Kaleidos Full version (netwerk versie abonnement)

Kaleidos Full version (netwerk versie abonnement)

De BIG Kaleidos database is een selectie van gevalideerde data over zo’n 20.000 stoffen en mengsels opvraagbaar in 13 talen. Indien u een abonnement neemt ontvangt u jaarlijks een update. De databank bevat per stof of mengsel meer dan 800 properties gaande van fysico-chemische eigenschappen, gevaren en beheersmaatregelen tot transportwetgeving, interventiewaarden en zoveel meer. Met deze netwerk versie kunt u online me Kaleidos werken.

Meerdere gelijktijdige opzoekingen zijn mogelijk via aparte tabbladen die eveneens naast elkaar of onder elkaar kunnen worden gelegd. De data is opvraagbaar via een groot aantal zoeksleutels, maar u kan via uitgebreid zoeken zelfs uw eigen zoekcriteria samenstellen. Gebruiksvriendelijke lay-out, mogelijkheid om data te printen of op te slaan als pdf. Er is een uitgebreide helpfunctie waarin u naast gebruiksinformatie eveneens alle mogelijke achtergrondinformatie vindt over de eigenschappen die per entry werden opgenomen.

BIG Kaleidos database is snelle en kwaliteitsvolle data, want als mensenlevens op het spel staan telt iedere seconde! Om toegang te krijgen tot Kaleidos Full version ontvangt u de Licentie Voorwaarden per mail ter ondertekening.

Minimaal vereiste hardware:

 • Intel Core 2 Duo 2,5 GHZ
 • 4.820,6 MB vrije schijfruimte
 • 2 GB geheugen

Vereiste software:

 • Microsoft Windows 7 Service Pack 1, 8.1, 10
 • Microsoft .NET Framework 4.6 of hoger

Demo Kaleidos
U kunt een demo van Kaleidos bekijken via: http://www.big.be/Downloads (kijk bij Kaleidos Network). Een demo licentie kan aangevraagd worden via klantenservice(@)kerckebosch.nl

De volgende stoffen zijn beschikbaar in de demo:
aceton / acetonitril / acrylnitril, gestabiliseerd / ammoniumhydroxide, oplossing, conc>50%, gas, onder druk opgelost in een vloeistof / benzeen / broom / 1,3-butadieen, gestabiliseerd, vloeibaar, onder druk / sec-butylacetaat

In deze versie zijn de volgende updates doorgevoerd

 • Transportwetgeving: IMDG, IATA (2016)
 • ERG (Emergency Response Guide) 2016
 • Interventiewaarden Nederland (2016)
 • Interventiewaarden van AEGL Acute Exposure Guideline Levels (2015)
 • TRGS 900 Arbeidsgrenswaarden Duitsland
 • TLV-ACGIH (US 2016)
 • SZW-lijst Nederland (2016)
 • Verordening (EU) Nr. 2015/1221, 7de aanpassing van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (update stoffenlijst van bijlage VI)
 • IARC (volume 113)
 • Meetnormen van NIOSH (3 nieuwe nummers)

Volgende gegevens zijn nieuw toegevoegd:

 • Biologische grenswaarden België
 • Biologische grenswaarden UK (EH40/2005 Workplace exposure limits: Biological monitoring guidance values)
 • Biologische grenswaarden Duitsland – TRGS903
 • Biologische grenswaarden US - ACGIH (2016)

Ondersteuning
Heeft u problemen met de installatie/activatie van de BIG Kaleidos databank?
Neem dan contact op met onze Support-dienst op het nr. 014 58 45 47 of via mail (support@big.be).

Voor toegang met meerdere gebruikers gelden andere prijzen. Neem hiervoor contact op met klantenservice(@)kerckebosch.nl.

Andere abonnementsmogelijkheden:

Auteur:
BIG, Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen, vindt zijn oorsprong zoals de naam al doet vermoeden in de brandweer. BIG is uitgegroeid tot een kenniscentrum met internationale erkenning en is een begrip voor veiligheids- en milieudeskundigen. BIG beschikt over een uitgebreide database (BIG Kosmos) met gevalideerde informatie over meer dan 50.000 stoffen en mengsels.

€ 1.698,00
excl. BTW per jaar

Hulp nodig?
030 698 42 22 of klantenservice@kerckebosch.nl

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.