studiedag kerckebosch

LAAGGELETTERDHEID - Wat als dure woorden jouw cliënt duur komen te staan?

On Demand college
In bedrijf
Direct beschikbaar
Online Leeromgeving

Praktische informatie en handvatten om cliënten met lagere basisvaardigheden in de schuldhulpverlening te ondersteunen.

Laaggeletterdheid, wat is het?
Het aantal laaggeletterden in Nederland is groot, maar liefst 18 procent van de bevolking -dat zijn bijna 2,5 miljoen Nederlanders - heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. En, wat we ons vaak niet realiseren, meer dan de helft hiervan heeft Nederlands als moedertaal.

Laaggeletterdheid betekent niet dat mensen helemaal niet kunnen lezen of schrijven, maar wel dat dit niveau onvoldoende is om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarnaast hebben laaggeletterden vaak ook minder digitale vaardigheden. Ze hebben daardoor (meer) moeite met het begrijpen van brieven of rekeningen en weten soms niet goed wat er van hen verwacht wordt. Hierdoor kunnen er makkelijk schulden ontstaan.

Schulden en laaggeletterdheid
Laaggeletterden zijn oververtegenwoordigd in de schuldhulpverlening. Jij ondersteunt dus bewust of onbewust - heel vaak cliënten die moeite hebben met basisvaardigheden! Deze grote groep heeft extra aandacht en ondersteuning nodig; dat kan in het schuldhulpverleningstraject, parallel aan het traject en ook na afronding. Want als cliënten na een langdurig traject weer zelf aan de slag gaan, zijn de schulden wellicht opgelost, maar als hun zelfredzaamheid niet is toegenomen, is het moeilijker om uit de schulden te blijven.

Dubbele schaamte
Er is veel schaamte rondom het thema laaggeletterdheid. De combinatie met de schaamte rondom schulden zorgt voor een dubbel taboe. Hoe doorbreek je dat? Dat begint bij het kunnen herkennen en bespreken van laaggeletterdheid, maar het signaleren van laaggeletterdheid is niet zo eenvoudig.

In deze on demand geven we je praktische informatie en handvatten om laaggeletterde cliënten in de schuldhulpverlening te ondersteunen.

Sprekers
Bestemd voor

Deze on demand is bestemd voor (medewerkers van):

 • Schuldhulpverleners, schuldregelaars, schuldbemiddelaars en casemanagers
 • Gemeentelijke en regionale kredietbanken
 • Leidinggevenden en (beleids) medewerkers Sociale zaken/Welzijn/Werk en Inkomen bij gemeenten
 • Bewindvoerders (Wsnp, Beschermingsbewind)
 • Budgetbeheerders, budgetcoaches en trajectbegeleiders, klantmanagers en coaches
 • Medewerkers incasso bij woningcorporaties, energie-en telecombedrijven, thuiswinkelbedrijven
 • Schuldeisers
 • (Gerechts)deurwaarders en medewerkers incassobureaus
 • Docenten HBO-opleidingen (SJD, Schuldbemiddeling, e.d.)
 • Sociaal raadslieden
 • Medewerkers verslavingszorg
 • Maatschappelijk werkers
 • Dak- en thuislozenwerk/ GGZ/MEE
Data & Locatie
Direct beschikbaar
Online Leeromgeving

Informatie over een on demand college
Na aanschaf van het college kunt u deze direct bekijken of op een later moment wanneer het u uitkomt. Het college wordt aangeboden via de besloten en beveiligde leeromgeving van Studiecentrum Kerckebosch. In deze omgeving is ook aanwezigheidsregistratie geregeld en kan de stof, indien nodig, getoetst worden. Dit is van belang bij colleges waar punten en certificaten worden behaald. In de leeromgeving kunt u ook, indien beschikbaar, het cursusmateriaal (de handout en voorbeelden) en extra lesststof bekijken.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 199,00 excl. BTW per persoon.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.