Wsnp Update 2024

Wsnp Update 2024

Cursus op locatie
In bedrijf
Hotel Utrecht

Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie

Voor betrokken professionals is het van groot belang dat hun kennis van de Wsnp up-to-date is. De sprekers informeren u over de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie, verdiepende thema's en oplossingen voor dilemma's met betrekking tot de Wsnp. De sprekers lichten de ontwikkelingen Wsnp toe vanuit het gezamenlijke belang van zowel het wettelijke als minnelijke traject om problematische schulden terug te dringen.

Aan de orde komen

 • Drempels verlagen in de rechtspraak: Pilot Zorgverzekeringszaken
 • Actualiteiten vanuit Bureau Wsnp
 • Actuele ontwikkelingen Vrij te laten bedrag (Vtlb)
 • De Wsnp en SHV in een nieuw jasje
 • Ontwikkelingen en jurisprudentie Wsnp
 • In gesprek met de rechter:

Onderwerpen van de Wsnp Update 2024
Naast de vertrouwde bespreking van de uitkomsten van de nieuwste Wsnp Monitor, de actuele ontwikkelingen Vrij te laten bedrag (Vtlb), het vaste Wsnp-jurisprudentieoverzicht en de Recofa-ontwikkelingen, besteden we deze editie ook weer aandacht aan actuele ontwikkelingen. Kortom: in één dag bent u weer ‘Wsnp up-to-date’!

Gezamenlijk belang: naar een schuldenvrije toekomst
De sprekers lichten de ontwikkelingen Wsnp toe vanuit het gezamenlijke belang van zowel het wettelijke als minnelijke traject om problematische schulden terug te dringen. In beide trajecten zijn er nieuwe ontwikkelingen die elkaar beïnvloeden en waarvan de feitelijke en de te verwachten gevolgen op deze dag, in het bijzonder toegespitst op het wettelijke traject, aan de orde komen.

Programma
-
-
 • Rechtspraak vanuit de visie van de burger: warme overdracht van gemeente naar rechtbank
 • Schuldsanering en digitalisering: digitale aanvraag schuldenaar en schuldeiser
Spreker
-

Zorgverzekeraars hebben het recht een verzekering te beëindigen als de verzekeringsnemer de premie niet betaalt. Bij een betalingsachterstand van zes maanden meldt de zorgverzekeraar de verzekerde aan bij het CAK en komt deze terecht in de wanbetalersregeling zorgpremie. Vanaf dat moment moet de verzekerde een bestuursrechtelijke premie betalen. Zowel in de Wsnp als SHV kan dit leiden tot onwenselijke situaties omdat een aanvullende verzekering vaak niet mogelijk is, waardoor saniet/schuldenaar verder in de problemen kan raken. Hoe kan zo'n situatie worden voorkomen?
Rechtbank Rotterdam voert sinds anderhalf jaar, in navolging van Rechtbank Amsterdam, een pilot uit om premie-achterstanden bij de zorgverzekering niet via de deurwaarder door middel van een dagvaarding, maar door de zorgverzekeraar zelf via een verzoekschrift aanhangig te maken. Tijdens de zitting wordt geprobeerd een regeling te treffen. Inzet van de pilot is het vroeg voorkomen van een onbeheersbare schuldensituatie. De resultaten zijn positief. Aan bod komt:

 • Pilot Zorgverzekeringszaken: aanleiding en opzet
 • Verschillen met reguliere rolzitting (hoge opkomst!)
 • Voordelen voor saniet/schuldenaar en schuldeiser
 • Gevolgen voor CAK/boetepremie
 • Voordelen voor de deurwaarder?
 • Ambtshalve toetsing
 • Eerste resultaten
-
-
 • Monitor Wsnp: belangrijkste conclusies 19e meting (2022) en vooruitkijken naar de al beschikbare cijfers over 2023
 • Wetswijziging Wsnp en doorgevoerde aanpassingen door Bureau Wsnp
 • Evaluatie Pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp (PTW) en voortzetting
Spreker
-
 • Gehuwd na 2018, welke keuze maak ik in de calculator?
 • Termijnverkorting van 36 naar 18 maanden, wat betekent dit voor het vtlb?
 • Wijzigingen in 2023 en 2024
-
-

Wat zijn de eerste ervaringen met de uitwerking van de termijnverkorting in uw dagelijkse praktijk? Aan de hand van echte dossiers kijken we naar de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen het schuldenlandschap om in de praktijk het beste te kiezen voor onze cliënt.

 • Nieuwe spelregels in het minnelijk traject:
  o Afdracht boven het vtlb
  o Afdracht nul
  o Voorstel overslaan
  o Voorsorteren op de looptijdkorting
 • Secundaire route SHV in de praktijk:
  o Voor beschermingsbewindvoerders
  o Voor gemeentelijke schuldhulpverleners
  o Toegang Wsnp ook voor ondernemers
 • Nieuwe spelregels binnen de Wsnp:
  o Hoe om te gaan met kortere looptijd Wsnp
  o Verslaglegging
  o Verlengen bij een te korte looptijd
  o Verlengen 2 en 5 jaar
 • Ruimte voor praktijkvragen
-
-
 • Ontwikkelingen Recofa
 • Hoe gaan rechters om met een verzoek tot termijnverkorting bij een aanvraag Wsnp, volgend op een minnelijk traject?
 • Jurisprudentie voorlopige voorziening, moratorium en dwangregeling
 • Jurisprudentie over het einde van de schuldsaneringsregeling
 • Overige onderwerpen zoals alimentatieverplichtingen in/en de Wsnp
  In gesprek met de rechter:
 • Tips voor tijdens de zitting / het toezicht
 • Overige vragen
-

Merk je dat jouw uitleg niet altijd goed wordt begrepen?
Worden mailtjes of berichtjes niet beantwoord?
Of doet iemand niet wat je hebt afgesproken?

Misschien heb je te maken met iemand met een licht verstandelijke beperking en/of iemand die laaggeletterd is.
En die kans is groot. Naar schatting heeft ongeveer 25% van de cliënten in Wsnp-bewind een licht verstandelijke beperking (LVB).

Waar moet je dan op letten?

In deze lezing neem ik je mee in de wereld van mensen met lage basisvaardigheden.
Je krijgt informatie over hoe je lage basisvaardigheden herkent.
En je krijgt tips in wat je in je (schriftelijke) communicatie kunt doen en wat nog meer helpt.

Spreker
Sprekers

Michiel Noordzij

Eigenaar, Wsnp-bewindvoerder, beschermingsbewindvoeder en schuldhulpverlener
Noordzij Financieel Adviseurs/Noordzij Bewindvoerders
Bestemd voor
 • (Advocaat-)Wsnp-bewindvoerders
 • Beschermingsbewindvoerders
 • Schuldhulpverleners
 • Medewerkers van sociale diensten en kredietbanken
 • Deurwaarders
 • Vertegenwoordigers van schuldeisers (woningbouwcorporaties, energiebedrijven, waterschappen, CJIB, thuiswinkel organisaties, ea.)
 • Kredietverstrekkers
 • Incassobureaus
 • Anderszins betrokkenen bij problematische schuldenaren
Data & Locatie
Hotel Utrecht
Hotel Utrecht

Winthontlaan 4-6
Utrecht 3526 KV
Nederland

utrecht@valk.nl

Vanuit Amsterdam : Snelweg A2 richting Utrecht /Knooppunt Amstel borden A2/E35 richting Utrecht Knooppunt Oudenrijn E30/E35 richting Arnhem / Volg de borden Houten/E311/A12 Volg borden Kanaleneiland/Jaarbeurs

Vanuit Eindhoven / 's-Hertogenbosch: Snelweg A2 richting Utrecht / Amsterdam/ Neem afrit A12/E30 vanaf de A27 Neem de afslag A12/E30 richting Den Haag / Afslag 17 / Kanaleneiland/Jaarbeurs/Centrum

Vanuit Breda: Voeg in op A16/ Neem afslag 20 's-Gravendeel naar N3/N217 richting s-Gravendeel/Oud-Beijerland/Papendrecht. Gorinchem A15/ Vervolgens borden A27 volgen. Neem de afslag A12/E30 richting Den Haag. Neem afslag 17 en volg Kanaleneiland/Jaarbeurs/Centrum.

Vanuit Amersfoort: Snelweg A28 / E30,A27 richting Den Haag/Breda E35/E30/A12 richting Ring Utrecht/Rotterdam/Den Haag Afslag 16 t/m 18 en volg de borden Centrum/Jaarbeurs/Kanaleneiland

Parkeren
De parkeergarage is gelegen onder het Van der Valk Hotel Utrecht.
Wanneer deze garage vol is kunt u parkeren aan de overkant van het hotel, bij P2. De parkeerwacht zal u doorverwijzen.
Bij vertrek ontvangt u een Uitkaart.
Mochten beide parkeergelegenheden vol zijn dan is de dichtstbijzijnde parkeerplaats P+R Westraven. Voor € 5,00 koopt u bij de automaat een combikaartje parkeren en reizen.

Omdat de parkeergelegenheid beperkt is, adviseren wij u daarmee rekening te houden. Het hotel is uitstekend met het openbaar vervoer te bereiken.

Openbaar Vervoer:
Vanaf Centraal Station Utrecht vertrekken de volgende bussen/tram naar halte:
Kanaleneiland zuid.
Buslijn: 65, 74 en 77
Sneltramlijnen: 60 en 61

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 495,00 excl. BTW per persoon.

€ 445,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit dezelfde organisatie. U ontvangt één factuur voor alle deelnemers.

Inclusief digitaal documentatiemateriaal.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.