drs. Guus Essers

Gedragswetenschapper in de triade taalkunde, psychologie & bedrijfskunde
G.E. Organisatieontwikkeling

Guus Essers werkt als gedragswetenschapper in de triade taalkunde, psychologie & bedrijfskunde. Vanuit zijn interdisciplinair onderzoek is hij inmiddels ruim 12 jaar intensief betrokken bij onderwijs, advies en onderzoek op het gebied van forensische gedragskunde. Zijn boek _Ik weet dat u liegt _beleefde in 2018 inmiddels de 5e druk. Door zijn specialisme raakte hij in de afgelopen jaren toenemend betrokken bij kwesties rond integriteit, sociale en economische fraude en leugendetectie. Met psychopathologische expertise begeleidt hij bestuurders, managers en professionals bij casuïstiek waarin lastig te duiden gedragspatronen van mogelijke manipulatie, misleiding en bedrog een rol spelen. Langjarige ontwikkeling van kennis en kunde van gedrag in sociale en forensische psychologie heeft geleid tot de kernexpertise van taalgedrag, van niet-talige gedragingen en van grensoverschrijdende gedragspatronen. Bij analyse, diagnose en interventies spelen een rol o.m. methoden van fraude- & leugendetectie, taalpsychologie & psycholinguïstiek, micro-expressies & nonverbale clusters, verschillende vormen van psychopathologie en scenarioplanning.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.