Het overgrote deel van de fraudegevallen speelt zich af binnen organisaties. Er kan op uiteenlopende manieren worden gefraudeerd met goederen, geld, tijd en informatie. Door werknemers, management en directie. Daarbij zijn er naast fraude ook andere vormen van niet-integer gedrag, zoals misbruik van bevoegdheden en belangenverstrengeling. In deze infographic de 10 stappen die u moet doorlopen om interne fraude aan te pakken.

Dit document is tot stand gekomen i.s.m. Hoffmann Bedrijfsrecherche BV en Lexence N.V.