Ongeveer de helft van de mensen met schulden is laaggeletterd. Laaggeletterdheid betekent niet dat mensen helemaal niet kunnen lezen of schrijven, maar wel dat het onvoldoende is om te kunnen meedoen in de samenleving.

Dat is niet alleen een obstakel voor het individu, maar ook een sociale en maatschappelijke uitdaging. Deze grote groep heeft extra aandacht en ondersteuning nodig.

Je doet en kunt dat als schuldhulpverlener niet alleen. Samen met Lost Lemon ontwikkelden wij een on demand college over. Je ontvangt praktische informatie en handvatten om cliënten met lagere basisvaardigheden in de schuldhulpverlening te ondersteunen.

Lees meer over deze onderbelichte problematiek in het artikel van Lost Lemon