aantal problemen. Moeten wij binnen het huidige systeem naar oplossingen zoeken of kunnen wij ook daarbuiten kijken? Wat weten wij over de werking van alternatieve vergoedingssystemen en hoe deze systemen kunnen voorzien in de behoefte van slachtoffers?

-

Kijken we verschillend naar mannen en naar vrouwen? Wat zijn dan die verschillen en hoe werkt dat door? Wat betekent dat voor vrouwen (en mannen) in hun werk en hun rol in de samenleving? In deze inspiratiespeech worden we aan het denken gezet over onze rol in dit geheel.

-

Praat met uw netwerk bij onder het genot van een uitgebreid (warm en koud) lunchassortiment.

-

Gelijktijdig vinden acht parallelsessies plaats, waarvan u er twee kunt bijwonen. De parallelsessies beogen een verandering teweeg te brengen in kennis, cultuur en techniek/praktijk. Wij verzoeken u vriendelijk de twee sessies van uw keuze te vermelden bij uw aanmelding.

1. Jongeren met letsel en het voorkomen van studievertraging

Jongeren met letsel lopen regelmatig vast in het onderwijssysteem. Het is voor hen een uitdaging om het tempo van hun klasgenoten bij te houden, ondanks cognitieve klachten de leerstof te verwerken en met de veranderde situatie om te gaan. Dit leidt tot school- en studievertraging en eventueel zelfs tot uitval. In theorie is de onderwijszorg goed geregeld. In de praktijk weten onderwijsinstellingen vaak onvoldoende ondersteuning te bieden aan hun scholieren en studenten. Van NAH tot motivatieproblematiek: een specifieke aanpak is noodzakelijk om hen te ondersteunen en begeleiden. In deze sessie wordt u meegenomen in de mogelijkheden; Ook gaan we dieper in op de wettelijke zorgplicht die onderwijsinstellingen hebben en hoe op deze faciliteiten een beroep kan worden gedaan. Uiteraard krijgt de onderwijssituatie die is ontstaan als gevolg van de coronapandemie hierbij specifieke aandacht.

2. Zelfstandigenschades: best practice vanuit en in de praktijk

In de huidige praktijk ligt bij de behandeling van een zelfstandigenschade de focus in eerste instantie op polisdekking, aansprakelijkheid en op het opvragen van medische en schade-technische onderbouwing. De behandeling van zelfstandigenschades kan in de praktijk echter mogelijk beter als partijen (de WA-verzekeraar en de belangenbehartiger) zo spoedig mogelijk na een ongeval een beeld krijgen van de ondernemer, van de financiële situatie van het bedrijf op datum ongeval en van de pijnpunten rondom de gevolgen van het ongeval.
Een aantal behandelaars van RB- en WA-verzekeraars hebben samen een werkwijze bedacht die zij graag uniform toegepast zien. Sprekers menen dat met de toepassing hiervan de continuïteit van het bedrijf en de inzetbaarheid van de ondernemer beter wordt geborgd, benadeelde echt wordt geholpen en de schadelast afneemt. Samen werken is hierbij het sleutelwoord.

3. De maatschappelijke (on)aanvaardbaarheid van het vergoeden van zwart werk

Hoe logisch is het eigenlijk dat gemist zwart werk door aansprakelijkheidsverzekeraars wordt gecompenseerd binnen het aansprakelijkheidsrecht? Dient de aansprakelijkheidsverzekeraar in letselschadezaken de gemiste zwarte inkomsten te compenseren? Diezelfde verzekeraar die aan allerlei 'compliance' wetgeving is gebonden en van wie wordt verlangd het juiste voorbeeld te geven en te doen wat maatschappelijk correct en integer is. Is het één eigenlijk wel in overeenstemming met het ander? Is het maatschappelijk aanvaardbaar dat zwart werk wordt geclaimd en vergoed? Tijd om elkaar de spiegel voor te houden?!

4. Fasterclass ‘Complex Problem Solving’Vol

‘Complex problem solving’, kritisch denken en creativiteit zijn in 2020 de top-3 vaardigheden die van professionals worden gevraagd. In vervolg op de Crash Course Design Thinking* van vorig jaar richten wij ons tijdens deze Fasterclass op probleemdefinitie en ideevorming aan de hand van een vraagstuk uit onze dagelijkse praktijk. Deze keer richt jij jouw creativiteit op het vraagstuk: “Hoe kunnen letselschadedossiers sneller en slimmer worden afgehandeld?”.
Frank van Noort neemt je tijdens een interactieve sessie mee in de wereld van ‘design thinking’ en creatief denken. Je gaat zelf aan het werk en leert in vogelvlucht de basistechniek om complexe vragenstukken om te zetten naar tastbare en doelgroep-specifieke vragen én vernieuwende oplossingen.

5.“Delta-V (g)een panacee?”Vol

Over de zin en onzin van onderzoek naar de geweldsinwerking bij niet-objectiveerbare klachten

Zegt beschadiging van materiaal iets over beschadiging van de mens? De vraag naar de relevantie van Delta-V onderzoek (de geweldsinwerking) is nog steeds actueel. Wanneer moet je als aansprakelijke partij zo'n onderzoek overwegen? Is het verstandig om als schadelijder aan zo'n onderzoek mee te werken of moet/kun je dat weigeren? Oud papier of hard bewijs: wat is de betekenis van het uiteindelijke rapport? Zijn we dan klaar of is het dan nog maar net begonnen..?

6. “Zet de klant op twee”: omgaan met verandering, veerkracht en (werk)geluk

Maar wie moet er dan op één? Juist dat ben jij. Je kan pas voor anderen zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. Deze sessie is een antwoord op de alsmaar toenemende werk- en veranderdruk. Hoe houd je als professional je hoofd boven water en blijf je energie krijgen van je werkzaamheden? De vraag naar wendbaarheid, flexibiliteit, originaliteit en prioritering neemt alsmaar toe. Omgaan met verandering is zowel voor organisatie als mens momenteel een uitdaging. Wat kan de letselschadebranche hierover leren van een letselschadeslachtoffer? Niek van den Adel moest zijn leven vanaf zijn 28e compleet nieuw inrichten na het oplopen van een dwarslaesie en een syrinx. Niek neemt ons mee in de grote verandering die dit voor hem betekende. Hij houdt ons een spiegel voor en laat zien hoe je tegenslag om kunt zetten in positieve groei. Een persoonlijk verhaal met lessen uit zijn professionele en persoonlijke leven. Hoe maak je van verandering, tegenslag en werkdruk juist een groeimoment? Wat kun jezelf doen om het (werk)geluk weer te vinden? Laat je inspireren door het verhaal van Niek.

7. Geweldloze communicatie (max. aantal deelnemers: 50)Vol

Erger je je aan mensen die geen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf? Je kunt de mens in de ander niet zien als je jezelf niet durft te zien. Hoe je met jezelf omgaat, bepaalt hoe je met de ander omgaat. Hoeveel moeite doen wij om voorbij het masker van de ander te kijken? Kunnen we dat wel, als we ons eigen masker liever niet zien? Geweld in taal houdt de vermoeiende drama-driehoek in stand die een doodlopende straat is in relaties. Met geweldloze communicatie kan je rust, openheid en gelijkwaardigheid creëren in gesprekken.

Spreker
8. ‘Procederen of schikken?’ Van onbewuste naar bewuste keuzes!

Welke aspecten spelen een rol bij de afweging tussen ‘procederen of schikken’ en zijn wij ons daarvan bewust? Kan je deze afweging ook rationeler benaderen? Wij onderhandelen allemaal de hele dag, maar zijn ons vaak onvoldoende bewust van de (verborgen) drijfveren die ons afhouden van een goed resultaat. Als een drijfveer je in de weg zit, is het zinvol om je eigen overtuigingen tegen het licht te houden. Als we meer in de spiegel zouden kijken, kunnen we effectiever onderhandelen en beslissingen nemen. Zeker als we dit combineren met enkele simpele rekensommen. Deze sessie geeft een aanzet tot een beter geïnformeerde keuze.

-
-
1. Jongeren met letsel en het voorkomen van studievertraging

Jongeren met letsel lopen regelmatig vast in het onderwijssysteem. Het is voor hen een uitdaging om het tempo van hun klasgenoten bij te houden, ondanks cognitieve klachten de leerstof te verwerken en met de veranderde situatie om te gaan. Dit leidt tot school- en studievertraging en eventueel zelfs tot uitval. In theorie is de onderwijszorg goed geregeld. In de praktijk weten onderwijsinstellingen vaak onvoldoende ondersteuning te bieden aan hun scholieren en studenten. Van NAH tot motivatieproblematiek: een specifieke aanpak is noodzakelijk om hen te ondersteunen en begeleiden. In deze sessie wordt u meegenomen in de mogelijkheden; Ook gaan we dieper in op de wettelijke zorgplicht die onderwijsinstellingen hebben en hoe op deze faciliteiten een beroep kan worden gedaan. Uiteraard krijgt de onderwijssituatie die is ontstaan als gevolg van de coronapandemie hierbij specifieke aandacht.

2. Zelfstandigenschades: best practice vanuit en in de praktijk

In de huidige praktijk ligt bij de behandeling van een zelfstandigenschade de focus in eerste instantie op polisdekking, aansprakelijkheid en op het opvragen van medische en schade-technische onderbouwing. De behandeling van zelfstandigenschades kan in de praktijk echter mogelijk beter als partijen (de WA-verzekeraar en de belangenbehartiger) zo spoedig mogelijk na een ongeval een beeld krijgen van de ondernemer, van de financiële situatie van het bedrijf op datum ongeval en van de pijnpunten rondom de gevolgen van het ongeval.
Een aantal behandelaars van RB- en WA-verzekeraars hebben samen een werkwijze bedacht die zij graag uniform toegepast zien. Sprekers menen dat met de toepassing hiervan de continuïteit van het bedrijf en de inzetbaarheid van de ondernemer beter wordt geborgd, benadeelde echt wordt geholpen en de schadelast afneemt. Samen werken is hierbij het sleutelwoord.

3. De maatschappelijke (on)aanvaardbaarheid van het vergoeden van zwart werk

Hoe logisch is het eigenlijk dat gemist zwart werk door aansprakelijkheidsverzekeraars wordt gecompenseerd binnen het aansprakelijkheidsrecht? Dient de aansprakelijkheidsverzekeraar in letselschadezaken de gemiste zwarte inkomsten te compenseren? Diezelfde verzekeraar die aan allerlei 'compliance' wetgeving is gebonden en van wie wordt verlangd het juiste voorbeeld te geven en te doen wat maatschappelijk correct en integer is. Is het één eigenlijk wel in overeenstemming met het ander? Is het maatschappelijk aanvaardbaar dat zwart werk wordt geclaimd en vergoed? Tijd om elkaar de spiegel voor te houden?!

4. Fasterclass ‘Complex Problem Solving’Vol

‘Complex problem solving’, kritisch denken en creativiteit zijn in 2020 de top-3 vaardigheden die van professionals worden gevraagd. In vervolg op de Crash Course Design Thinking* van vorig jaar richten wij ons tijdens deze Fasterclass op probleemdefinitie en ideevorming aan de hand van een vraagstuk uit onze dagelijkse praktijk. Deze keer richt jij jouw creativiteit op het vraagstuk: “Hoe kunnen letselschadedossiers sneller en slimmer worden afgehandeld?”.
Frank van Noort neemt je tijdens een interactieve sessie mee in de wereld van ‘design thinking’ en creatief denken. Je gaat zelf aan het werk en leert in vogelvlucht de basistechniek om complexe vragenstukken om te zetten naar tastbare en doelgroep-specifieke vragen én vernieuwende oplossingen.

5.“Delta-V (g)een panacee?”Vol

Over de zin en onzin van onderzoek naar de geweldsinwerking bij niet-objectiveerbare klachten

Zegt beschadiging van materiaal iets over beschadiging van de mens? De vraag naar de relevantie van Delta-V onderzoek (de geweldsinwerking) is nog steeds actueel. Wanneer moet je als aansprakelijke partij zo'n onderzoek overwegen? Is het verstandig om als schadelijder aan zo'n onderzoek mee te werken of moet/kun je dat weigeren? Oud papier of hard bewijs: wat is de betekenis van het uiteindelijke rapport? Zijn we dan klaar of is het dan nog maar net begonnen..?

6. “Zet de klant op twee”: omgaan met verandering, veerkracht en (werk)geluk

Maar wie moet er dan op één? Juist dat ben jij. Je kan pas voor anderen zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. Deze sessie is een antwoord op de alsmaar toenemende werk- en veranderdruk. Hoe houd je als professional je hoofd boven water en blijf je energie krijgen van je werkzaamheden? De vraag naar wendbaarheid, flexibiliteit, originaliteit en prioritering neemt alsmaar toe. Omgaan met verandering is zowel voor organisatie als mens momenteel een uitdaging. Wat kan de letselschadebranche hierover leren van een letselschadeslachtoffer? Niek van den Adel moest zijn leven vanaf zijn 28e compleet nieuw inrichten na het oplopen van een dwarslaesie en een syrinx. Niek neemt ons mee in de grote verandering die dit voor hem betekende. Hij houdt ons een spiegel voor en laat zien hoe je tegenslag om kunt zetten in positieve groei. Een persoonlijk verhaal met lessen uit zijn professionele en persoonlijke leven. Hoe maak je van verandering, tegenslag en werkdruk juist een groeimoment? Wat kun jezelf doen om het (werk)geluk weer te vinden? Laat je inspireren door het verhaal van Niek.

7. Geweldloze communicatie (max. aantal deelnemers: 50)Vol

Erger je je aan mensen die geen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf? Je kunt de mens in de ander niet zien als je jezelf niet durft te zien. Hoe je met jezelf omgaat, bepaalt hoe je met de ander omgaat. Hoeveel moeite doen wij om voorbij het masker van de ander te kijken? Kunnen we dat wel, als we ons eigen masker liever niet zien? Geweld in taal houdt de vermoeiende drama-driehoek in stand die een doodlopende straat is in relaties. Met geweldloze communicatie kan je rust, openheid en gelijkwaardigheid creëren in gesprekken.

Spreker
8. ‘Procederen of schikken?’ Van onbewuste naar bewuste keuzes!

Welke aspecten spelen een rol bij de afweging tussen ‘procederen of schikken’ en zijn wij ons daarvan bewust? Kan je deze afweging ook rationeler benaderen? Wij onderhandelen allemaal de hele dag, maar zijn ons vaak onvoldoende bewust van de (verborgen) drijfveren die ons afhouden van een goed resultaat. Als een drijfveer je in de weg zit, is het zinvol om je eigen overtuigingen tegen het licht te houden. Als we meer in de spiegel zouden kijken, kunnen we effectiever onderhandelen en beslissingen nemen. Zeker als we dit combineren met enkele simpele rekensommen. Deze sessie geeft een aanzet tot een beter geïnformeerde keuze.

-
-

"Van fouten maken kun je leren”. Een uitspraak waar je het moeilijk mee oneens kunt zijn en toch blijkt het in de praktijk niet eenvoudig. Meer dan ooit richten we ons op succes en wissen we alle sporen van onze fouten en mislukkingen zo snel mogelijk uit. Dat is niet alleen jammer, maar zelfs gevaarlijk. Juist in onze complexe en dynamische samenleving moeten we open zijn over gemaakte fouten en ze grondig analyseren om herhaling te voorkomen. Onze angst voor mislukking werkt bovendien belemmerend voor creatieve ideeën en innovatie. Paul Iske laat zien hoe je vermijdbare mislukkingspatronen herkent en hoe je dankzij (briljante) mislukkingen je kennis continu vergroot, beter om leert gaan met onzekerheden, tot belangrijke vernieuwingen in staat bent en de toekomst krachtig tegemoet gaat.

-
-
Sprekers

Dick Post

Rechtshulp zwaar letsel/rekenkundige
Univé Rechtshulp
Bestemd voor

Het 20e PPS Congres is bestemd voor:

  • Schadebehandelaars, schaderegelaars en managers
  • Juristen bij (rechtsbijstand)verzekeraars
  • Advocaten
  • Mediators
  • Medisch adviseurs en verzekeringsartsen
  • Arbeidsdeskundigen
Data & Locatie
DeFabrique - Utrecht
DeFabrique - Utrecht

Westkanaaldijk 7
Utrecht 3542 DA
Nederland

In Utrecht gelegen tussen spoor, kanaal en snelweg ligt DeFabrique. Door dit unieke plekje midden in Nederland, op een steenworp van Schiphol, zijn we uitstekend bereikbaar voor gasten uit alle windstreken.

Komt u met de auto?
Parkeer dan op één van de 700 gratis parkeerplaatsen. U wordt ontvangen door professionele parkeerbegeleiding die u de weg wijst naar de ontvangstruimte

Komt u met openbaar vervoer?
Op station Maarssen stoppen treinen uit Amsterdam en Utrecht. Neem op het station de uitgang Kanaalzijde. Hiervandaan rijden er pendelbusjes naar DeFabrique. Lopend bereikt u de locatie in 15 minuten.

Faciliteiten
Een aantal subzalen is beperkt toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie: klantenservice@kerckebosch.nl.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 450,00 excl. BTW per persoon.

Ticketinformatie
Uw ticket is de entree naar een dag vol inspiratie, gevormd door de sprekers en uzelf. Naast een dag vol inspiratie is dit ticket ook goed voor een volledig cateringassortiment tijdens het ontvangst, de netwerklunch en -borrel.
€ 450,- per persoon.
€ 435,- per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer collega’s uit dezelfde organisatie.
Voor medewerkers van de in het Platform Personenschade van het Verbond van Verzekeraars deelnemende (aansprakelijkheid)verzekeraars, expertisebureaus en ‘huis’advocaten, gelden de volgende tarieven:
€ 295,- per persoon.
€ 280,- per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer collega’s uit dezelfde organisatie.
Alle bedragen zijn exclusief BTW en inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en (digitaal) documentatiemateriaal.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.