Gesloten jeugdhulp in de praktijk

Gesloten jeugdhulp in de praktijk

Praktijkdag
In bedrijf
Hotel Veenendaal

Knelpunten en oplossingen rondom de procedure tot en uitvoering van vrijheidsontneming van jongeren. U hoort professionals die betrokken zijn bij een gesloten plaatsing, ieder vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.

Lees meer
Accreditatie/PE-punten

Registerplein 4 punten

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners, GGZ-Agogen, GHO, Maatschappelijk werk en Sociaal Agogen

NOvA 4 lesuren

Voor advocaten Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid, mag u als advocaat zelf beoordelen of het volgen van een bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt. Om aan te kunnen tonen dat u het onderwijs heeft gevolgd, vragen wij u voorafgaand aan en na afloop van de bijeenkomst uw eticket/ badge te scannen en ontvangt u na afloop een certificaat van deelname. Het is aan te bevelen dat u tevens een programma bewaart waaruit de inhoud van de bijeenkomst blijkt en het aantal netto uren onderwijs. Voor meer informatie over de verdere voorwaarden van de Nederlandse Orde van Advocaten verwijzen wij u naar de Verordening op de vakbekwaamheid en de Regeling vakbekwaamheid. Het aantal lesuren voor deze bijeenkomst is 4 uur.

Programma

maandag 4 februari 2019

-
-
Spreker
-
 • Juridisch toetsingsmodel onder de loep;
 • Het recht van de jeugdige op passende zorg;
 • Het toetsen van verlengingsbeslissingen;
 • Een zelfstandige rechtspositie: goed geregeld?

Ten aanzien van deze onderwerpen zal tevens worden besproken hoe jongeren dit zelf ervaren.

-

Een jongere met een licht verstandelijke beperking (LVB) - en vaak dito ouders - verlangt een specifieke benadering, ook in de gesloten jeugdzorg. Bijvoorbeeld het gebruik van inclusieve taal.

 • Korte schets van aanmelding tot nazorg; de schemagerichte benadering voor jongeren en hun ouders binnen een instelling voor JeugdzorgPlus
 • Enkele knelpunten voor jongeren en hun hulpverleners rondom de procedure en uitvoering van de hulp binnen het gesloten kader
-
-

Een gezinsvoogd voert kinderbeschermingsmaatregelen uit in een justitieel kader aan minderjarigen die bedreigd worden in hun ontwikkeling. Deze bemoeienis heeft een wettelijk verplichtend karakter en vindt onder andere plaats op basis van een uitspraak van de kinderrechter.Het aanvragen van (spoed)machtigingengesloten jeugdzorg voor minderjarigen is een taak van de gezinsvoogd.

Spreker
-
 • Gesloten behandeling inzetten binnen ambulante trajecten
 • Onze preventieve taak en het werken met voorwaardelijke machtigingen
 • De methodiek om tot schorsing van de machtigingen over te kunnen gaan
-
-
 • De machtiging gesloten buiten de ots
 • De machtiging en de voorlopige hechtenis
 • De instemmingsverklaring
 • De jeugdige onder de 12 jaar
 • Diverse uitdagingen
 • De voorwaardelijke machtiging en de schorsing
-
 • Wat verwacht een jongere van een advocaat?
 • Mogelijkheden en onmogelijkheden
 • Praktijkervaringen
-
-

Alle jeugdigen hebben het recht om mee te doen en betrokken te worden bij beslissingen die hen aangaan. Dit geldt ook voor jongeren die te maken krijgen met gesloten jeugdhulp. Gelijktijdig bemoeilijkt de gesloten context het 'echt' meedoen van jongeren. In deze bijdrage zullen recente wetenschappelijke inzichten naar voren komen over hoe jongeren betrokken (kunnen) worden in gesloten jeugdhulp.

-
Sprekers

mr. Sanne Bolt

Strategisch beleidsadviseur
Elker-Het Poortje Wilster, JeugdhulpPlus

Goos Cardol

Programmaleider jeugd/onderzoeker lectoraat sociale integratie
Zuyd Hogeschool
Bestemd voor

Voor praktijk en werkzaamheden van:

 • JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp)
 • Gecertificeerde Instellingen
 • Gedragsdeskundigen/-wetenschappers
 • Wijkteams
 • Jeugd GGZ
 • Juristen bij gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Gecertificeerde instellingen die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoeren
 • (Jeugdrecht)advocaten
 • Kinderrechters
Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

> Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonald’s gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

> Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 395,00 excl. BTW per persoon.

€ 365,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en (digitaal) documentatiemateriaal.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Kerckebosch.nl maakt gebruik van cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van bezoekersgedrag. Door verder te gaan op de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.