Er was veel belangstelling voor het congres Schulddienstverlening in de Steigers dat door Kerckebosch en Syncasso georganiseerd werd. Een volle zaal luisterde naar de lezingen van zes sprekers uit de wetenschap en praktijk die hun visie deelden over een betere manier van samenwerken in de schulddienstverleningsketen. Dat leverde mooie gedachtewisselingen op tijdens de paneldiscussies onder leiding van dagvoorzitter Sander Schimmelpenninck.

Schuldendienstverleningsketen vertegenwoordigd

Vertegenwoordigers van ketenpartners, brancheverenigingen van de schulddienstverleningsketen en de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid luisterden naar de visie van gerenommeerde wetenschappers en praktijkmensen over de toekomst van de schulddienstverleningsketen. Meer dan honderd deelnemers registreerden zich voor het congres in de fraaie ambiance van Slot Zeist.

Sterke presentaties

Michaël Brouwer opende het congres met een Nieuw verhaal voor de schulddienstverlening en tien concrete ideeën voor vernieuwing. Nadja Jungmann ging in haar lezing in op de enorme hoeveelheid onderzoeken, experimenten en wetswijzigingen van de afgelopen jaren. Ondanks alle inspanningen krijgt maar een fractie van de huishoudens met problematische schulden hulp – omdat de noodzakelijke randvoorwaarden ontbreken. Manda Broekhuis liet zien hoe in andere complexe dienstverleningsketens samenwerking succesvol tot stand kwam door een gedeeld ketenperspectief, taken opnieuw te verdelen en nieuwe functies en vaardigheden toe te voegen om de keten beter en sneller te laten functioneren.

In het middagprogramma sprak Pieter Jansen over de noodzaak van financiele prikkels om maatschappelijke prestaties in de schulddienstverleningsketen te stimuleren. André Moerman deelde zijn inzichten over de ‘puzzelstukken’ om het stelsel van schuldhulpverlening te verbeteren. De ‘coördinerend deurwaarder 2.0’ speelt daarin een centrale rol om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Nick Huls presenteerde een drietal scenario’s in de context van de voorgeschiedenis van de schulddienstverleningsketen. Geen keten, naar zijn mening, maar losse ‘subsystemen’ waartussen aansluiting moet worden gesmeed om meer vindplaatsen, meer snelheid en een bredere aanpak mogelijk te maken.

Inhoudelijke discussies

Dagvoorzitter Sander Schimmelpenninck stelde prikkelende vragen aan alle panelleden. Behalve de sprekers, namen ook Jeroen van de Werken van Achmea en Miki Peric van Eneco deel aan de paneldiscussies om de visie van de vastelasten leveranciers op de lezingen te verwoorden. Dat leverde een boeiende gedachtewisseling op over de toekomst van de schulddienstverleningsketen.

Vervolg

Het congres werd door de deelnemers gemiddeld beoordeeld met een rapportcijfer 8. Dat sterkt ons in het voornemen om volgend jaar een vervolg op dit congres te organiseren. In de komende periode gaan wij in samenspraak met de sprekers van het afgelopen congres een serie achtergrondverhalen publiceren waarin de sprekers hun visie op een nieuw verhaal voor de schulddienstverleningsketen delen.