Schulddienstverlening in de steigers

Schulddienstverlening in de steigers

Verdieping
Congres op locatie
In bedrijf
Locatie centraal in het land

Een nieuwe visie op integrale schulddienstverlening.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan verbetering van de aanpak en preventie van problematische schulden. Veel nieuwe initiatieven zagen het licht van zowel de kant van schuldeisers en invordering als die van schuldhulpverlening. We zagen een toename van publiek-private samenwerking. Vanuit de overheid verscheen nieuwe wetgeving en nieuw beleid.

Stelsel schuldenaanpak: dweilen met de kraan open
Toch ervaren professionals en burgers belemmeringen waardoor het niet lukt om tot een écht effectieve en duurzame oplossing van de schuldenproblematiek te komen. In de afgelopen jaren ontstond er ook de nodige onvrede over de aanpak van problematische schulden. De cijfers zijn ontluisterend: ca. 1,4 miljoen huishoudens hebben risicovolle schulden of betalingsproblemen.

Binnen de groep risicovolle schuldenaren worden 614.000 huishoudens aangemerkt als 'problematisch': hun schulden zijn zo hoog dat ze er niet meer op eigen kracht vanaf komen. Recentelijk liet minister Carola Schouten onderzoek doen naar mogelijkheden om de schuldhulpverlening te verbeteren (Regioplan, februari 2022).

Integratie van kennis, kunde en systemen
De bestaande minnelijke en wettelijke praktijk die is gegroeid sinds de invoering van de Wsnp in 1998 blijkt niet effectief. Om effectief schuldhulp te kunnen verlenen én te kunnen invorderen zal er moeten worden samengewerkt. Samenwerken met kennis, kunde en systemen. Met oplossingen die pragmatisch zijn en met alle betrokkenen rekening is gehouden.

Bouwen aan duurzame integrale schulddienstverlening
Duurzame oplossingen zouden het einddoel moeten zijn, zodat mensen hun rekening kunnen blijven betalen en niet opnieuw in de schulden verzanden. We dagen iedereen uit hierover mee te denken en voorbij te gaan aan vooroordelen en conventies die oplossingen in de weg staan of vertragen.

Doelstelling
Met dit congres willen we het werkveld, bewindslieden en politiek op nieuwe ideeën brengen over een geïntegreerde aanpak van de schulden- en invorderingsproblematiek. Gerenommeerde sprekers vanuit wetenschap en praktijk, van zowel binnen als buiten de invorderings- en schuldhulpbranche, delen hun visie met u over de inrichting van een integrale schulddienstverleningsketen. Een keten waarin invordering en schuldhulpverlening elkaar aanvullen en versterken om schulden op te lossen en problematische schulden te voorkomen. Er is volop gelegenheid voor interactie en discussie.

Onderwerpen die centraal staan zijn:

 • Eye openers voor de toekomst van de schulddienstverleningsketen
 • Perspectief op de oplossing van de brede schuldenproblematiek
 • Naar een integrale wet voor de schuldenproblematiek
 • Een bekostigingsmodel dat rekening houdt met maatschappelijke waarde
 • Optimale ketensamenwerking
Programma
-
-
-
-
-
-
-
-
-

De samenwerking tussen de organisaties die betrokken zijn bij gezinnen met schulden is niet optimaal. De huidige manier waarop de organisaties worden bekostigd is ook niet stimulerend voor de noodzakelijke optimalisatie van de samenwerking in de schulddienstverleningsketen. De bekostigingsproblematiek is vooral gebaseerd op de betaling van verrichtingen door organisaties in de keten. Een beter functionerende schulddienstverleningsketen kan problemen die samenhangen met schulden (zoals armoede, gezondheidsproblemen en functioneren op de arbeidsmarkt) deels voorkómen en dus een groot maatschappelijk rendement hebben. Voor de verdere ontwikkeling van die sociale taken is een herijking van het verdienmodel in de schuldhulpverleningsketen noodzakelijk.

-
-

De volgende fase van de brede schulden aanpak van het kabinet moet gericht zijn op een drietal verbeteringen van het stelsel: vereenvoudiging van de wetgeving, overbruggen van de tegenstelling tussen de hulp bij en inning van schulden en een royalere weg naar de schone lei voor burgers met een te grote schuldenlast.
Nick Huls, van begin af aan betrokken bij de Wsnp, schetst de belangrijkste uitgangspunten voor een integrale regeling.

-
Sprekers

prof. dr. Nick Huls

Emeritus hoogleraar rechtssociologie, Universiteit Leiden en Erasmus & Universiteit Rotterdam
Universiteit Leiden
Bestemd voor

Bestemd voor (bestuurders en beleidsmedewerkers bij):

 • Bewindslieden en ambtenaren
 • Brancheverenigingen in de keten van incasso, schuldhulpverlening en bewindvoering
 • Docenten HBO-opleidingen (SJD, Schuldbemiddeling, e.d.)
 • Incassobedrijven/invorderaars
 • (Gerechts)deurwaarders
 • (Krediet)banken
 • Rechterlijke macht
 • Schuldeisers (woningcorporaties, energie- en waterbedrijven, telecombedrijven, zorgverzekeraars, Belastingdienst, CJIB en andere overheidsinvorderaars)
 • Schuldhulpverlening/Sociale zaken/Welzijn/Werk en Inkomen bij gemeenten
 • Tweede Kamerleden, fractieondersteuners en woordvoerders armoede en schulden
 • Uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid (SVB, UWV, ed.)
 • Vrijwilligersorganisaties, kerken, ed.
 • Wsnp- en beschermingsbewind
Data & Locatie
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 295,00 excl. BTW per persoon.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.