Inkomstenbelasting in relatie tot het inkomen (shv module 1)

Inkomstenbelasting in relatie tot het inkomen (shv module 1)

Verdieping
SHV Cursus op locatie
In bedrijf
Hotel Breukelen

Alles wat u als financieel hulpverlener moet weten over de aanslagen Inkomstenbelasting (IB).

Deze bijeenkomst is onderdeel van de Verdiepingscursus Schuldhulpverlening. Kies uit 12 verschillende modules (kennis en vaardigheden). Bij afname van meerdere modules en/of plaatsen ontvangt u een aantrekkelijke korting.
Lees hier meer over andere modules en kortingen >

Over deze module
Als financieel hulpverlener komt u regelmatig de aanslagen Inkomstenbelasting (IB) tegen. De voorlopige aanslagen IB voor het huidige jaar als primair inkomen en de voorlopige of de definitieve aanslagen IB van de afgelopen vijf jaar.

Zijn de aanslagen correct vastgesteld?
Maar zijn deze aanslagen wel juist vastgesteld? Krijgt uw klant niet teveel of te weinig uitbetaald via de voorlopige aanslag in het huidige jaar? Zijn de voorlopige of definitieve aanslagen Inkomstenbelasting van de voorgaande jaren nog te corrigeren, door bijvoorbeeld nog niet toegepaste aftrekposten of heffingskortingen? Klopt de terugvordering? Kan een correcte aanslag buiten invordering worden gesteld of is kwijtschelding mogelijk?

Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk kunt u na deze cursus:

 • Aangeven wie belastingplichtig is, wat de termijnen zijn voor aangifte, nagaan wanneer een aangifte financieel voordeel oplevert als men niet aangifteplichtig is, uitleggen wat de gevolgen zijn als klant niet aan zijn aangifteplicht voldoet;
 • Uitleggen welke meest voorkomende inkomsten en aftrekposten er zijn, hoe en wanneer deze toe te passen/op te voeren en indien niet juist, te corrigeren;
 • Uitleggen wanneer klant een fiscaal partner heeft en de gevolgen van dit fiscaal partnerschap kunnen benoemen/herkennen/uitleggen. Indien het fiscaal partnerschap niet juist is toegepast/opgevoerd, deze kunnen corrigeren;
 • Uitleg geven over de systematiek van belastingheffing, loonheffing, belastingschijven en het boxenstelsel;
 • Nagaan of een klant recht heeft op heffingskortingen en indien deze niet of niet goed zijn toegepast/opgevoerd, dit kunnen corrigeren rekening houdend met de ingehouden loonheffing;
 • Uitleg geven over het systeem van aanslagen (voorlopig, definitief, ambtshalve) en kunnen nagaan wat voor soort aanslag een klant heeft of gaat ontvangen;
 • Uitleg geven over de bezwaarprocedure, uitstel van betaling, de herzieningsprocedure en de termijnen;
 • Indien nodig zelf een bezwaarschrift of herzieningsverzoek opstellen ;
 • Uitleg geven over de bezwaar en beroepsprocedure en indien nodig doorverwijzen naar de juiste externe instantie;
 • Informatie geven over de betalingsmogelijkheden, kwijtschelding en buiten invorderingstelling bij de Belastingdienst;
 • Een betalingsregeling treffen voor te betalen aanslagen in een specifieke situatie;
 • Een eenvoudige aangifte verzorgen;
 • Vaststellen of de voorlopige aanslag huidig jaar juist of onjuist is vastgesteld;
 • Vaststellen of de definitieve of voorlopige aanslag voorafgaande jaren juist of onjuist is vastgesteld en de eventuele onjuiste aanslag inkomstenbelasting corrigeren.

Test uw kennis over het inkomen!
Doe mee aan de Fiscaal Partnerschap-test gemaakt door Christa Romani (veel vakgenoten gingen u al voor!)

Marlot van der Meij

Consulent schuldhulpverlener
Werk en Inkomen Lekstroom

Ik was zeer te spreken over de cursus. Ik heb heel veel aan de informatie gehad en kan dit meteen toepassen op mijn caseload.

Meer reviews
Programma
-
-
 • Wie is belastingplichtig?
 • Wat is inkomstenbelasting?
 • Wanneer aangifte en wat als klant geen aangifte doet?
 • Soorten aanslagen
 • Boxenstelsel
 • De meest voorkomende inkomsten en aftrekposten Box 1
 • De eigen woning als aftrekpost in Box 1
 • Tarieven Box 1
-
-
 • Box 3 vermogen (NB. Box 2 wordt niet behandeld)
 • Het verzamelinkomen/belastbaar inkomen
 • Wat is een fiscaal partner?
 • Wie is de fiscaal partner? Aanvang en einde FP
 • Voordelen van fiscaal partnerschap
 • Samen aangifte doen
-
-
 • Wat zijn heffingskortingen?
 • Algemene heffingskorting (inclusief Algemene heffingskorting overdraagbaarheid minst verdienende partner)
 • Arbeidskorting
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Jonggehandicaptenkorting
 • Ouderenkortingen
 • Het berekenen van de werkelijk verschuldigde inkomstenbelasting
-
-
 • Het verklaren van de teruggaaf of de te betalen belasting
 • Bezwaar, Beroep en Herziening
 • Kwijtschelding/betalingsregeling/schuldig nalatig/middeling/negatief loon/betaling aanslag door andere instanties
Sprekers
Bestemd voor

Speciaal ontwikkeld voor (medewerkers van):

 • Schuldhulpverlening bij gemeenten
 • Bureaus Schuldhulpverlening
 • Beschermingsbewindvoerders
 • Bureaus voor inkomensbeheer
 • Financieel maatwerk consulenten
 • Kredietbanken
 • Sociaal Raadslieden
 • Vroegsignalering bij gemeenten, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energiebedrijven e.v.
 • Wsnp-bewindvoerders
Reviews

Marlot van der Meij

Consulent schuldhulpverlener
Werk en Inkomen Lekstroom

Ik was zeer te spreken over de cursus. Ik heb heel veel aan de informatie gehad en kan dit meteen toepassen op mijn caseload.

Aimée Vrede-Dragan

Regie Schulddienstverlening
Gemeente Hellevoetsluis

Alles heel goed geregeld, zoals wij gewend zijn van Kerckebosch.

Sandra Daalhof

Beschermbewindvoerder
Opgeruimd is Netjes

Online docs was fijn. Vooraf downloaden en ter plekke meelezen is fijn. Trainer was top. Heel veel kennis. Interactie was goed.

Christa is een goede docent! Ze gaf veel praktijkvoorbeelden en schroomde niet om vragen te beantwoorden en door te gaan, totdat iedereen het begrepen had.

Echt een training waar je iets aan hebt!

Data & Locatie
Hotel Breukelen
Hotel Breukelen

Stationsweg 91
Breukelen 3621 LK
Nederland

info@breukelen.valk.nl

Van der Valk Hotel Restaurant is gelegen direct naast de snelweg A2 (Utrecht - Amsterdam),
bij afslag nummer 5.

Via de Snelweg
Er is een snelle verbinding met Luchthaven Schiphol (20 minuten), Amsterdam (20 minuten), Utrecht (14 minuten), Den Haag (45 minuten) en Rotterdam (40 minuten).
De parkeerplaats biedt ruimte aan 450 auto's en is gratis.
Na afloop van de dag krijgt u van ons een uitrijkaart.

Per Trein
Ook met de trein is hotel Breukelen prima te bereiken. U neemt daarvoor een stoptrein uit de richting Amsterdam, Schiphol, Utrecht of Rotterdam en stapt uit op NS-station Breukelen. Vervolgens is het slechts 2 minuten lopen.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 525,00 excl. BTW per persoon.

Volumekorting
Deze bijeenkomst is onderdeel van de Verdiepingscursus Schuldhulpverlening. Kies uit 12 verschillende modules. Bij afname van meerdere modules en/of plaatsen ontvangt u een aantrekkelijke korting.

Per extra deelnemersplaats ontvangt u per plaats:

 • € 25,- korting tot en met 5 deelnemersplaatsen
 • € 50,- korting bij 6 of meer deelnemersplaatsen
  De korting is alleen van toepassing bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer modules en/of collega’s uit dezelfde organisatie. U ontvangt één factuur voor alle deelnemers.

Lees meer over alle modules en kortingen op de speciale actiepagina >

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.